Modernizacja gospodarstw rolnych – niebawem nabór wniosków!

Od 28 czerwca 2018 r. producenci prosiąt, mleka i bydła mięsnego mogą starać się o finansowe wsparcie inwestycji w gospodarstwie.

Warunkiem jest, aby modernizacja gospodarstw rolnych dotyczyła zwiększenia i poprawy jakości skali produkcji, a także jej racjonalizacji. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pomoc z ARiMR?

Dla producentów prosiąt, mleka i bydła mięsnego

W ramach modernizacji gospodarstw rolnych  można otrzymać pomoc finansową na inwestycje związane z: produkcją prosiąt , tzw. obszar A, produkcją mleka krowiego tzw. obszar B i produkcją bydła mięsnego, tzw. obszar C.

modernizacja gospodarstw rolnych

Małgorzata Niemiec dyrektor Departamentu Działań Inwestycyjnych ARiMR

fot. Ewa Ploplis

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, których gospodarstwa mają ściśle określoną wielkość ekonomiczną. W przypadku inwestycji w produkcję prosiąt,  wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi być nie mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 250 tys. euro. Jeżeli rolnik planuje inwestycje związane z produkcją mleka krowiego czy bydła mięsnego,  wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro – mówi Małgorzata Niemiec dyrektor Departamentu Działań Inwestycyjnych ARiMR. – Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie wnioskujących. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza od 10 tys. euro. Jednak suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro. Natomiast po zrealizowaniu inwestycji, wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego z wspólnie wnioskujących rolników osiągnie wartość co najmniej 10 tys. euro – wyjaśnia.

 

Dofinansowanie uzależnione od produkcji

Wysokość pomocy finansowej, w ramach działania modernizacja gospodarstw rolnych, zależy od rodzaju inwestycji. W całym okresie realizacji PROW 2014-2020, z  którego pochodzą środki, pomoc może maksymalnie wynieść:

Pieniędzy powinno starczyć dla wszystkich, którzy złożą wnioski i spełnią kryteria dofinansowania T. Nowakowski , wiceprezes ARiMR

  • 900 tys. zł na inwestycje związane z rozwojem produkcji prosiąt,
  • 500 tys. zł na rozwój produkcji mleka krowiego lub rozwój produkcji bydła mięsnego.

Wsparcie przyznawane jest w postaci dofinansowania poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych – wyjaśnia dyrektor Niemiec z ARiMR. Dodaje, że pomoc może być wyższa i wynieść 60%, ale tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Inwestycje muszą poprawiać produkcję

Modernizacja gospodarstw rolnych musi poprawić produkcję.

dofinansowanie produkcji prosiąt

Tomasz Nowakowski, p. o. zastępy prezesa ARiMR.

fot. Ewa Ploplis

W przypadku obszaru dotyczącego rozwoju produkcji prosiąt, w wyniku realizacji inwestycji musi nastąpić w gospodarstwie wzrost liczby loch, do co najmniej 50. W przypadku produkcji mleka krowiego musi nastąpić wzrost krów, których wiek przekracza 24 miesiące, czyli  tzw. krów mlecznych, lub krów, które przekroczą wiek 24 miesięcy do co najmniej 25 – wyjaśnia dyrektor Niemiec  z ARiMR. Dodaje, że muszą być także spełnione inne warunki, a inwestycja musi być przede wszystkim uzasadniona ekonomicznie, w tym szczególnie pod względem racjonalizacji kosztów.

Jeśli chodzi o wszystkie wnioski jakie będą złożone w tym naborze, nie będzie problemu żeby je sfinansować. Oczywiście, jeśli będą prawidłowo złożone, a wnioskodawcy spełnią wymagania i uzyskają wymaganą liczbę punków. Mamy na to dostępne środki – mówi dla agroFaktu Tomasz Nowakowski, p. o. zastępy prezesa ARiMR.

Jest czas na złożenie wniosków

Czasu jest jeszcze dużo na przygotowanie dokumentacji i złożenie wniosku. Nabór potrwa do 27 lipca 2018 r.

Wnioski o przyznanie dofinansowania należy składać w oddziałach regionalnych ARiMR, gdzie jest realizowana inwestycja. Można je również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, należącego do takiego OR.

Dokumenty można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę. Można je także przesłać pocztą tzw. przesyłką rejestrowaną – mówi dyrektor Niemiec z ARiMR.

Zobacz też artykuł: Trwa nabór wniosków na Modernizację gospodarstw rolnych!

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *