Ochotnicza Straż Pożarna, czyli jak zostać strażakiem.

Każda Ochotnicza Straż Pożarna jako organizacja społeczna należy do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Jej członkami są ochotnicy wykonujący zawód najwyższego zaufania społecznego.

Ochotnicza Straż Pożarna w Ścinawie

Święty Florian – patron strażaków. OSP Ścinawa (fot. T. śmigielski)

Jedną z najstraszniejszych plag minionych wieków były pożary. Szczególnie duże spustoszenie czyniły na wsiach, gdzie budowano drewniane domy kryte słomą. Brakowało ludzi potrafiących gasić szalejący ogień. Jedynym zabezpieczeniem domu przed żywiołem były wierzenia. Powszechnie wierzono, że bocian, który wybudował gniazdo na dachu chałupy, chroni ją przed ogniem. Podobną rolę miały pełnić jaskółki. O ile wieś bardzo długo nie mogła poradzić sobie z tą straszną klęską, w miastach wprowadzano przepisy mające jej zapobiegać. Zaczęto stosować inne materiały budowlane, powoływano strażników mających ostrzegać ludność przed ogniem. A ostrzeżeniem była piosenka:

„Hej panowie, gospodarze!
Już dziewiąta na zegarze.
Strzeżcie ognia i złodzieja!
Ufność w Bogu i nadzieja.
Na czeladź się nie spuszczajcie,
Sami ognia doglądajcie!
Bo ogień Maciejaszek
Leci w górę, jako ptaszek.
Ostrożnie z ogniem!

W wieku XVII i XVIII coraz większą uwagę zaczęto przywiązywać do ochrony przeciwpożarowej, modyfikując prawo i powołując ludzi, których zadaniem była walka z ogniem.

Ochotnicza Straż Pożarna – sposób na życie nie tylko na wsi

Budynek PSP w Wołowie

Budynek PSP w Wołowie (fot. T. Śmigielski)

OSP jest stowarzyszeniem, które działa na terenie gminy. W swoją działalność ma wpisany udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – mówi mł. bryg. mgr inż. Mariusz Piasecki, Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Miejskiej Straży Pożarnej we Wrocławiu. – Ochotnicza Straż Pożarna podlega bezpośrednio pod Urząd Gminy, na terenie której powstała. Urząd Gminy ponosi również nakłady finansowe na jej utrzymanie, tzn. zakup samochodów, sprzętu itp. Podstawowym działaniem OSP jest uczestniczenie w akcjach ratowniczych w czasie pożaru, klęsk żywiołowych oraz zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu i mieniu człowieka. Ochotnicy biorą również udział w zdarzeniach zagrażających środowisku naturalnemu.

Przeczytaj również: Dodatek dla strażaków z OSP

Jak zostać strażakiem?

Ochotnicza Straż Pożarna

OSP Dębno (fot. T. Śmigielski)

Sprawa jest w zasadzie prosta, trzeba „tylko” spełnić pewne warunki. Oto kilka kroków do zostania strażakiem w OSP:

 • wypełnienie deklaracji,
 • rozpoczęcie okresu kandydackiego,
 • uzyskanie pozytywnej opinii członków zarządu,
 • złożenie ślubowania,
 • szkolenie pożarnicze.

W czasie trwania okresu kandydackiego przyszły strażak zapoznaje się ze sprzętem pożarniczym, poznaje specyfikę jednostki i świadczy na jej rzecz prace użyteczne. Okres kandydacki może zostać skrócony w przypadku osób budzących zaufanie członków jednostki. Przyszły strażak powinien zdawać sobie sprawę z tego, że zanim zostanie dopuszczony do akcji ratowniczych, musi przejść odpowiednie szkolenia. W końcu od jego wiedzy i sprawności będzie zależeć niejednokrotnie życie ludzkie.

Strażak-ratownik. To brzmi dumnie, ale trzeba ukończyć szkolenie

Ochotnicy w akcji

Ochotnicy przy wypadku (fot. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu)

Przysposobienie strażaka ochotnika to proces mozolny i wieloetapowy. Pierwszym stopniem jest zdobycie uprawnień strażaka ratownika OSP. Aby zostać zakwalifikowanym do kursu należy:

 • mieć ukończone 18 lat i nieprzekroczone 55 lat,
 • posiadać pozytywne zaświadczenie lekarskie,
 • mieć ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • posiadać skierowanie na szkolenie od zarządu OSP, potwierdzone przez właściwy organ gminy,
 • wykształcenie min. podstawowe lub gimnazjalne.

To zaledwie pierwszy etap. W dalszej kolejności należy ukończyć część drugą szkolenia strażaka – ratownika. Można oczywiście zdobywać również kolejne specjalności, np. takie jak Ratownictwo techniczne strażaków ratowników OSP, Kierowca-konserwator sprzętu ratowniczego OSP, Strażak ratownik OSP – szkolenie z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodzie.

Krótki test na strażaka

Pożar

Pożar (fot. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu)

Pytanie 57: Jakim środkiem gaśniczym nie wolno gasić urządzeń i instalacji elektrycznych pod napięciem:

 • pianą i wodą,
 • proszkiem i dwutlenkiem węgla,
 • urządzeń i instalacji elektrycznych pod napięciem nie wolno gasić,
 • proszkiem.

Jeśli potrafisz odpowiedzieć, masz duże szanse, żeby zostać strażakiem a jeśli nie znasz odpowiedzi, to poznasz ją po szkoleniu.

Jednostka Operacyjno-Techniczna. To już nie jest zabawa!

OSP

Interwencja na drodze (fot. KMPSP we Wrocławiu)

Każda Ochotnicza Straż Pożarna, do prowadzenia działań ratowniczych, powinna mieć wyłoniony oddział ratowniczy. W statucie OSP określany jest on jako JOT, czyli Jednostka Operacyjno-Techniczna. Powołuje się ją uchwałą zarządu spośród czynnych członków stowarzyszenia. Jednostki te podlegają kategoryzacji, tj. określeniu możliwości skutecznego podejmowania działań ratowniczych. Kategoryzacja związana jest z oceną zabezpieczenia terenu gminy oraz określenia potrzeb dotyczących ilości i wyposażenia w sprzęt niezbędny do wykonania zadań przy maksymalnym zagrożeniu.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

OSP

W akcji (fot. KMPSP we Wrocławiu)

Podstawowym celem systemu jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne oraz ekologiczne i medyczne. System stanowi jednolity układ wiążąc ze sobą różne podmioty ratownicze, dzięki czemu wzrasta skuteczność działania. – Ochotnicza Straż Pożarna dzieli się na dwa rodzaje – informuje mł. bryg. mgr inż. Mariusz Piasecki, Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KMSP we Wrocławiu  Jedne są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a inne nie. Te włączone biorą bezpośredni udział w akcjach ratowniczych.  OSP działających w gminach należących do KSRG jest ponad 3500. Trzeba pamiętać, że OSP działające w zdecydowanej większości na wsi, są zazwyczaj pierwsze przy pożarze czy wypadku.  Zaangażowanymi w niesienie pomocy są w zdecydowanej większości młodzi ludzie, dla których z jednej strony jest to misja a z drugiej sposób na życie.

Działalność kulturalno-oświatowa

OSP

I z takich hydrantów, jak trzeba, korzysta OSP (fot. T.Śmigielski.jp

Ochotnicza Straż Pożarna oprócz działalności ratowniczej prowadzi bardzo szeroką działalność kulturalną, oświatową i sportową. Strażacy ochotnicy są członkami około 800 orkiestr i ponad 360 zespołów artystycznych. Przy OSP działa ponad 1400 izb tradycji i pamięci, a także 31 muzeów. Na szczególną uwagę zasługują działające przy stowarzyszeniu, nieodpłatnie dostępne dla lokalnych społeczności, Internetowe Centra Edukacyjno-Oświatowe, których jest 693 oraz Wioski Internetowe. Centra wyposażone są w sprzęt komputerowy, łącza szerokopasmowe i programy e-learningowe. W ramach OSP działa 3200 zespołów sportowych, w których strażacy rywalizują między sobą biorąc udział w różnorodnych turniejach i zawodach organizowanych na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Dzieci, młodzież i dorośli uczestniczą w przeglądach i festiwalach orkiestr i zespołów artystycznych, konkursach i obozach szkoleniowych.

Dzień Strażaka

Ochotnicza Straż Pożarna

Jest czas na służbę, jest czas na świętowanie(fot. KM Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu)

Podobnie jak każda grupa zawodowa strażacy mają swoje święto. Międzynarodowy Dzień Strażaka świętuje się 4 maja. Święto ustanowione w 2003 przez Sejm RP jest obchodzone zarówno przez Państwową jak i Ochotniczą Straż Pożarną. Warto przypomnieć, że  zainicjował je australijski strażak J.J. Edmondson z Melbourne, chcąc uczcić tragicznie zmarłych pięciu kolegów – strażaków, którzy zginęli ratując ludzkie życie i mienie. Znamienne są słowa Edmondsona wyrażające hołd za trud i narażenie życia przez strażaków – W straży pożarnej, razem walczymy przeciwko jednemu wspólnemu wrogowi – pożarowi – bez względu na kraj, pochodzenie, jaki mundur nosimy i w jakim języku mówimy.

OSP

Tego znaku nie należy nigdy ignorować (fot. T Śmigielski)

Europejski numer alarmowy 112

Z tego numeru korzystamy, gdy trzeba powiadomić służby ratownicze o sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia, życia, mienia. Dyżurujący operator odbierze zgłoszenie i powiadomi odpowiednie służby. Numer 112 wykorzystuje się wtedy, gdy nie jesteśmy w stanie dokładnie określić występującego zagrożenia. Trzeba jednak pamiętać, że wciąż działają znane wszystkim dotychczasowe numery alarmowe:

 • Straż Pożarna – 998
 • Pogotowie Ratunkowe – 999
 • Policja – 997
OSP

Kampania społeczna. Czad i Ogień

O znaczeniu numeru 112 działającego w Europie niech świadczy fakt, że ma on swój dzień. Przypadający na 11 lutego Europejski Dzień Numeru Ratunkowego 112 ma przypominać o możliwości korzystania z niego w sytuacjach zagrożenia.

Kampania społeczna Czad i Ogień. Obudź czujność

Ta akcja ma na celu ostrzeżenie przed, tzw. cichym zabójcą, czyli czadem. Niestety, niewiele osób wie, że czad nie ma barwy, smaku ani zapachu. Jego obecność mogą wykryć tylko odpowiednie czujniki, które warto mieć w swoim domu. Szczególnie teraz, w czasie okresu grzewczego, służby Straży Pożarnej zwracają uwagę na to, w jaki sposób uniknąć śmiertelnego zatrucia czadem. Infografika obok pokazuje, jak zabezpieczyć swoje zdrowie i życie przed niebezpieczeństwem.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.5 / 5. Liczba głosów 8

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *