Wiosenne zwalczanie chwastów w zbożach ozimych

Nasze uprawy powoli budzą się do życia, a wraz z nimi chwasty – choć te ostatnie zazwyczaj wcześniej. Zeszłorocznej jesieni wiele ozimin zostało zasianych w opóźnionych terminach, dlatego większość gospodarstw nie wykonała zabiegów herbicydowych. Dlatego bardzo ważne jest, żeby możliwie najwcześniej przeprowadzić wiosenne zwalczanie chwastów w zbożach ozimych!

Przyczyną szybkiego przeprowadzania oprysków jest to, że chwasty mają mniejsze wymagania od roślin uprawnych. Stanowi to poważne zagrożenie i konkurencję dla naszych upraw. Chwasty szybciej rosną, przez co zabierają światło, składniki mineralne oraz przestrzeń roślinom uprawnym. Zabierają również wodę (kluczową do rozwoju roślin!). Są również roślinami żywicielskimi dla szkodników, co ma wpływ na nasilenie występowania insektów oraz przenoszonych przez nie chorób. W ekstremalnych warunkach potrafią nawet stłumić łan. Obecność chwastów na polu powoduje więc niższy plon, a w przypadku masowego występowania wpływają także na uciążliwość zbiorów. A to generuje dodatkowe koszty, nie wspominając już o zanieczyszczeniach czy wzroście wilgotności ziarna.

chwasty w uprawach zbożowych

Typowymi chwastami, towarzyszącymi uprawom zbożowym są zazwyczaj: miotła zbożowa, przytulia czepna, mak polny, chaber bławatek, rumiany i maruna bezwonna.

fot. Fotolia

Wiosenne zwalczanie chwastów w zbożach ozimych – wybierz odpowiednią strategię

Do konieczności wykonania zabiegu herbicydowego nikogo zbytnio nie trzeba namawiać. Ważny jest natomiast wybór strategii zwalczania chwastów. W obecnym roku, z racji niewykonanych zabiegów herbicydowych jesienią, należy zaplanować ten zabieg wczesną wiosną. Najlepiej wykonać go po ruszeniu wegetacji do końca fazy krzewienia (BBCH 29). Należy przy tym pamiętać, że zabieg przeprowadzamy na zdrowych, zregenerowanych i suchych roślinach. Bardzo ważna jest również temperatura działania środka, dlatego należy wybierać preparaty, które działają w niższych temperaturach, czyli już od 6–8°C (choć praktyka pokazuje, że skuteczność większości herbicydów zagwarantuje temperatura powyżej 12°C).

Ktoś mógłby zapytać, dlaczego tak ważne jest wiosenne zwalczanie chwastów w zbożach ozimych, a nawet się oburzyć, że przecież nie wszystkie chwasty jeszcze skiełkowały. W przypadku braku zabiegu jesiennego, należy możliwie jak najwcześniej wykonać oprysk herbicydowy, ponieważ przyniesie on nam najlepszy efekt w zwalczaniu chwastów. Zarówno fiołki, przytulie, rzepakochwasty czy rumianowate najskuteczniej zwalczymy we wczesnych fazach rozwojowych, a przecież większość z nich na polu mamy już od jesieni. Ponadto wiosną chwasty rosną bardzo intensywnie, a co za tym idzie szybko osiągają fazy, w których stają się mało wrażliwe na herbicydy.

wiosenne zwalczanie chwastów w zbożach ozimych

Porównanie łanów z doświadczeń polowych nad skutecznością herbicydu Huzar Activ.

Niestety, oprócz jednorocznych chwastów dwuliściennych na naszych polach bardzo często występuje również miotła zbożowa. I tu zaczyna się problem. Ponieważ chwast ten jest uciążliwy do zwalczania, zwłaszcza jeżeli nie został wykonany zabieg jesienny. Najtrudniej pozbyć się z pola właśnie tej miotły, która skiełkowała już jesienią. Miotła zbożowa nie ma bowiem problemu z zimowaniem, a wczesną wiosną szybko rusza jej wegetacja. Dodatkowym problemem są doniesienia dotyczące uodpornienia się substancji czynnych na ten chwast. Tak naprawdę, żeby stwierdzić, jak wygląda to w naszym gospodarstwie, po wykonaniu jesiennego, prawidłowo przeprowadzonego oprysku herbicydowego, dopiero wiosną jesteśmy w stanie ocenić działanie danych substancji czynnych. Żeby zabieg można było ocenić jako skuteczny, miotła zbożowa powinna znajdować się we wczesnych fazach rozwojowych, tj. do fazy 2–4 liści. Dlatego właśnie zabiegi herbicydowe powinno wykonać się najszybciej, jak to jest możliwe, a najpóźniej do końca krzewienia zbóż.

Pamiętajmy, jeżeli jesienią nie zdążyliśmy z różnych powodów zrobić zabiegu herbicydowego w zbożach ozimych, należy wykonać ten zabieg możliwie jak najwcześniej wiosną.

Nie zapominajmy również, że jeżeli opóźnimy zabieg herbicydowy, to chwasty występujące na polu oprócz wyżej wymienionych strat dodatkowo będą wpływać na zagęszczenie łanu. Nasze zboże będzie mniej przewiewne, co będzie wpływać na wyższy rozwój chorób grzybowych. Jeżeli nie wszystkie chwasty zostaną usunięte z pola albo wystąpi zachwaszczenie wtórne to można wykonać zabieg korygujący, ale o tym przy innej okazji.

Krok 1: poznaj swojego wroga – zidentyfikuj chwasty w uprawach zbożowych!

Żeby precyzyjnie określić naszego wroga, powinniśmy dokonać spisu chwastów. Do tego niezbędne będzie udanie się na pole. Aby wiosenne zwalczanie chwastów było skuteczne, to oprócz tych wszystkich wytycznych, jakie producent środka podaje na etykiecie, powinniśmy przede wszystkim rzetelnie wykonać lustrację pola i najbardziej precyzyjne określić, jakie chwasty faktycznie na nim występują. Idąc na pole, nie zapomnijmy zabrać ze sobą notesu (jeżeli nie potrafimy określić, co to za chwast – wkładamy go między strony i w domu sprawdzamy w atlasie). Bo niby pamiętamy, jakie chwasty mamy na polu, jednak po powrocie do domu różnie z tym bywa.

zwalczanie chwastów w zbożach ozimych

Aby skutecznie zwalczyć wszystkie chwasty w uprawach zbożowych, najlepiej wybierać preparaty mające w swoim składzie klika substancji czynnych o różnych mechanizmach działania.

Krok 2: dobierz odpowiedni środek!

Gdy już sporządzimy wykaz występujących na naszych polach gatunków chwastów, należy dobrać odpowiedni środek. Tak naprawdę o prawidłowym doborze preparatu i jego skuteczności decydują zawarte w nim substancje czynne, bo to one wykazują selektywność wobec chwastów.

Typowymi chwastami, towarzyszącymi uprawom zbożowym są zazwyczaj: miotła zbożowa, przytulia czepna, mak polny, chaber bławatek, rumiany i maruna bezwonna, a także ze względu na płodozmian (przedplonem zbóż często jest rzepak): samosiewy rzepaku, gorczyce, taszniki i tobołki. Ostatnio również poważnym problemem jest występowanie na naszych polach bodziszka drobnego, który można, a nawet należy zwalczyć w uprawie zbóż we wczesnych fazach rozwoju, żeby nie powiększać banku nasion w glebie tego chwastu.

Jeżeli opóźnimy zabieg herbicydowy, to chwasty występujące na polu oprócz wyżej wymienionych strat dodatkowo będą wpływać na zagęszczenie łanu.

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest stosowanie herbicydów z grupy regulatorów wzrostu, ponieważ chwasty słabo się uodparniają na tę grupę. Stosowanie substancji biologicznie czynnych z tej grupy na młode chwasty dodatkowo powoduje wysoką aktywność biologiczną (przy sprzyjających warunkach wegetacji). Do tej grupy zaliczamy np. substancję 2,4-D, aminopyralid, czy fluroksypyr. Substancje te przynależą do grupy HRAC (Herbicide Resistance Action Committee) O – czyli wykazują działanie podobne do naturalnych – endogennych auksyn (regulatorów wzrostu), a zwłaszcza kwasu indolilooctowego (IAA z ang. indoleacetic acid) (mechanizm działania IAA). Substancje czynne należące do tego mechanizmu działania pobierane są głównie przez liście i przemieszczane w łyku (floemie) oraz drewnie (ksylemie) do stożków wzrostu pędów i korzeni – gdzie hamują wzrost komórek. Powoduje to w chwastach dwuliściennych (bo właśnie ta grupa chwastów jest bardziej wrażliwa na działanie syntetycznych regulatorów wzrostu) grubienie tkanek, skręcanie liści i pędów, uszkodzenie tkanek przewodzących i zakłócenia w przekazywaniu asymilatów. W efekcie prowadzi to do śmierci rośliny. Objawy te najpierw widzimy na najmłodszych częściach roślin, a całkowite obumarcie rośliny następuje po kilku tygodniach.

 

substancje akjtywne z grupy hrac O

Jak działają substancje aktywne z grupy HRAC O?

 

Dla szerszego spektrum zwalczania chwastów należy wybrać środek, który będzie mieć więcej niż jedną substancję czynną, a dodatkowo będzie mieć różne mechanizmy działania. Bardzo dobrym połączeniem, w przypadku wczesnowiosennych zabiegów herbicydowych jest zastosowanie sulfonylomoczników (takich jak np. jodosulfuron metylosodowy, chlorosulfuron). Środki te są skuteczne, a ponadto działają przy niskich temperaturach, a co najważniejsze wykazują działanie miotłobójcze (a przynajmniej jeszcze niektóre z nich). Według grupy HRAC pochodne sulfonylomocznika należą do grupy B, czyli inhibitorów biosyntezy aminokwasów. Substancje czynne należące do tego mechanizmu działania powodują blokowanie aktywności biosyntezy 3 aminokwasów: leucyny, waliny, izoleucyny. Substancje czynne należące do tej grupy hamują działanie enzymu ALS lub AHAS. W efekcie powoduje to zaburzenia w biosyntezie białek, a zwłaszcza enzymów roślinnych. Wpływa to na zahamowanie podziału komórek w tkankach merystematycznych roślin. Dlatego pierwszym symptomem działania herbicydu jest zahamowanie wzrostu, zwłaszcza merystemów korzeniowych (już po paru godzinach po zabiegu). Później widać na chwastach podłużne chlorozy na liściach oraz czerwonawe zabarwienie nerwów liści, a następnie powolne obumieranie całych roślin (kilka/kilkanaście dni, do kilku tygodni). Dzięki temu wiosenne zwalczanie chwastów w zbożach ozimych można wizualnie ocenić po upływie niedługiego czasu.

 

substancje aktywne z grupy HRAC B

Jak działają substancje aktywne z grupy HRAC B?

Postaw na wiosenny herbicyd!

Pamiętajmy, jeżeli jesienią nie zdążyliśmy z różnych powodów zrobić zabiegu herbicydowego, należy jak najwcześniej zająć się wiosennym zwalczaniem chwastów w zbożach ozimych. Dlatego wybierajmy preparaty specjalnie dedykowane wczesnowiosennym zabiegom herbicydowym. Jak już wcześniej było wspomniane, najlepiej wybierać preparaty mające w swoim składzie klika substancji czynnych o różnych mechanizmach działania. Można oczywiście samemu zrobić mieszaninę zbiornikową. Chociaż w przypadku herbicydów jest to zwykle kłopotliwe, ponieważ przy doborze substancji biologicznie czynnych należy zachować precyzję i rozsądek, odpowiednio dobrać formulacje, zastanowić się nad nośnikiem i ewentualnym adiuwantem. Warto więc pokusić się o gotowy produkt, z odpowiednią formulacją, specjalnie dedykowany do zabiegów wczesnowiosennych w uprawach zbożowych.

Spektrum działania herbicydu Huzar Activ

Spektrum działania herbicydu Huzar Activ.

Takim gotowym i skutecznym rozwiązaniem jest np. preparat Huzar Activ 387 OD. Produkt ten to herbicyd przewidziany do wiosennego, powschodowego zwalczania chwastów jedno-i dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i życie. Zawiera on wszystkie te rzeczy, o których wcześniej wspominaliśmy:

  • zwalcza bardzo szerokie spektrum chwastów,
  • zawiera dwie substancje czynne należące do różnych mechanizmów działania,
  • ma unowocześnioną formulację,
  • działa (względnie) w niskich temperaturach.

Substancjami czynnymi tego preparatu są: wcześniej wspomniany regulator wzrostu 2,4-D oraz jodosulfuron metylosodowy inhibitor biosyntezy aminokwasów. Huzar Activ jest herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez liście i korzenie chwastów, a następnie przemieszczany w roślinie. Powoduje to wstrzymanie rozwoju i wzrostu chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie 2–4 liści. Na wizualny efekt trzeba poczekać od 1 do 3 tygodni. Szybkość działania środka zależy od fazy rozwojowej zwalczanych chwastów, panujących warunków atmosferycznych (temperatura, wilgotność powietrza) oraz tempa wzrostu chwastów.

 

skuteczność huzar activ

Skuteczność działania Huzar Activ potwierdzają doświadczenia.

 

Huzar Activ 387 ma charakterystyczną dla sulfonylomoczników formulację OD, czyli zawiesinę olejową. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych adiuwantów. Unowocześniona formulacja powoduje lepsze przyleganie cieczy roboczej do liści, co wpływa na łatwiejsze wnikanie do komórek chwastów. Jak podaje producent, środek ten wnika do rośliny w ciągu 2 godzin od zastosowania. Opady deszczu po tym okresie czasu nie wpływają ujemnie na działanie środka.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.2 / 5. Liczba głosów 5

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Prezentowane informacje w zakresie środków ochrony roślin zawarte w serwisie www.agrofakt.pl nie zawierają pełnej treści etykiet-instrukcji stosowania. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Artykuł zawiera lokowanie produktu i ma charakter promocyjny.

Z forum
Powiązany temat: Herbicyd na pszenice
tomekgeo2
Witam,czy axial komplet pak poradzi sobie z fiołkiem bo niby jest w odpornych a chciałbym mieć w miarę czysto na tyle ile to możliwe, bo jeszcze rozważam huzar acitv plus lub lance... zobacz więcej »
jedrus2020
Witam trochę mi się wydał perz i myśle nad optyskaniem Attribitem w ilosci 10 g/ha czy moge z czyms go mieszac żeby wzmocnić działanie dla dwuliściennych? zobacz więcej »
asharot
Będzie mokry rok to Axial ani Huzar nie pomoże na miotłę. Jedynie zabieg jesienią i wiosną  poprawić.  zobacz więcej »

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *