Czy na rynku trzody poprawi się sytuacja?

Download PDF

Najtrudniejsza sytuacja jest chyba na rynku wieprzowiny. Produkcja trzody chlewnej w Polsce jest jeszcze rozdrobniona, a proces koncentracji zachodzi powoli. Ponadto, do trudnej sytuacji na rynku wieprzowiny przyczyniło się na pewno wystąpienie wirusa ASF w Polsce.

Z tego względu import wstrzymały Chiny, Japonia i Korea Południowa. Jednak dzięki podpisanym ostatnio umowom polsko-chińskim polska wieprzowina ma szanse wrócić na ten rynek – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. Jakie są jednak prognozy na 2017 dla rynku wieprzowiny?

Jak wyglądają ceny wieprzowiny?

trzy świnie

Polska wieprzowina ma szanse znowu mieć dobrą pozycję w rankingu.

Ceny referencyjne wieprzowiny klasy E (wp) w  Polsce są niższe niż średnio w Unii Europejskiej. 1 stycznia 2017 r. cena w Polsce wynosiła 149,89 euro/100 kg i spadła w przeciągu 2 tygodni o -0,8%, a w przeciągu miesiąca o -2,0% i była zbliżona (choć niższa o -1,31%) do średniej ceny w UE, która wynosiła 151,88 euro/100 kg. Od 25 grudnia 2016 do 1 stycznia 2017 r. nastąpił lekki wzrost ceny w Polsce, ponieważ różnica między ceną w Polsce a średnią w UE zmniejszyła się o 0,55 punkt. proc. 1 stycznia 2017 r. Polska pod względem poziomu ceny referencyjnej wieprzowiny znajdowała się na 20 miejscu na 28 państw UE. W ostatnim czasie można mówić o względnie stałej pozycji rankingowej Polski w UE. Najwyższa cena wystąpiła na Malcie (218,0 euro/100 kg), a najniższa w Belgii (133,60 euro/100 kg). [Fammu/Fapa, 13.01.2017]

Jak podaje Krajowy Związek Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej (KZP-PTCH): w drugim tygodniu stycznia 2017 r. ceny tuczników zaczęły rosnąć. Po świętach na rynku była niska podaż żywca wieprzowego i dość wysoki popyt jak na ten okres. Według notowań KZP-PTCH w kraju cena wzrosła o 9 gr i wynosiła 5,18 zł/kg (wż).

Aleksander Dargiewicz

Aleksander Dargiewicz, Dyrektor Zarządzający KZP-PTCH.

– Średnie ceny trzeciego tygodnia 2017 wahały się w przedziale 5,90–6,30 zł/kg (wbc). Duże, wyrównane partie tuczników o mięsności powyżej 58% zakłady skupowały w średniej cenie 6,35 zł/kg w wadze poubojowej. W przyszłym tygodniu prawdopodobnie ceny nie będą już spadały. Niektóre ubojnie krajowe zapowiadają nawet niewielkie wzrosty cen skupu – podaje Aleksander Dargiewicz, Dyrektor Zarządzający KZP-PTCH.

Produkcja trzody chlewnej

Żywiec wieprzowy w II półroczu 2016 r. zaczął wreszcie drożeć. To stało się m.in. dzięki wzrostowi popytu na wieprzowinę w Chinach. Skutkiem był wzrost opłacalności produkcji trzody chlewnej. Przewidywania na następną dekadę są już mniej optymistyczne. Jak podaje KZP-PTC: ceny unijne w nadchodzącej dekadzie będą jednak rosły wolno z powodu konkurencji ze strony USA, Kanady i Brazylii, których koszty produkcji są najniższe na świecie. Komisja Europejska przewiduje z kolei, że średnia cena w UE w 2026 r. może osiągnąć 1,67 euro/kg (wbc). Na skutek niepewności wyników makroekonomicznych w poszczególnych krajach unijnych, zmian w plonach, nowych regulacji środowiskowych i tych związanych z dobrostanem zwierząt w okresie następnych 10 lat, ceny żywca wieprzowego mogą podlegać fluktuacji (tj. nieprzewidzianym wahaniom) od 1,30 do 2,16 euro/kg.

Duże, wyrównane partie tuczników o mięsności powyżej 58% zakłady skupowały w średniej cenie 6,35 zł/kg w wadze poubojowej.

Aleksander Dargiewicz, Dyrektor Zarządzający KZP-PTCH

– Na początku roku 2017 rynek tuczników w kraju był mało stabilny. Najpierw ceny gwałtownie rosły, ale już w trzecim tygodniu bieżącego roku zaznaczyły się spadki notowań tuczników średnio o 20 gr w stosunku do tygodnia poprzedniego – mówi Aleksander Dargiewicz.

W kolejnej dekadzie spodziewany jest niewielki wzrost produkcji (+0,1% rocznie) w Unii Europejskiej. W UE w poprzednim okresie nastąpił spadek pogłowia macior, a wymogi środowiskowe dotyczące zagospodarowania nawozów naturalnych oraz nieprzychylne nastawienie lokalnych społeczności nie będą sprzyjały rozwojowi produkcji – podaje KZP-PTC.

Pogłowie świń w Polsce

W połowie 2007 r. liczba świń w kraju przekraczała 18 mln szt. W ciągu kolejnych 9 lat, czyli do 2016 pogłowie świń skurczyło się o blisko 8 mln szt.! GUS podaje, że pogłowie trzody chlewnej w naszym kraju wyniosło w czerwcu 2016 r. 10 239 400 szt. W porównaniu z czerwcem 2015 r. jest to duży spadek, bo  populacja świń jest o ponad 1,4 mln szt. (12%) niższa.

produkcja trzody chlewnej

Pogłowie trzody chlewnej w Polsce w latach 2007–2016.

Znacząco skurczyło się pogłowie loch w naszym kraju w porównaniu z połową 2015 r. Liczba macior kraju zmniejszyła się o 15,8% (w tym macior prośnych o 92,7 tys. szt., tj. o 14,5%), spadając do rekordowo niskiego poziomu 797,4 tys. szt. Szczególnie wysoki i niepokojący jest spadek pogłowia loch, które w tym okresie zmniejszyło się o ponad połowę!

Dane w liczbach

GUS podaje, że  spadek pogłowia nastąpił we wszystkich grupach świń przeznaczonych na tucz, w tym:

  • prosiąt o -11,7%,
  • warchlaków o -9,4%,
  • tuczników o -13,4%
  • i populacji trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej o -15,9%.
produkcja trzody chlewnej

Ceny referencyjne wieprzowiny klasy E (wp) w Polsce są niższe niż średnio w Unii Europejskiej.

W 2016 r. opłacalność tuczu świń, mierzona relacją ceny skupu 1 kg żywca wieprzowego do targowiskowej ceny żyta, była na poziomie 8,2 (w czerwcu), czyli nadal utrzymywała się poniżej poziomu przyjętego za opłacalny dla tuczu świń, tj. co najmniej 10–11.

– Podaż żywca wieprzowego nie jest duża, co jest spowodowane redukcją pogłowia stada podstawowego w ciągu 2,5-rocznego okresu braku koniunktury. Mniejsze pogłowie macior, średnio o 4% w stosunku do stanu sprzed roku zanotowano w całej UE, co będzie oddziaływało na utrzymywanie się relatywnie wysokiej ceny na żywiec wieprzowy w 2017 r. Od połowy 2016 r. obserwowana jest poprawa opłacalności produkcji trzody chlewnej, która wpływa na ograniczanie spadku pogłowia świń. Jednakże należy pamiętać, że krajowe pogłowie świń na koniec grudnia 2016 wyniosło ok. 10 mln szt. i było niższe niż w czerwcu tego samego rokumówi Aleksander Dargiewicz.

Porównaj: Ceny wieprzowiny pod koniec 20 górę!

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o