Szkolenia dla wykonujących zabiegi ochrony roślin

Obowiązek ukończenia szkolenia dotyczącego środków ochrony roślin wprowadzono ponad 15 lat temu. Przepisy się jednak zmieniały. Są więc niejasności.

Szkolenia dla wykonujących zabiegi ochrony roślin nie są w Polsce niczym nowym. Obowiązek ukończenia takiego szkolenia wprowadzono w naszym kraju już ponad 15 lat temu. Od tego czasu przepisy jednak się zmieniały, a ostatnia ich zmiana miała miejsce niedawno. Mogą pojawić się więc pewne niejasności. Odpowiadamy zatem na praktyczne pytania rolników związane ze szkoleniami.

Kto musi ukończyć szkolenie dla wykonujących zabiegi ochrony roślin?

Szkolenie dla wykonujących zabiegi ochrony roślin powinien ukończyć każdy, kto chce zakupić i stosować środki ochrony roślin w dużych opakowaniach, przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych. Stopień toksyczności środków ochrony roślin, które chcemy stosować, jest nieistotny. Każdy, kto chce zakupić środki w opakowaniach dla profesjonalistów, musi ukończyć szkolenie.

Szkolenie dla wykonujących zabiegi ochrony roślin powinien ukończyć każdy, kto chce zakupić i stosować środki ochrony roślin w dużych opakowaniach.

Czy i jak często trzeba je powtarzać?

Ukończenie szkolenia wiąże się z uzyskaniem certyfikatu, który jest ważny przez 5 lat. Po tym okresie dla zachowania uprawnień szkolenie należy powtórzyć.

Jak długo trwa szkolenie?

Plan pierwszego szkolenia obejmuje 14 godzin zajęć. Zajęcia rozłożone są na 2 dni. Szkolenia kolejne (czyli przypominające) trwają krócej: 7 godzin, czyli 1 dzień.

Czy za szkolenia trzeba zapłacić?

Szkolenia dla wykonujących zabiegi ochrony roślin są odpłatne, a ich koszty ponosi rolnik. Ceny szkoleń różnią się w zależności od organizatora oraz oferty. Logiczne jest, że szkolenie wyjazdowe z noclegiem i posiłkami jest droższe od szkolenia w lokalnej świetlicy, na które uczestnicy przynoszą własne kanapki. Szkolenie 2-dniowe (pierwsze) jest również droższe niż 1-dniowe (przypominające). Orientacyjne koszty podawane w ogłoszeniach internetowych za szkolenie 2-dniowe mieszczą się zwykle w przedziale 120–250 zł.

Szkolenia ŚOR

Obowiązek ukończenia szkolenia dotyczącego środków ochrony roślin wprowadzono w naszym kraju ponad 15 lat temu.

Skąd mam wiedzieć, czy szkolenie jest dobre?

Szkolenia mogą prowadzić różne podmioty: zarówno państwowe, jak i prywatne. Muszą mieć one zezwolenie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Listy upoważnionych podmiotów dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów. Niezależnie od jednostki prowadzącej szkolenia mają ten sam program, narzucony przez przepisy. Oczywiście, w zależności od osób prowadzących, program może być przedstawiony mniej lub bardziej ciekawie, jednak wszędzie powinien obejmować te same zagadnienia.

Skąd można się dowiedzieć, gdzie w okolicy jest najbliższe szkolenie?

Można sprawdzić listę jednostek upoważnionych do prowadzenia szkoleń na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa i zadzwonić do jednostki, którą jesteśmy zainteresowani. O termin i miejsce najbliższego szkolenia można także pytać w Inspekcji Ochrony Roślin albo Ośrodkach Doradztwa Rolniczego.

Szkolenia dla wykonujących zabiegi ochrony roślin są odpłatne, a ich koszty ponosi rolnik.

Czy ukończenie szkoły rolniczej daje uprawnienia do wykonywania zabiegów ochrony roślin?

Niewykluczone. To zależy już od szkoły. Program rolniczych szkół średnich albo studiów może zawierać program szkolenia dla wykonujących zabiegi ochrony roślin. Samo świadectwo ukończenia szkoły uprawnień jednak nie daje. Dla uzyskania uprawnień konieczne jest, aby absolwent otrzymał odpowiedni certyfikat. Certyfikat wydawany przez szkołę (podobnie jak certyfikat ze szkolenia) ważny jest przez 5 lat, po upływie których należy odbyć 1-dniowe szkolenie przypominające.

Hubert Kardasz z firmy Intermag zdobywa Krakowskiego Dukata!

Hubert Kardasz, prezes firmy Intermag, został uhonorowany statuetką Krakowskiego Dukata w kategorii menedżer firmy!

30 listopada 2016

Rozwój roślin: okresy krytyczne

Są momenty w rozwoju zbóż, kiedy niedobory składników czy ataki agrofagów mogą być tragiczne w skutkach. Kiedy należy szczególnie uważać?

3 grudnia 2016

Czy można zwalczać chwasty w zbożach w grudniu?

Oczywiste jest, że chwasty są poważnym zagrożeniem dla rosnących na roli zbóż. Czy jednak opryski w grudniu są uzasadnione?

28 listopada 2016