Szkoły rolnicze na Dolnym Śląsku

Download PDF

Ponad 65 tys. gospodarstw rolnych działających na Dolnym Śląsku wskazywałoby na to, że szkoły rolnicze nie powinny obawiać się o swoją przyszłość. Wydaje się, że wykształcenie rolnicze przy tej ilości gospodarstw jest pożądanym kierunkiem edukacji. Czy jest tak w rzeczywistości?

Szkoły posiadające w ofercie edukacyjnej kształcenie rolników od wielu już lat gorączkowo poszukują nowych kierunków aby zapobiec likwidacji placówki spowodowanej brakiem kandydatów. Podobnie jak w innych województwach, również na Dolnym Śląsku jest kilkanaście ośrodków edukacyjnych, w których można zdobyć kwalifikacje rolnicze na różnym poziomie, poczynając od kursów kwalifikacyjnych aż po studia wyższe i podyplomowe. Zdecydowana większość szkół mających w swojej ofercie kierunki rolnicze podlega pod jednostki samorządu terytorialnego. Przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzonych jest 47 zespołów szkół rolniczych w liczbie 47.

Duża szkoła i bardzo duża oferta edukacyjna

Na Dolnym Śląsku jest kilkanaście ośrodków edukacyjnych, w których można zdobyć kwalifikacje rolnicze na różnym poziomie

Na Dolnym Śląsku jedyną placówką prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie. Ta jedna z największych szkół rolniczych na Dolnym Śląsku, posiadająca 60- letnią tradycję, to nowoczesne, ponadregionalne centrum edukacji rolniczej, przyjazne uczniom i słuchaczom. Budynki dydaktyczne, internat, garaże, szklarnia oraz plac manewrowy tworzą jednolity campus wtopiony w przepiękne tereny zieleni otaczające szkołę. Uczniowie mają możliwość nauki w oparciu o najnowsze, autorskie modułowe programy nauczania w następujących zawodach rolniczych:

Technikum 4-letnie:

  • technik agrobiznesu (kwalifikacja: R.03 i R.06)
  • technik architektury krajobrazu (kwalifikacja: R.21 i R.22)
  • technik hodowca koni (kwalifikacja: R.19 i R.20)

Branżowa Szkoła I stopnia oferuje zawód mechanika-operatora pojazdów i maszyn rolniczych (kwalifikacja: M.01 i M.02). W zawodach, dla których podstawa programowa przewiduje naukę jazdy ciągnikiem rolniczym  i  samochodem osobowym realizowany jest kurs kat. T i kat. B (bezpłatny) w ramach kształcenia zawodowego. W zawodzie: technik hodowca koni realizowana jest nauka jazdy konnej.

mechanik operator pojazdow

Mechanik -operator pojazdów i maszyn rolniczych (fot. ZSCKR Mokrzeszów)

ZSCKR w Mokrzeszowie w ramach swojej działalności organizuje Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla dorosłych w następujących kwalifikacjach:

  • R.03.- prowadzenie produkcji rolniczej
  • R.06.- organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie
  • M.01.- użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

Szkoła daje możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień na kursach tematycznych, takich jak: ,,Obsługa kombajnów zbożowych”, ,,Stosowanie  środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy”. Tu realizuje się również projekty unijne, m.in. Erasmus+, zagraniczne staże zawodowe, wymiany młodzieżowe oraz kształci rolników z pełnymi kwalifikacjami i umiejętnościami zawodowymi pożądanymi na rynku pracy.

przyszli technicy architektury krajobrazu

Przyszli technicy architektury krajobrazu w trakcie zajęć praktycznych (fot. ZSCKR Mokrzeszów).

Uczniowie mają wyrobioną opinię o swojej szkole

Szkoła daje nam nieograniczone możliwości rozwoju swoich pasji i umiejętności. Jest to idealne miejsce dla osób, które widzą swoją przyszłość w branży rolniczej. Dzięki nowatorskiej metodzie kształcenia modułowego uczymy się w małych oddziałach max.15 osób, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa i komfortu przyswajania wiedzy. Atutem szkoły jest szeroko rozwinięta współpraca z firmami, podmiotami branży rolniczej. W moim zawodzie część zajęć kształcenia zawodowego realizujemy w Stadzie Ogierów Książ w Wałbrzychu. Tam odbywamy również indywidualną naukę jazdy konnej. W szkole mamy możliwość spotkań z fachowcami w zakresie nauczanego zawodu na warsztatach, szkoleniach i prelekcjach- mówi Dagmara Czarnecka uczennica kl. III w zawodzie technik hodowca koni.

Również Kacper Król z klasy I o kierunku technik agrobiznesu jest zadowolony ze swojego przyszłego zawodu: Uczymy się w pracowniach przedmiotowych oraz we współpracujących ze szkołą gospodarstwach indywidualnych i firmach agrobiznesowych. Poznajemy zasady uprawy roślin i chowu zwierząt. Ostatnio byliśmy na wycieczce dydaktycznej w Fermie w Gilowie należącej do Ośrodka Hodowli Zarodowej Przerzeczyn Zdrój. Mieliśmy okazję zobaczyć rasy mleczne i mięsne bydła. Obsługujemy ciekawy, nowoczesny sprzęt rolniczy. Praktykę zawodową realizujemy w kraju i poza jego granicami.

Szkoły rolnicze w województwie dolnośląskim

Placówki dydaktyczne działające na terenie województwa dolnośląskiego oferują wykształcenie, które można zdobyć głównie w szkołach podlegających jednostkom samorządu terytorialnego. Wymienić tu można, między innymi, takie ośrodki kształcenia rolników jak:

Dane kontaktowe do szkół
Nazwa szkołyAdresTelefonE-mail
Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP w Dzierżoniowieul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów(74)831-26-18[email protected]
Zespół Szkół Przyrodniczo- Żywieniowych w Jeleniej Górzeul. Cieplicka 196, 58-570 Jelenia Góra(75)755-38-02[email protected]
Zespół Szkół Agrotechnicznych w BożkowieBożków 89a, 57-441 Bożków(74)871-42-75[email protected]
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie PolskimLudów Polski 16, 57-100 Strzelin(71)392-35-86[email protected]

– Szkoła sama w sobie jest bardzo fajna, od pierwszych dni mi się spodobała. Poziom nauczania jest bardzo dobry, ludzie są przyjaźni i z chęcią pomagają. Nauczyciele potrafią dobrze i szybko przekazać wiedzę. Kierunek, technik rolnik, charakteryzuje się dobrym wykorzystaniem praktyk rolniczych na polu. Na tym kierunku można specjalizować się w produkcji roślin jak i zwierząt – tak o swojej szkole wypowiada się jeden z uczniów Technikum Rolniczego w Ludowie Polskim. Aż chce się zostać rolnikiem!

praktyki rolnicze

Na praktyce czasem trzeba i widłami pomachać (fot. CKZiU Ludów Polski)

W CKZiU można zdobyć wykształcenie w zawodach: technik rolnik i technik architektury krajobrazu w Technikum, a w Zasadniczej Szkole Zawodowej  w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych. Kształcenie odbywa się w systemie dziennym dla młodzieży oraz w systemie zaocznym dla dorosłych. Szkoła dla dorosłych prowadzi Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla kwalifikacji R.03 (prowadzenie produkcji rolniczej) i R.16 (organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej).

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w szkolnej pracowni i warsztatach. Na zajęciach praktycznych uczeń zdobywa kwalifikacje zawodowe, takie jak obsługa ciągników i maszyn rolniczych, wykonuje zabiegi agrotechniczne, ustala przyczyny powstawania usterek w pracy maszyn rolniczych oraz dokonuje drobnych napraw i usuwa awarie w warunkach polowych. Uczniowie w zawodzie technik rolnik odbywają praktyki w pracowniach techniki rolniczej oraz produkcji roślinnej i zwierzęcej. Pracownie składają się z sali ćwiczeń oraz zaplecza magazynowo-socjalnego. Są one bogato wyposażone w narzędzia niezbędne do zdobycia kwalifikacji zawodowych. Bazę kształcenia praktycznego stanowią gospodarstwa pomocnicze oraz warsztaty szkolne, które dysponują parkiem maszyn, ciągników i urządzeń rolniczych oraz ziemią orną. W czasie trwania nauki uczniowie odbywają praktyki w gospodarstwach rolnych i zakładach przetwórstwa rolnego.

architekci krajobrazu

Rodzina architektów krajobrazu (fot. CKZiU Ludów Polski)

Część uczniów ma możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne do Niemiec. Uczniowie kierunku technik architektury krajobrazu praktykują w firmach zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu. Praktyki uczniowie mogą odbyć w przedsiębiorstwach, gospodarstwach, szkółkach roślin, firmach ogrodniczych zajmujących się pielęgnacją, projektowaniem, urządzeniem oraz ochroną terenów zieleni w kraju lub za granicą.

Coroczne wyjazdy na Targi Ogrodnicze w Poznaniu, to już nasza tradycja. Droga daleka, ale warto tam być i poczuć tę atmosferę, pooglądać wystawy. Jest tam tyle kolorów, tyle wszystkiego, że nie wiadomo, w którą stronę iść. My za rok znowu jedziemy na 100% – mówi Szymon, przyszły „rzeźbiarz krajobrazu”. Wygląda na to, że lubi swoją szkołę. To chyba jest jednak pasja.

Gdyby ktoś jeszcze miał wątpliwości, że warto się uczyć w CKZiU w Ludowie Polskim, to wątpliwości rozwieje Ola, przyszła adeptka architektury krajobrazu:– Traktujemy siebie jak rodzina. Nasza grupa jest bardzo zżyta. Każdy jest ważny i wyjątkowy na swój sposób. Jest u nas dużo ciekawych osób, co potęguje wyjątkowość naszej klasy.

Dane kontaktowe do szkół
Nazwa szkołyAdresTelefonE-mail
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w BiedrzychowicachBiedrzychowice 20, 59-830 Olszyna(75)722-15-70[email protected]
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnejul. Kolejowa 5, 59-305 Rudna(76)849-73-10[email protected]
Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach WielkichRakowice Wielkie 48, 59-600 Lwówek Śląski (75)782-43-63[email protected]
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Środzie Śląskiejul. Św. Andrzeja 4, 55-300 Środa Śląska(71)317-20-83[email protected]
Powiatowy Zespół Szkół im. Wł. Reymonta w Obornikach Śląskichul. Parkowa 8, 55-120 Oborniki Śląskie(71)310-22-23[email protected]
Zespół Szkół Nr 5 w Wałbrzychu Maksymiliana Tytusa Huberaul. Ogrodowa 2a, 58-306 Wałbrzych(74)846-74-74[email protected]
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowieul. Tadeusza Kościuszki 27, 56-100 Wołów(71)389-26-69[email protected]
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater w Zgorzelcuul.Francuska 6, 59-900 Zgorzelec(75)775-23-93
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w KrzyżowicachGłówna 2, 55-040 Kobierzyce(71)311-84-79[email protected]

– Rolnictwo jest moją pasją od małego i nie wyobrażam sobie żebym miał w życiu robić coś innego – mówi z przekonaniem Dominik Nowak, uczeń klasy II Technikum Rolniczego. Przy okazji dumnie informuje, że pomaga tacie prowadzić gospodarstwo rolne o powierzchni 60 hektarów oraz dogląda 600 sztuk trzody chlewnej. W szkole, pod muszką, prowadzi apele, wspaniale tańczy i koleżanki chętnie zapraszają go na studniówki. O szkole mówi z szacunkiem i zachwytem dla umiejętności nauczycieli. Towarzyszy mu Artur Wiglusz, który zdobywając wiedzę, już ma plany na przyszłość. Marzy mu się firma usługowa zajmująca się zbiorem zbóż i kukurydzy. Nie zapomni o hodowli bydła mięsnego rasy Chorolaise. Ma poletka doświadczalne i spotyka się z innymi rolnikami dzieląc się z nimi doświadczeniami. Rolnictwo to jego marzenie i pasja.

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach

Szkoły rolnicze na Dolnym Śląsku reprezentuje również Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach (fot PZS nr 1 Krzyżowice)

 Gdzie są tacy uczniowie?! Gdzie jest ta szkoła?

W pałacu, w Krzyżowicach – siedzibie Powiatowego Zespołu Szkół Nr1 w gminie Kobierzyce niedaleko Wrocławia. Obiekt ten dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną kształceni są fachowcy w kilku specjalnościach  rolniczych. Wsłuchując się w opinie uczniów, przyszłych  techników rolników, nabieramy przekonania, że w rolnictwie można mieć pomysł na własną firmę, gospodarstwo i odważne plany na przyszłość. Oni mają pomysł na życie, wiedzą, że będą mieć pracę.

W PZS nr  1 w Krzyżowicach można zdobyć również dyplom technika  weterynarii. Doktor weterynarii, to ich marzenia,  tymczasem doświadczenie zdobywają w szkolnym laboratorium i na praktykach w lecznicach zwierząt w kraju i poza jego granicami. Mają już wydeptane ścieżki na Uniwersytecie Przyrodniczym.

Konie, osiołki, owce, a i koty wszędobylskie można przebadać przy okazji. Niepowtarzalny klimat placówki. Zespół parkowo-pałacowy oraz bardzo dobra lokalizacja ze względów komunikacyjnych, certyfikat bezpiecznej szkoły i przyjazna atmosfera, internat ze stołówką, zaprzęg sportowy, stadnina koni, kryta ujeżdżalnia, laboratorium analityczne i zabiegowe to dodatkowe atuty– zalety szkoły wymienia Dominika Biadacz, uczennica Technikum Weterynaryjnego.

Oczywiście najważniejszy jest tytuł technika – dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i Europass (projekt UE mający na celu prezentowanie umiejętności zawodowych i kompetencji w sposób czytelny i przejrzysty we wszystkich krajach Unii Europejskiej) oraz prawo jazdy kategorii T. Jest też oferta dla uczniów chcących szybciej zdobyć zawód. Mogą oni kształcić się w Branżowej Szkole Zawodowej I stopnia zdobywając zawód mechanika – operatora pojazdów i maszyn rolniczych. Również ciekawym kierunkiem w PZS w Krzyżowicach jest Technik hodowca koni, po ukończeniu którego można znaleźć pracę w przedsiębiorstwach specjalizujących się w chowie, hodowli i użytkowaniu koni, w stadninach i szkółkach jeździeckich, w ośrodkach zajmujących się hipoterapią.

Szkolny zaprzęg

Szkolny zaprzęg (fot. PZS Nr1 w Krzyżowicach)

Szkoła w Krzyżowicach jest jedyną, która posiada własny zaprzęg sportowy startujący z sukcesami w zawodach ogólnopolskich a uczniowie mają możliwość trenować w szkole takie dyscypliny jak ujeżdżenie, powożenie czy skoki przez przeszkody.

Wyższe szkoły rolnicze na Dolnym Śląsku

Oferta edukacyjną w województwie obejmuje również uczelnię, na której jest możliwość uzyskania wyższego wykształcenia a zdobyć je można w jego stolicy – Wrocławiu, na Uniwersytecie Przyrodniczym.

W tym roku Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ma w ofercie 27 kierunków studiów. W ostatnich latach największym zainteresowaniem kandydatów cieszyła się weterynaria (rok temu 9,1 kandydata na jedno miejsce. Średnio na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu były ponad 2 zgłoszenia na jedno miejsce – informuje Jolanta Cianciara, rzecznik Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Oferta związana z naukami rolniczymi w ostatnich latach została  poszerzona o nowoczesne programy, uwzględniające najnowsze trendy stale rozwijającej się  branży rolniczej. Dlatego obok rolnictwa, techniki rolniczej i leśnej oraz ogrodnictwa pojawiają się takie kierunki jak: medycyna roślin, biotechnologia stosowana roślin, agrobiznes.

W tym roku Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ma w ofercie 27 kierunków studiów. W ostatnich latach największym zainteresowaniem kandydatów cieszyła się weterynaria

Jolanta Cianciara, rzecznik Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Jeśli chcesz być studentem UP we Wrocławiu, to wystarczy, że zdasz maturę z języka polskiego, język obcy  oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, informatyki lub matematyki a o przyjęciu decyduje liczba punktów – na studia dostają się ci, którzy uzyskali ich najwięcej. Według pani rzecznik, UP o wyborze kierunków studiów decyduje rynek pracy, a ten w przypadku branży rolniczej jest w stanie przejąć więcej specjalistów, niż co roku opuszcza mury uczelni. Wiedzą to kandydaci, wiedzą ich rodzice. Dlatego też kierunki rolnicze cieszą się popularnością. Tendencją na jest wybieranie tych studiów przez bardziej świadomych kandydatów, którzy posiadają już wiedzę na temat prowadzenia gospodarstw rolnych. Wzrasta również popularność kierunków, takich jak agrobiznes czy zarządzanie i inżynieria produkcji, które wiążą się z nowoczesnym podejściem w prowadzeniu działalności rolnej.

Ale dlaczego Wrocław a nie inne miasto?

Jolanta Cianciara, rzecznik UP uważa, że przyszli studenci chcący zdobyć wykształcenie rolnicze na Dolnym Śląsku poszukują miejsc kształcących na wysokim poziomie z bogatą ofertą edukacyjną – i taki jest właśnie Wrocław. Warto także podkreślić, że Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, to także jedna z najbardziej innowacyjnych polskich uczelni – wskazują na to wysokie miejsca w rankingu szkół akademickich Fundacji Perspektywy. Wysoka jakości życia, perspektywa zdobycia pracy jeszcze w trakcie studiów i niewysokie ceny utrzymania w metropolii Dolnego Śląska są istotne dla kandydatów z mniejszych miast. I jak tu nie studiować!

absolwenci szkoły

Absolwenci szkół wyższych mogą uzupełnić swoją edukację o podyplomowe studia rolnicze

Co z absolwentami innych uczelni?

Absolwenci innych uczelni mogą zdobyć wyższe wykształcenie rolnicze na Dolnym Śląsku podejmując naukę na studiach podyplomowych Agro-Unia  na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Studia podyplomowe Agro-Unia są kierowane do absolwentów wyższych uczelni, którzy chcą zdobyć kwalifikacje rolnicze – informuje Iwona Sawicka, koordynator ds. studiów podyplomowych przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, tel. kom. 607 850 922. – Nauka trwa od maja do października. Na dwusemestralne studia mogą zapisywać się również osoby, które ukończyły studia inżynierskie i licencjackie.

To prawie wszystko o tym, gdzie można uzyskać wykształcenie rolnicze na Dolnym Śląsku. Trzeba pamiętać, że oferta edukacyjna szkół jest tylko ofertą a uruchomienie kierunku nauczania zależy od liczby chętnych do podjęcia nauki.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 2

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o