Wycięcie drzew i krzewów: opłaty i kary w 2016 r.

Minister Środowiska, jak co roku, określił stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawki kar za zniszczenie zieleni na rok 2016. Osoby, które planują wycinkę drzew lub krzewów, powinny się z tymi stawkami zapoznać, by uniknąć kar (są bowiem 2 razy większe od opłat). Obwieszczenie MŚ opublikowano w Monitorze Polskim z 2015 r., poz. 1064.

Celem zmian w ustawie było również wypełnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 1 lipca 2014 r., sygn. akt SK 6/12, w którym Trybunał uznał art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1 w poprzednim brzmieniu ustawy o ochronie przyrody, za niekonstytucyjne.

Podane w obwieszczeniu stawki to wartości maksymalne. Zasady naliczania opłat i kar zapisane są w znowelizowanej ustawie o ochronie przyrody w przepisach dotyczących ochrony terenów zieleni i zadrzewień, które weszły w życie 28 sierpnia 2015 r.
Określone w nich zostały wielkości obwodów pnia drzew (a nie jak dotychczas ich wieku), które podlegać będą obowiązkowi uzyskiwania zezwolenia.

Obwody te wynoszą na wysokości 5 cm: 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego, 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. Są to średnie obwody drzew 10-letnich.

Kredyty preferencyjne; opłaty za wycinkę drzew

Wprowadzono nowe stawki opłat i kar za wycinkę drzew i krzewów.

Nie jest już natomiast wymagane zezwolenie na usuwanie m.in.: krzewów z ogrodów przydomowych, drzew i krzewów powalonych lub złamanych przez wiatr drzew (będą one mogły być usunięte przez właściwe służby lub po oględzinach pracownika urzędu gminy) oraz drzew i krzewów usuwanych w ramach akcji ratowniczych.

Wprowadzony został nowy sposób obliczania wysokości opłaty za usunięcie drzew lub krzewów. Opłata ta będzie zależna od wielkości obwodu pnia, gatunku drzewa (tempa przyrostu pnia na grubość) i lokalizacji. Inna opłata będzie na terenach wiejskich niż na zurbanizowanych. Nie ma już zwolnienia z opłaty administracyjnej za usuwanie drzew i krzewów na terenach przeznaczonych na cele budowlane. Natomiast nie są pobierane opłaty administracyjnej za usuwanie drzew do ok. 25 lat oraz krzewów do 25 lat, które wyrosły na gruntach nieużytkowanych (tzw. samosiew).

Zgodnie z art. 145a Kodeksu postępowania administracyjnego można żądać wznowienia postępowania w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, na podstawie którego została wydana decyzja.

Obniżona została także administracyjna kara pieniężna za zniszczenie lub usunięcie drzew bądź krzewów do wysokości 2-krotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów. Wprowadzono możliwość obniżenia kary o 50% m.in. w przypadku drzew obumarłych, w przypadku braku możliwości uiszczenia przez osoby fizyczne kary w pełnej wysokości bez znacznego uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, a drzewa zostały usunięte na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą. Rozwiązana została również sprawa niewłaściwie prowadzonej pielęgnacji koron drzew, tzw. „ogławiania”, które powoduje niszczenie drzew. Zgodnie z nowymi przepisami usunięcie powyżej 30% podlega karze za uszkodzenie drzewa w wysokości 0,6 opłaty naliczanej za usunięcie drzewa, a powyżej 50% korony jest uznawane jako zniszczenie drzewa, za co kara wynosi 2-krotność opłaty.

Tylko w wyjątkowych sytuacjach ogławianie drzew nie powoduje bowiem ich znacznego osłabienia. Tu przykładem może być obcinanie gałęzi tradycyjnie ogłowionych wierzb czy ozdobne kształtowanie młodych drzew.

Ponadto nie będą już badane sprawy o nałożenie kary za nielegalne usunięcie drzewa, jeśli od popełnienia czynu minęło 5 lat, ze względu na ich przedawnienie.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *