11 listopada: Narodowe Święto Niepodległości

Ojczyzna, niepodległość, patriotyzm. Jak te słowa rozumieją dzisiaj rolnicy?

 11 listopada to wyjątkowa data w historii Polski. To dzień, w którym słowa: Ojczyzna, Niepodległość i Patriotyzm nabierają szczególnego znaczenia.

Ziemia zroszona krwią przodków. Niezliczone nagrobki poległych w walce o wolną Polskę. Tęsknota za niepodległym państwem posunięta do bohaterstwa i ostatecznego poświęcenia. Czy po blisko 100 latach tamta ofiara dla współczesnych coś znaczy? Niepodległość – to realna wartość czy tylko hasło? Patriotyzm – czy dziś jest potrzebny? Jak widzą to mieszkańcy wsi?

11 listopada 1918 r. to dzień, w którym – po 123 latach zaborów – Polska odzyskała niepodległość. Dzień, w którym ziścił się sen kilku pokoleń Polaków o wolnej Ojczyźnie. Dziś, po 97 latach od powrotu Polski na mapy Europy, pojęcia ojczyzna i niepodległość wydają się czymś oczywistym. Czy w związku z tym patriotyzm stał się dziś zbędny, czy raczej należy patriotyczne postawy dostosować do współczesnych  czasów?

Piłsudski, Dmowski, Paderewski – te nazwiska każdego roku, w dniu 11 listopada, odmieniane są w mediach przez niemal wszystkie przypadki. To nazwiska-symbole: miłości do ojczyzny, oddania, patriotyzmu. Prawda jest jednak taka, że prawdziwych bohaterów i twórców niepodległej Polski było więcej. I właśnie o nich 11 listopada powinniśmy pamiętać w sposób szczególny.

Miłość ojczyzny wymaga ofiary

Narodowa tożsamość polskiej wsi na dobre zaczęła się kształtować w XIX w. i od początku ściśle związana była z przywiązaniem do ziemi. Uwłaszczenie, które nastąpiło po powstaniu styczniowym (1863 r.), wpłynęło na wzrost świadomości narodowej chłopów w następnych latach. Po wybuchu I wojny światowej młodzież wiejska aktywnie włączyła się w organizowanie Polskich Drużyn Strzeleckich, Wschodnich Drużyn Bartoszowych i Drużyn Podhalańskich. Część z nich w latach 1915–1917 zasiliła Legiony Polskie i ofiarnie walczyła o przywrócenie polskiej państwowości.  

(…) miłość rolnika do ziemi zawsze stanowiła mocny filar, na którym opierała się narodowa tożsamość. W chwilach wielkich zagrożeń, w momentach najbardziej dramatycznych w dziejach narodu ta miłość i przywiązanie do ziemi okazywały się niezmiernie ważne w zmaganiu o przetrwanie. Ten rozdział polskiej historii przypomniał i docenił Jan Paweł II w 1997 w Krośnie.  

Patriotyzm to przede wszystkim pamięć i szacunek wobec tych, którzy o naszą wolność walczyli.

pan Wojciech (lat 36)

Patriotyzm niejedno ma imię

11 listopada 2015 r. – pomimo tragicznych wydarzeń w Syrii, Iraku, czy na Ukrainie – słowo wojna jest dziś Polakom dalekie. Na szczęście. W czasach pokoju miłość ojczyzny nie wymaga od nas najwyższej ofiary, ale wciąż potrzebne są postawy patriotyczne. Jakie? Pan Wojciech (lat 36) wymienia kilka: – W obecnej sytuacji, gdy terytorium kraju jest bezpieczne, patriotyzm to przede wszystkim pamięć i szacunek wobec tych, którzy o naszą wolność walczyli. Duma z flagi, znajomość historii i sprzeciw wobec prób fałszowania faktów.

O tym, że te aspekty patriotyzmu są ważne dla wielu, również młodych Polaków i to nie tylko 11 listopada, świadczy niezwykła popularność projektów związanych z promocją naszej narodowej historii.  Niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się Muzeum Powstania Warszawskiego; powstają liczne grupy rekonstrukcji historycznej, historyczne filmy, zarówno kinowe, jak i telewizyjne przyciągają rzesze widzów; przybywa odbiorców odzieży z patriotycznymi emblematami. Ale to nie wszystko. Współczesny patriotyzm to nie tylko szacunek do przeszłości. To również teraźniejszość.

– Warto pamiętać o aspektach ekonomiczno-gospodarczych – podkreśla pan Wojciech. – Kupno polskich produktów, gdy tylko to możliwe, nieunikanie płacenia podatków, solidna i uczciwa praca.  

Patriotyzm to również dobre wychowanie dzieci.

pani Zenona (lat 67)

Podobnego zdania jest pan Marcin (lat 40). – Moja rodzina z rolnictwem związana jest od pokoleń i tu widzę pole do realizacji patriotyzmu. Wytrwała praca, utrzymywanie ziemi w dobrej kulturze, wspieranie lokalnej społeczności i inicjatyw, a z drugiej strony pamięć o przeszłości. Mój wuj zginął w Katyniu – opowiada rolnik. – Staram się, żeby ta ofiara nie poszła na marne.  

Dla pani Zenony (lat 67) patriotyzm to pamięć o korzeniach, o przodkach, którzy dla ojczyzny ponieśli najwyższą ofiarę. – To również dobre wychowanie dzieci – dodaje. – Wskazanie im właściwych wzorców, zaszczepienie narodowej dumy, godne i uczciwe życie, troska o dobre imię Polski. To, co szczególnie mnie boli, to zakłamywanie czy relatywizowanie historii.  

Patriotyzm. Dziejowa konieczność związana z historią naszego kraju zamknięta w przeszłości. A może wartość aktualna niezależnie od globalizacji, przynależności do europejskich struktur i zniesienia granic? Wypowiedzi moich rozmówców przemawiają za drugą tezą. Patriotyzm jest wartością pożądaną i ważną. Również dzisiaj. Flaga wywieszona z okazji narodowych świąt. Udział w nabożeństwie za ojczyznę. Modlitwa za poległych w narodowościowych zrywach i wojnach z najeźdźcą. To najprostsze wyrazy postaw patriotycznych. 11 listopada – Święto Niepodległości – to dobry czas na refleksję o ojczyźnie, historii i narodowej tożsamości.

Dotacje dla rolników za sprawą samorządu: jak je otrzymać?

Dlaczego warto interesować się budżetem gminnym? Jak można otrzymać dotacje z PROW-u na przydomową oczyszczalnię ścieków?

28 marca 2017

Agrotech 2017: fotorelacja z wystawy

Potężne maszyny i nowoczesne rozwiązania prezentowane na wystawie Agrotech 2017 przyciągają tłumy zwiedzających. Zapraszamy na fotorelację z targów.

19 marca 2017

Wnioski o dotacje: Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój

Jakie warunku trzeba spełnić, by otrzymać dotację na przetwórstwo? I czy umowy długoterminowe są korzystne dla każdej ze stron umowy?

21 marca 2017