mgr inż. Krzysztof Słowiak

mgr inż. Krzysztof Słowiak

Główny specjalista w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Węgrzcach, należącej do Centralnego Ośrodka Badań Roślin Uprawnych. Od roku 1996 zajmuje się badaniem odmian roślin zbożowych. Jest członkiem Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa dla województwa małopolskiego.