Od 3 do 15 mln zł na finansowanie inwestycji w rolnictwie!

Inwestycje w rolnictwie nigdy się nie kończą! 10 kwietnia 2017 r. rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój w ramach PROW 2014-2020. Wnioski będą przyjmowane przez miesiąc – do 9 maja 2017 r. Z Urszulą Majek-Moch, dyrektor Departamentu Oceny Projektów Inwestycyjnych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), dla agrofaktu rozmawia Ewa Ploplis.

Do kogo jest kierowane jest wsparcie inwestycji w przetwórstwie? Kto może je otrzymać?

Urszula Majek-Moch, dyrektor Departamentu Oceny Projektów Inwestycyjnych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR): O finansowanie inwestycji w rolnictwie, w tym wypadku w przetwórstwie, będą się mogły ubiegać podmioty, które zajmują się przetwórstwem rolno-spożywczym albo wprowadzają do obrotu artykuły rolne i działają jako mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Jest to instrument finansowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, skierowany do sektora rolno_spożywczego.

Na jaką kwotę może liczyć rolnik? W jakiej postaci może ją dostać?

Pieniądze są przyznawane rolnikom w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację operacji. Maksymalna wysokość wsparcia wynosi 3 mln zł w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych. W przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów to 15 mln zł. Minimalna wysokość dofinansowania inwestycji wynosi natomiast 100 tys. zł.

Maksymalna wysokość wsparcia wynosi 3 mln zł w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych. W przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów to 15 mln zł.

Urszulą Majek-Moch, ARiMR

Ile pieniędzy dla rolników ma w sumie ARiMR w 2017 r. na ten cel?

Do wykorzystania jest kwota prawie 304 mln euro. Ostateczny limit środków dla rolników na nabór na przetwórstwo rolno-spożywcze poznamy na początku kwietnia.

Jakie warunki musi spełnić wnioskodawca, aby otrzymać pomoc?

Pomoc w finansowaniu inwestycji w rolnictwie (w przetwórstwie) może zostać udzielona podmiotom zdolnym do realizacji przedsięwzięcia, jednak wyłącznie w przypadku, kiedy realizacja takiego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez udziału środków publicznych, jest to tzw. efekt deadweight. Koniecznie trzeba pamiętać, że pomoc może być udzielona na realizację projektów wyłącznie w tych zakładach, które spełniają obowiązujące standardy higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt.

Jakie zobowiązania wynikają z podpisania umowy na dotację?

Wnioskodawcy zobowiązują się do zawarcia długoterminowych umów z producentami rolnymi. W przypadku, gdy firma zajmuje się produkcją, taka długoterminowa umowa musi dotyczyć nabycia co najmniej połowy potrzebnych produktów. Natomiast w przypadku świadczenia przez podmiot usług związanych z przechowalnictwem, co najmniej połowa przechowywanego towaru musi pochodzić od producentów rolnych związanych z firmą umowami długoterminowymi lub podmiotów – usługodawców, które same nabywają produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi.

finansowanie inwestycji w przetwórstwie warzyw

Za prowadzenie działalności w sektorach przetwórstwa i wprowadzania do obrotu: mleka i wyrobów mleczarskich, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż wnioskujący może otrzymać 2 pkt.

Jaki rodzaj przetwórstwa może być dofinansowany w ramach tej pomocy?

Pomoc w ramach finansowania inwestycji może być przyznana podmiotom realizującym inwestycje w sektorach przetwórstwa rolno-spożywczego: mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż, ziemniaków, jaj, miodu, lnu, konopi i roślin oleistych.

Czy z finansowania inwestycji w przetwórstwie rolno-spożywczym mogą skorzystać ci, którzy już korzystają z innych programów pomocowych w ramach PROW?

Tak, jest to możliwe. Dobrym przykładem mogą być tutaj rolnicy, którzy decydują się na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Uczestniczą oni w tzw. naborach tematycznych, skierowanych wyłącznie do tej grupy beneficjentów. W budżecie PROW na lata 2014_2020 przewidziano środki finansowe, które pozwolą na zorganizowanie jeszcze tzw. naboru tematycznego, skierowanego do rolników podejmujących działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa. Ponadto w III kwartale 2017 r. po raz kolejny szansę ubiegania się o wsparcie finansowe uzyskają zakłady przetwórcze.

pieniądze na inwestycje

Pomoc może być przyznana podmiotom realizującym inwestycje w sektorach przetwórstwa rolno-spożywczego: mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż, ziemniaków, jaj, miodu, lnu, konopi i roślin oleistych.

Jaki jest harmonogram obecnego naboru na przetwórstwo rolno-spożywcze? Kiedy środki mogą trafić do przetwórców?

Najpóźniej w terminie 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w finansowaniu inwestycji w rolnictwie (przetwórstwie) prezes ARiMR poda do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Agencji, informację o kolejności przysługiwania pomocy w woj. mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach. Można oczekiwać, że stanie się to na początku sierpnia. Od tego momentu i przez następnych 10 miesięcy, tj. do czerwca 2018 r., przebiegać będzie proces intensywnej weryfikacji złożonych wniosków w zakresie spełniania warunków przyznania pomocy, który zakończy się zawarciem umowy z ARiMR lub odmową przyznania pomocy.

Wszyscy beneficjenci, którzy zrealizują inwestycje objęte dofinansowaniem, będą je mogli rozliczyć, składając wnioski o płatność. Maksymalne terminy na rozliczenie operacji, w przypadku projektów jednoetapowych wynoszą 24 miesiące, a w przypadku projektów wieloetapowych 36 miesięcy, od dnia zawarcia umowy

Pomoc w finansowaniu inwestycji w przetwórstwie może zostać udzielona podmiotom zdolnym do realizacji przedsięwzięcia, jednak wyłącznie w przypadku, kiedy realizacja takiego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez udziału środków publicznych.

Urszulą Majek-Moch, ARiMR

W 2017 r. będą jeszcze kolejne nabory…

Ogłoszony nabór będzie pierwszym z zaplanowanych na ten rok naborów na przetwórstwo rolno-spożywcze. W budżecie PROW na lata 2014-2020 przewidziano pieniądze dla rolników, które pozwolą na zorganizowanie jeszcze tzw. naboru tematycznego, skierowanego do rolników podejmujących działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa. Dodatkowo, jak już wspomniałam, w III kwartale kolejną szansę ubiegania się o wsparcie bedą miały zakłady przetwórcze. [przyp. red.: szczegóły na ten temat można znaleźć po kliknięciu w ten link]

Jak przedstawiają się kryteria wyboru wniosków o finansowanie projektów inwestycji w rolnictwie (przetwórstwie)?

Jeśli chodzi o finansowanie inwestycji w rolnictwie (przetwórstwie), o kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów. Minimalna liczba punktów kwalifikująca do ubiegania się o wsparcie wynosi 6,5 pkt. W przypadku przedsiębiorców kryteria wyboru premiują:

  • nabywanie surowców do produkcji na podstawie co najmniej 3-letnich umów, na poziomie przekraczającym 75% całkowitej ilości nabywanych produktów rolnych – 5 pkt,
  • innowacyjność operacji bądź powiązanie jej z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu – 5 pkt,
  • grupy producentów rolnych, związki grup, spółdzielnie – 5 pkt,
  • przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych – 5 pkt,
  • działalność na obszarach objętych bezrobociem – maksymalnie 4 pkt,
  • uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości – 3 pkt,
  • prowadzenie działalności w sektorach przetwórstwa i wprowadzania do obrotu: mleka i wyrobów mleczarskich, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż – 2 pkt.

W przypadku operacji o takiej samej liczbie punktów, pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja z niższą wnioskowaną kwotą pomocy.

 

Więcej o zbliżającym się naborze wniosków na dofinansowanie dla przetwórców znajdziecie w tekście: Wnioski o dotacje: Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *