Ilu rolników ma 100 ha lub więcej?
fot. Tomasz Kuźdub

Patrząc na Polskę z loku ptaka, zobaczymy szachownicę małych pól. 100 ha to dla większości rolników odległe marzenie. Ale dużych gospodarstw z roku na rok przybywa. Ile ich jest dokładnie? Gdzie się znajdują? – Sprawdzamy.

gospodarstwa o powierzchni 100 ha i większej mają łącznie 20,7 proc. wszystkich użytków rolnych w Polsce

0,9 proc. gospodarstw rolnych dysponuje areałem większym niż województwo wielkopolskie

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2018 roku były w Polsce 12 222 duże gospodarstwa rolne. Duże – czyli mające co najmniej 100 ha użytków rolnych. 12 tysięcy to z pozoru niewiele – bo tylko 0,9 procenta wszystkich gospodarstw. (Unijna średnia wynosi 3,3 procent.) Ale…

Duże gospodarstwa mają razem już ponad 20 procent ziemi

Polskie gospodarstwa wielkopowierzchniowe posiadają łącznie ponad 3 miliony hektarów. To więcej, niż wynosi powierzchnia całego województwa wielkopolskiego. W ich rękach znajduje się  20,7 procenta wszystkich użytków rolnych w kraju.

Cenny spadek po PGR-ach

Dawny PGR. Najwięcej gospodarstw 100 ha i większych powstaje tam, gdzie były PGR-y.

Dawny PGR. Likwidacja Państwowych Gospodarstw Rolnych otworzyła drogę do powiększania areałów. Najwięcej gospodarstw 100 ha i większych powstaje tam, gdzie dawniej liczne były PGR-y.

Duże gospodarstwa najliczniej rozwijają się tam, gdzie działały dawniej PGR-y, a Polacy w większości osiedlili się dopiero w 1945 roku. Prawie całkowita wymiana ludności spowodowała, że gospodarstw rodzinnych było tu mniej niż gdzie indziej. Mniejszy był popyt na ziemię. W ostatnim 30-leciu wprowadzone zaś zostały do obrotu grunty po zlikwidowanych PGR-ach. Ułatwiło to rolnikom powiększanie gospodarstw.

Najwięcej na zachodzie i północy

Udział gospodarstw 100 ha i większych w ogólnej liczbie gospodarstw

Duże farmy stanowią coraz większy odsetek wszystkich gospodarstw. Szczególnie widoczne to jest na zachodzie i północy kraju.

Udział wielkopowierzchniowych farm w ogólnej liczbie gospodarstw, rośnie we wszystkich województwach. Najszybciej jednak właśnie na tzw. „Ziemiach Odzyskanych”. Z danych GUS wynika, że w zachodniopomorskim w 2016 roku było ich już 5,7 proc. (w 2010: 4,7 proc.), a w lubuskim 4,1 proc. (2010: 2,9 proc.). Na Warmii i Mazurach duże farmy to już 3,1 proc. gospodarstw.

Co jest potrzebne kiedy ma się 100 ha?

gospodarstwa 100 ha jakie maszyny są potrzebne

Jakie maszyny potrzebne są na 100 ha? – Odpowiedzi ankietowanych rolników.

Zapytaliśmy rolników, jaki park maszynowy potrzebny jest, żeby gospodarować na 100 hektarach. Zdaniem ponad połowy ankietowanych, na 100-hektarowe gospodarstwo o roślinnym profilu produkcji potrzebne są co najmniej 3 ciągniki. Oprócz tego, oczywiście komplet maszyn. Wśród 20 typów maszyn badani najczęściej (oprócz traktorów) wymieniali opryskiwacz, rozsiewacz i kombajn.

Uczestnicy badania wysoko ocenili też stan wyposażenia dużych gospodarstw w Polsce. Zdaniem 58,4 proc., w gospodarstwach o areale 100 ha częściej spotkamy nowe, niż używane maszyny i ciągniki. W badaniu zrealizowanym przez Martin & Jacob na zlecenie portalu agroFakt.pl, udział wzięło 265 osób.

100 ha może dać poczucie bezpieczeństwa

Da się z nich wyżywić rodzinę. – Często na naprawdę dobrym poziomie. Areał tego rzędu w zasadzie gwarantuje środki na inwestycje. Pozwala na to, żeby zajmować się zawodowo tylko pracą w gospodarstwie. Można się dzięki niemu utrzymać z produkcji polowej dziś i można przewidywać, że będzie się dało jutro. Jak by nie spojrzeć, grunt pod nogami ma to do siebie, że jest tym stabilniejszy, im go więcej.

Kup min. 3 j.s. RGT JakuzziKup teraz a czwartą dostaniesz za 1 zł netto!

Zetor. Oszczędności dla każdego

Za wyborem tej oferty przemawiają tysiące argumentów. Dowiedz się więcej!

10 czerwca 2019

M7002 – ciągnik dla wymagających [WYWIAD]

Zapraszamy do wysłuchania drugiego odcinka naszego słuchowiska „Kubota. Poznajmy się bliżej”.

12 czerwca 2019

Firma ALDO jednym z najlepszych dealerów marki Kubota

Jeden z czołowych dostawców maszyn rolniczych w północnej Polsce skończył właśnie 20 lat.

8 czerwca 2019