Kończą się zbiory soi: jakie będą wyniki?

Uprawy soi zapoczątkowano w Polsce ok. 6 lat temu. Okazało się, że jest opłacalna! Jak teraz wyglądają plony i ceny?

Przed 6 laty rolnicy z pogranicza polsko-czeskiego rozpoczęli doświadczalne uprawy tej ciepłolubnej rośliny. Okazało się, że uprawa soi jest opłacalna, a areał upraw zaczął się szybko zwiększać. Jak teraz wyglądają uprawy? I jak będą prezentować się tegoroczne zbiory?

 Zaczęliśmy uprawę soi w ubiegłym roku – mówi pan Mirosław Pietras, prowadzący gospodarstwo rolne w Zwanowicach w pow. brzeskim. – Roślina dobrze się przyjęła. W tym roku testowaliśmy 6 odmian i ich przydatność w polskich warunkach klimatycznych.

zbiory soi

Źródło: AgroFotp.pl, pawelb1973

W tym roku, gdy Unia Europejska zaczęła dopłacać do materiału siewnego i do uprawy roślin strączkowych, areał upraw soi na Opolszczyźnie wzrósł lawinowo.

– Szacuję, że w woj. opolskim w tym roku było ok. 2 tys. ha soi – mówi dr Władysław Kościelniak, doradca rolny z Łosiowa.

– W całej Polsce było ok. 20 tys. ha plantacji soi. Świadczy o tym rozprowadzenie materiału siewnego przez 2 główne firmy – dodaje dr Kazimierz Pyziak ze Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach.

Prowadzone doświadczenia dowodzą, że soję można z powodzeniem uprawiać w Polsce. Zdaniem rolników opłacalność zapewnia plon powyżej 2 ton z hektara.

– Uprawę soi w naszym gospodarstwie zaczęliśmy 3 lata temu – wspomina pan Sylwester Łuszczyna, prowadzący gospodarstwo w Kobieli. – Późno zaczęliśmy, a rok był zimny. Mimo to uzyskaliśmy 2 tony z hektara.

zbiory soi

Źródło: AgroFoto.pl, JarekSerwinowski

– Ja na soi się nie zawiodłem, uzyskując w zeszłym roku 3 tony z hektara – dodaje pan Stanisław Pietras prowadzący z synem gospodarstwo rolne w Zwanowicach.

Rolnicy widzą, że w obecnych warunkach klimatycznych uprawa jest opłacalna!

– Uprawa soi w naszym rejonie, czyli w południowo-zachodniej Polsce, jest bardzo opłacalna z tego względu, że cena tzw. paszowej soi jest dość wysoka, wynosi od 1300 do 1350 zł/t – mówi pan Wiesław Dziekoński, rolnik ze Skorogoszczy.

Ja na soi się nie zawiodłem, uzyskując w zeszłym roku 3 tony z hektara.

Stanisław Pietras ze Zwanowic

 

 Opłacalność to jedno, ale ważną sprawą jest rola soi w płodozmianie zbożowo-rzepakowym i w tworzeniu próchnicy, jak również spełnienie wymogów zazielenienia – podsumowuje pan Stanisław Pietras.

Głównym problemem w uprawie soi w Polsce jest jednak zachwaszczenie plantacji, bo nie ma zarejestrowanych herbicydów ani środków do zwalczania owadów na polach soi.

– Można to robić tylko zarejestrowanymi herbicydami. Taki jest tylko jeden i nie jest najlepszy, bo nie pozostawia czystego pola – mówi Mirosław Pietras ze Zwanowic.

Muszą być stosowane herbicydy: zarówno doglebowe, jak i nalistne. Herbicydy doglebowe w tym roku w warunkach suszy, przy braku wody nie zadziałały – twierdzi dr Władysław Kościelniak.

zbiory soi

Źródło: AgroFoto.pl, AnnaM

Ten rok nie jest jednak sprzyjający uprawie soi. Z powodu wyjątkowej suszy rośliny przedwcześnie dojrzały i wiele nasion wypadło na glebę. Ale to nie zniechęca rolników.

 Nie można podejmować decyzji na podstawie doświadczeń z jednego roku. Trzeba być konsekwentnym i cierpliwym – uważa pan Adam Lenartowicz z Różyny.

W tym roku rolnicy na soi zbyt dużo nie zarobią, ale nie będzie trudno jej sprzedać.

 Na rynku już działają firmy skupujące soję i odsprzedające ją firmom przetwórczym – twierdzi pan Stanisław Pietras.

W tym roku całość uprawy mieliśmy zakontraktowaną w cenie 1600 zł za tonę – przyznaje również Sylwester Łuszczyna z Kobieli.

Soja to podstawowy składnik większości pasz. Niestety jest droga i trzeba ją importować z ciepłych krajów. Jest jednak szansa, że to się wkrótce zmieni i Polska uniezależni się od importu roślin białkowych. A fakt, że jest to roślina ciepłolubna, nie powinien stanowić przeszkody – w końcu kukurydza też jest rośliną ciepłolubną, której niewielu dawało szanse powodzenia, gdy ją wprowadzano do uprawy w Polsce przed ponad 30 laty.

Skuteczne zwalczanie chwastów jednoliściennych w zbożach ozimych i jarych

W zbożach ozimych jak co roku jest problem z rocznymi chwastami jednoliściennymi. Czym możemy je skutecznie zwalczyć?

22 marca 2017

Nowy system Fusaro Xpro: kompleksowa i niezawodna ochrona fungicydowa zbóż

Jednym z najważniejszych warunków gwarantujących uzyskanie wysokiego plonu ziarna zbóż, o najwyższej jakości, jest zdrowy łan!

23 marca 2017

Walczyć, ale z kim… czyli jak pokonać chwasty w uprawach zbożowych

Uprawy powoli budzą się do życia, a wraz z nimi chwasty – choć te ostatnie zazwyczaj wcześniej. W jaki sposób skutecznie je zwalczyć?

14 marca 2017