Kontrole ARiMR. Czy rolnik powinien się ich obawiać?

ARiMR będąc agencją płatniczą nie tylko wypłaca rolnikom należne pieniądze ale także kontroluje czy zostały one wypłacone zgodnie z przepisami. Słowem kluczowym są „należne pieniądze”. Kontrole ARiMR polegają na sprawdzeniu czy nie doszło do wyłudzenia nienależnych wypłat.

W wyniku kontroli gospodarstw rolnych dochodzi niestety nie tylko do ujawnienia nieprawidłowości, ale i celowych oszustw. Inspektorzy a także firmy zewnętrzne kontrolują corocznie kilkadziesiąt tysięcy rolników składających wnioski o płatności czy pomoc z funduszy unijnych.

Przeczytaj również: Kontrole gospodarstw rolnych. Siła złego na jednego?

Kontrole ARiMR – konflikt krzyżowy

Na początek istotna informacja: dopłaty bezpośrednie nie są przewidziane dla właścicieli lecz dla faktycznych użytkowników gruntów rolnych. Krótko mówiąc, pieniądze są dla rolników wykonujących wszelkie czynności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa.

Sprawa jest oczywiście prosta, gdy o przyznanie płatności ubiega się jednocześnie więcej niż jeden podmiot. Występuje wówczas tzw. konflikt krzyżowy. W innych przypadkach wykrywanie nieprawidłowości nie jest już takie oczywiste. Może będzie łatwiej po wprowadzeniu dopłat dla aktywnego rolnika?

Dopłaty dla aktywnych rolników – czyli jakich? Przeczytaj więcej na ten temat!

Kontrole ARiMR na miejscu

W Polsce wykonuje się ok. 65 tys. kontroli rocznie. Skąd się bierze ta liczba? Zgodnie z przepisami jest to 5 proc. z 1 350 tys. losowo wybranych gospodarstw zgłoszonych do dopłat.

Kontrole, które przeprowadza się w gospodarstwie rolnika, są to tzw. kontrole na miejscu. Mają one na celu sprawdzenie stanu faktycznego z informacjami wpisanymi we wniosku o dopłaty bezpośrednie. Jeżeli gospodarstwo zostało wybrane do kontroli, rolnik otrzymuje pieniądze dopiero po weryfikacji jej wyników.

Jest się czego bać?

Jak już wspomniano, kontrole ARiMR przeprowadzane w gospodarstwie rolnika to tzw. kontrole na miejscu. Wykonuje się je dwoma metodami, tj. inspekcji terenowej i FOTO.

  • Kontrola metodą inspekcji terenowej. Sprawdzanie polega na zweryfikowaniu w terenie i dokonaniu pomiaru powierzchni działek rolnych zgłoszonych do płatności we wniosku.
  • Kontrola metodą FOTO. Prawidłowość danych sprawdza się dokonując pomiaru powierzchni działek rolnych w oparciu o ortofotomapę (cyfrowe odwzorowanie terenu wykonane na podstawie zobrazowań satelitarnych) oraz przeprowadzeniu wywiadu terenowego.

Przeczytaj również: Dopłaty po kontroli. Kto straci pieniądze?

Kontrole ARiMR – kary

W okolicznościach, gdy ARiMR posiądzie wiedzę, że płatności pobrała osoba nie użytkująca grunty, uznaje się, że płatności bezpośrednie zostały pobrane nienależnie. W takim przypadku Agencja dochodzi zwrotu płatności wraz z odsetkami.

Zadaniem kontroli krzyżowej jest między innymi eliminowanie wielokrotnego przyznawania pomocy w odniesieniu do tej samej powierzchni gruntów. W zależności od sytuacji, w której kontrola krzyżowa wykazała nieprawidłowości, naliczane są różnego rodzaju kary, do zwrotu dopłat włącznie. Co gorsza z odsetkami.

Prawa i obowiązki rolnika

W większości przypadków powiadamia się rolnika o planowanej kontroli. Odbywa się to najczęściej telefonicznie, pisemnie lub bezpośrednio. Jak podaje ARiMR, jeżeli wcześniejsze powiadomienie następuje na więcej niż 48 godzin przed kontrolą, powinno ono mieć miejsce z wyprzedzeniem ograniczonym do niezbędnego minimum. Czas ten nie może przekraczać 14 dni. Natomiast w przypadku kontroli dotyczących inwentarza żywego termin powiadomienia nie może przekraczać 48 godzin z wyjątkiem uzasadnionych przypadków.

Z przeprowadzonej kontroli sporządza się raport w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje rolnik, a drugi zachowuje ARiMR. Zdarza się często tak, że rolnik kwestionuje kontrole ARiMR. W tej sytuacji zgłasza swoje zastrzeżenia na piśmie Dyrektorowi Oddziału Regionalnego ARiMR.

Kontrole gospodarstw rolnych. Podsumowanie

Jest rzeczą oczywistą, że tam gdzie wypłacane są pieniądze muszą działać mechanizmy kontrolne. Istotne również jest to, aby pieniądze trafiały faktycznie do gospodarzy pracujących na roli. Faktem jest, że z tym bywa różnie, ale nad poprawnością procedur czuwają kontrole ARiMR.

Przeczytaj również: Za co można stracić dopłaty bezpośrednie?

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.2 / 5. Liczba głosów 323

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

NOWOŚĆ | SU TARROCAPrzeczytaj Nawet 115.3% wzorca wg COBORU

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarze
  1. Avatar Krzysiek pisze:

    Przecież te kontrole to parodia. A najlepszy przykład to kościół katolicki. Każdy doskonale wie, że ksiądz rolnikiem nie jest. Pola nie uprawia. A księża biorą największe dopłaty rolne w Polsce. Więc weźcie się nie ośmieszajcie z tą kontrolą aktywnych rolników.