Kredyt preferencyjny: linia RR. Co umożliwia sfinansować?

Download PDF

Jedną z wprowadzonych w 2015 r. preferencyjnych linii kredytowych jest kredyt na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym (linia RR).

– Wciąż  jest zapotrzebowanie na kredyty preferencyjneAgencja kontynuuje pomoc w ich spłacie, udzielając równolegle wsparcia z programów finansowanych przy udziale środków Unii Europejskiej. Kredytobiorca płaci tylko część oprocentowania kredytu wnikającą z różnicy pomiędzy całkowitym oprocentowaniem kredytu, a oprocentowaniem płaconym przez Agencję. Kredytami preferencyjnymi zainteresowani są rolnicy poszukujący środków na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej – mówi pracownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kredyt nie może być również udzielony na spłatę zobowiązań przeterminowanych oraz refundację poniesionych nakładów.

Inwestycje finansowane w praktyce

Z danych ARiMR dotyczących działalności finansowanych przy udziale kredytów z linii RR udzielonych w okresie 1.01.2015 r. – 31.03.2016 r. wynika, że największym zainteresowaniem cieszyły się w kolejności inwestycje dotyczące:

 • uprawy zbóż – 369 kredytów (28% łącznej liczby kredytów z linii RR),
 • chowu lub hodowli bydła mlecznego – 175 kredytów (13%),
 • chowu lub hodowli innych zwierząt gospodarskich – 194 kredyty (15%),
 • uprawy drzew i krzewów owocowych – 64 kredyty (5%).

– Kredyty Linii RR – na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym zawsze cieszyły się popularnością. Rolnicy zawsze chętnie korzystają z kredytów preferencyjnych, często wtedy, gdy brak środków na bieżącą działalność taką opinię wyraża Wiktor Szmulewicz, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Szczegóły oferty to walory kredytu

Zanim rolnik podejmie decyzję w sprawie kredytu, powinien się zapoznać z podstawowymi warunkami przysługiwania kredytu. ARiMR stosuje dopłaty do oprocentowania kredytu z linii RR, dzięki czemu koszty jego obsługi ponoszone przez kredytobiorcę są niższe od kosztów obsługi kredytów komercyjnych.

kredyt RR

Jak podaje ARiMR, obecnie oprocentowanie kredytu z linii RR płacone przez kredytobiorcę wynosi 3% w skali roku.

Jak podaje ARiMR, obecnie oprocentowanie kredytu z linii RR płacone przez kredytobiorcę wynosi 3% w skali roku.

Zainteresowani oczekują na dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przez co kredyty preferencyjne straciły na znaczeniu.

Marek Skarżyński, zastępca dyrektora PODR w Szepietowie

Korzystne jest rozłożenie kredytu na okres do 15 lat i karencja do 2 lat. Kredyt jest nieodnawialny, a kwota kredytu nie może ulec zwiększeniu. Kwota kredytu nie może przekroczyć 80% wartości nakładów oraz 5 mln zł na gospodarstwo rolne i nie może przekroczyć 70% wartości nakładów oraz 8 mln zł na dział specjalny lub rybactwo śródlądowe. Wymagany jest niski wkład własny na poziomie 20–30%.

Kredyt RR przeznaczony jest również dla rolników, prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność rolniczą lub rybacką oraz dla podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, działy specjalne produkcji rolnej, firm przetwórczych i rybactwa lądowego.

Co można sfinansować kredytem RR?

Przeznaczenie kredytu jest szerokie: na budowę, remont, modernizację lub zakup budynków i budowli służących do produkcji rolnej, zakup środków trwałych, wyposażenie, instalację urządzeń i elementów infrastruktury, zakup ciągników rolniczych oraz specjalistycznych urządzeń lub maszyn, zakup komputerów i oprogramowań, zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich (w tym plantacji roślin energetycznych), wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt (w szczególności koszty grodzenia lub budowy wiat), budowę ujęć wody, zakup i instalację urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania lub magazynowania wody, lub do nawodnień ciśnieniowych, koszty transportu materiałów do miejsca realizacji inwestycji (do wysokości 2% kosztów przewożonych materiałów).

kredyt RR

Kredyt może być przeznaczony m.in. na zakup komputerów i oprogramowanie.

Według danych z ARiMR w okresie 1.01.2015 r. – 31.03.2016 r. najwięcej kredytów z linii RR udzielonych zostało na:

 • zakup maszyn lub urządzeń do produkcji rolnej – 513 kredytów (39%),
 • zakup ciągników i kombajnów – 441 kredytów (33%),
 • zakup, budowę, modernizację, adaptację i remont budynków inwentarskich – 366 kredytów (28% łącznej liczby kredytów z linii RR).

W Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wizyty zainteresowanych kredytami preferencyjnymi są sporadyczne – komentuje Marek Skarżyński, zastępca dyrektora PODR w Szepietowie. – W woj. podlaskim gospodarstwa zostały zmodernizowane, część za środki własne. W tej chwili rolnicy nastawiają się na rozwiązania inwestycyjne, głównie przeznaczone na zakup sprzętu rolniczego z wyższej półki, np. John Deere. Na pierwszy plan wysuwają się inne rozwiązania, które pomagają je sfinansować. Zainteresowani oczekują na dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przez co kredyty preferencyjne straciły na znaczeniu. W działaniach PROW są dopłaty nawet do części kapitałowej. Gdyby nie było tego rodzaju dofinansowań lub dostęp do nich byłby ograniczony to wtedy wzrosłoby zainteresowanie kredytami. Rolnicy bardziej dopytują o „kredyty pomostowe”.

kredyt RR

Dofinansowaniu podlegają również budynki dla zwierząt.

Zanim rolnik podejmie decyzję

Należy przedstawić i wstępnie omówić z bankiem w co rolnik zamierza zainwestować i na jaką kwotę inwestycja ma opiewać.

Należy przedstawić i wstępnie omówić z bankiem w co rolnik zamierza zainwestować i na jaką kwotę inwestycja ma opiewać. Podczas załatwiania formalności związanych z kredytem wymagany jest jest wniosek, dokumenty niezbędne do oceny zdolności kredytowej i ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń oraz plan inwestycji.

Składowe planu inwestycji to:

 • cel inwestycji,
 • lokalizacja projektu lub działalności,
 • opis projektu lub działalności, w tym daty ich rozpoczęcia i zakończenia,
 • struktura finansowania inwestycji (przeznaczenie i kwota kredytu oraz wkładu własnego, a także planowane koszty tej inwestycji objęte inną pomocą publiczną),
 • kierunek produkcji w okresie kredytowania,
 • informacja o rynkach zbytu, w szczególności, jeżeli inwestycja skutkuje wzrostem produkcji,
 • okres kredytowania i karencji w spłacie kredytu,
 • informacja o pomocy w formie dopłat do oprocentowania i wysokości wnioskowanej pomocy.

Trzeba pamiętać o ograniczeniach

Kredyt nie może być przeznaczony na: zakup użytków rolnych, budynków i budowli nabytych w okresie ostatnich 10 lat przy udziale środków unijnych, oraz preferencyjnych krajowych, zakup maszyn lub urządzeń, jeżeli w dniu sprzedaży mają więcej niż 5 lat lub zostały wcześnie nabyte przy udziale preferencji krajowych oraz unijnych. Kredyt nie może być również udzielony na spłatę zobowiązań przeterminowanych oraz refundację poniesionych nakładów.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 1

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o