Linia PR: kredyt nie tylko na ryby

Kredyt preferencyjny przeznaczony na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów – linia kredytowa PR.

Nowa linia kredytowa

Linia PR jest nową linią wśród kredytów preferencyjnych, która została uruchomiona na warunkach zgodnych z przepisami unijnymi właściwymi dla perspektywy finansowej 2014–2020 oraz na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR.

W latach poprzednich przetwórstwo produktów rolnych było finansowane przy udziale kredytów preferencyjnych, ale możliwości udzielania takich kredytów były zawarte w kilku liniach kredytowych, co oznacza, że do 2015 r. nie było w ofercie Agencji oddzielnej linii kredytowej dedykowanej wyłącznie przetwórstwu produktów rolnych.

Obecnie oprocentowanie kredytu z linii PR płacone przez kredytobiorcę wynosi 3% w skali roku.

Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie inwestycji, które obejmują m. in.:

 1. Budowę lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do przetwórstwa i magazynowania;
 2. Zakup lub zakup i instalację maszyn lub urządzeń służących do magazynowania lub przygotowania produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków, ich przetwarzania, zapewniających utrzymanie jakości i bezpieczeństwa żywności oraz magazynowania produktów lub półproduktów i przygotowania ich do sprzedaży;
 3. Zakup lub zakup i instalację aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania;
 4. Zakup komputerów i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem oraz do sterowania procesem produkcji lub magazynowania;
 5. Zakup środków transportu niezbędnych dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub do magazynowania;
 6. Zakup specjalistycznych środków transportu przeznaczonych do dostaw surowca lub zbytu produktów, zapewniających spełnienie warunków bezpieczeństwa żywności lub dobrostanu zwierząt;
 7. Zakup środków trwałych związanych z wdrażaniem procedury systemów zarządzania jakością.
kredyt PR

Kredyt preferencyjny przeznaczony jest m.in. na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków.

Zakupione lub zakupione i zainstalowane maszyny i urządzenia, nie mogą mieć w dniu sprzedaży więcej niż 5 lat oraz nie mogły być nabyte z wykorzystaniem środków publicznych.

Popularność linii kredytowej PR

– W 2015 r. został udzielony 1 kredyt z tej linii na kwotę 400 000 zł. Natomiast w roku 2016 banki współpracujące nie udzieliły żadnego kredytu z linii PR – informuje biuro prasowe ARiMR.

Główną zaletą tego kredytu jest fakt, że ARiMR stosuje dopłaty do oprocentowania kredytu, dzięki czemu koszty jego obsługi ponoszone przez kredytobiorcę są niższe od kosztów obsługi kredytów komercyjnych.

Kredyt jest mało popularny, bo być może większość potencjalnych klientów ma takie zadanie jak właściciel Gospodarstwa Rybackiego w Rudzie Różaneckiej: – Nie potrzebuję żadnego kredytu finansuję się sam. Mam kilka opcji zarabiania. Jeżeli jedna niedomaga to inna ją wspiera – mówi.

Finansowanie inwestycji

Ponadto kredyt z tej linii może zostać przeznaczony na sfinansowanie nabycia:

 1.  Przez grupy producentów rolnych akcji lub udziałów spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków,
 2. Udziałów spółek utworzonych w celu prowadzenia działalności w zakresie sztucznego unasienniania na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. O organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt.

Dopłaty do oprocentowania

Główną zaletą tego kredytu jest fakt, że ARiMR stosuje dopłaty do oprocentowania kredytu, dzięki czemu koszty jego obsługi ponoszone przez kredytobiorcę są niższe od kosztów obsługi kredytów komercyjnych. Kredytobiorca płaci tylko część oprocentowania kredytu wnikającą z różnicy pomiędzy całkowitym oprocentowaniem kredytu, a oprocentowaniem płaconym przez Agencję. Obecnie oprocentowanie kredytu z linii PR płacone przez kredytobiorcę wynosi 3% w skali roku.

W 2015 r. został udzielony 1 kredyt z tej linii na kwotę 400 000 zł. Natomiast w roku 2016 banki współpracujące nie udzieliły żadnego kredytu z linii PR.

biuro prasowe ARiMR

Kredyt z linii PR charakteryzuje się również atrakcyjnymi warunkami kredytowania, przede wszystkim wysokim udziałem środków kredytu (70-80% w zależności od przeznaczenia kredytu) w ogólnej wartości inwestycji i wysoką kwotą kredytu (maksymalnie 16 mln zł), a także dogodnym okresem kredytowania, który może wynosić nawet 15 lat, w tym okres karencji 2 lata. Podjęcie decyzji o wzięciu kredytu ma jednak zawsze indywidualny charakter. Zdania są na pewno różne. Oto jedno z nich:

– Osobiście do kredytów bym nie namawiał. „Konia z rzędem” dla tego co będzie namawiał na kredyt. Każdy sam powinien ocenić swój potencjał: wielkość produkcji, swoją sytuację finansową. Jest to indywidualna decyzja. My jako związek nie będziemy bronić ani namawiać – takiej udzielił odpowiedzi Leszek Przybytniak, członek zarządu Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej.

Przeczytaj również:

 1. Chcesz powiększyć gospodarstwo? Sprawdź kredyt linii Z!
 2. Kredyt preferencyjny: linia RR. Co umożliwia sfinansować?
 3. Kredyty klęskowe dla rolników: czy są wśród nich popularne?
 4. Kredyt klęskowy dla dużych przedsiębiorstw. Kiedy można się o niego starać?
 5. KO: kredyt pod „zastaw” płatności bezpośrednich

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *