Kredyty klęskowe dla rolników: czy są wśród nich popularne?

Download PDF

Co roku rolnicy zmagają się z klęskami: z suszą, gradem, ulewami itd. Rolnikom poszkodowanym przez te zjawiska, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc ze środków krajowych w postaci dopłat do oprocentowania kredytów klęskowych w ramach 2 linii: inwestycyjnej (linia K01) i obrotowej (linia K02). Kto zdecyduje się na takie kredyty?

Różne zainteresowanie  

– W okresie 01.01.2015 r. – 30.04.2016 r. banki współpracujące z ARiMR w zakresie udzielania kredytów preferencyjnych udzieliły 6 kredytów z linii K01 w łącznej kwocie 173 500 zł, w tym: w 2015 r. 4 kredyty na kwotę 112 900,00 zł i w okresie styczeń–kwiecień 2016 r. 2 kredyty na kwotę 60 600,00 zł. Natomiast z linii K02 w okresie 01.01.2015 r. – 30.04.2016 r. banki współpracujące z ARiMR w zakresie udzielania kredytów preferencyjnych udzieliły 9021 kredytów w łącznej kwocie 506 763 106,38 zł, w tym: w 2015r. – 3277 kredytów na kwotę 204 953 349,45 zł, a w okresie styczeń–kwiecień 2016r. – 5744 kredytów na kwotę 301 809 756,93 zł – podaje biuro prasowe ARiMR.

Zastanawiająca jest dysproporcja w liczbie udzielonych kredytów. Kredyty K01 były zaciągane dużo rzadziej od K02. Znacznie większe zainteresowanie kredytem obrotowym być może tłumaczy fakt, że – jak twierdzi biuro prasowe ARiMR:

Zainteresowanie kredytami jest mizerne, bo wszystkie kredyty są obciążone pewnym ryzykiem.

Leszek Przybytniak, Członek Zarządu Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej

– W odróżnieniu od kredytu inwestycyjnego, kredyt klęskowy obrotowy (linia K02) nie musi być wykorzystany na odtworzenie wyłącznie tej produkcji, która została zniszczona podczas klęski. Korzystając z tej linii można sfinansować również inne bieżące nakłady ponoszone w celu odtworzenia zdolności kreowania odpowiednich dochodów z produkcji rolnej. Kredyt klęskowy obrotowy przeznaczony jest na zakup wszelkich środków obrotowych do produkcji rolnej, np. pasz treściwych i objętościowych.

Zapytany o zainteresowanie kredytami preferencyjnymi w obliczu ogromnych zniszczeń sadów na wywołanych deszczami i gradem Leszek Przybytniak, Członek Zarządu Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej udzielił takiej odpowiedzi:

– Zainteresowanie kredytami jest mizerne, bo wszystkie kredyty są obciążone pewnym ryzykiem. W zasadzie każdy gatunek owoców ma niską opłacalność, a do tego w rolnictwie występuje sezonowość produkcji. Obciążenia dotyczące kredytu są stałe przez dobrych parę lat. Większość rolników jest zainteresowana wsparciem z PROW. Tu powinna być większa siła wygenerowania puli pieniędzy dla poszkodowanych z tytułu np. gradu.

kredyty kleskowe

W odróżnieniu od kredytu inwestycyjnego, kredyt klęskowy obrotowy (linia K02) nie musi być wykorzystany na odtworzenie wyłącznie tej produkcji, która została zniszczona podczas klęski.

Wysokość poniesionej szkody         

– Rolnik w swoim oświadczeniu musi określić procent zniszczeń upraw. Komisja ds. zniszczeń ustala rodzaj zniszczeń na polu na „dzień dzisiejszy”, czyli w dniu oceny wizualnej dokonanej na miejscu. Były przypadki doszczętnie wybitej kukurydzy. W poszarpane rośliny będą wchodziły grzyby, bakterie. Rolnicy już tego nie skoszą. Taka kukurydza nadaje się tylko na kiszonkę. Komisja udaje się jednorazowo do konkretnej miejscowości, na zgłoszone pola opisuje Anna Barcicka, członek Komisji z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Łomży.

Rolnik w swoim oświadczeniu musi określić procent zniszczeń upraw.

Anna Barcicka, członek Komisji z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Łomży

Przykładowo: Pan Jan ze wsi Łomianka, woj. lubelskie uprawia kukurydzę. Najpierw jego uprawy nawiedziły przymrozki a potem w maju i czerwcu susza. Uprawy nie były ubezpieczone. Komisja ds. szacowania skutków zdarzeń atmosferycznych oceniła wysokość poniesionej szkody i ustaliła, że przekracza ona 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z 3 lat poprzedzających rok w którym wystąpiły szkody. Dlatego oświadczenie zostało potwierdzone przez wojewodę. Pan Jan miał 12 miesięcy od daty oszacowania szkód przez komisję na zaciągnięcie kredytu w banku, ale już na początku lipca złożył w banku współpracującym z ARiMR wniosek o kredyt wraz z dokumentacją. Łączna kwota kredytu wyniesie 70% łącznej wysokości szkód w uprawach kukurydzy. Teraz pan Jan czeka na rozpatrzenie wniosku i ewentualne zawarcie umowy.

kredyty klęskowe

W jakich przypadkach warto wziąć kredyt?

Jak są oprocentowane kredyty klęskowe?

Ustalenie podstawy oprocentowania wymaga zastosowania wzoru:

  • jeżeli podstawa oprocentowania wynosi powyżej 3%, to rolnik płaci 0,67%, ale nie mniej niż 3%,
  • jeżeli podstawa oprocentowania wynosi mniej niż 3%, to rolnik płaci podstawę oprocentowania.

Pozostałą część oprocentowania kredytu, ustalonego przez bank płaci ARiMR. Warunki w zakresie opłat i prowizji, pobieranych od kredytobiorców (czasem nawet 0%) ustalają banki. Oferty różnią się między sobą i należy się z nimi zapoznać.

Warunki w zakresie opłat i prowizji, pobieranych od kredytobiorców (czasem nawet 0%) ustalają banki.

– Obecnie oprocentowanie kredytów jest obliczane na podstawie stopy referencyjnej WIBOR 3M z dnia 31.05.2016 r. równiej 1,68%, w związku z czym maksymalne oprocentowanie kredytu wynosi 4,18% w skali roku (1,68% + 2,5%). W przypadku banków, które zaoferowały marżę mniejszą niż 2,5 %, oprocentowanie jest niższe – najniższe wynosi 3,48% w skali roku. Jest to oprocentowanie całkowite, którego część płaci kredytobiorca, a część Agencja. W zależności od banku część oprocentowania płaconego przez Agencję wynosi obecnie od 0,48% do 1,18% w skali roku. Część ta zmienia się wraz ze zmianą całkowitego oprocentowania kredytu, które zależy od wysokości stopy referencyjnej WIBOR 3M – wyjaśnia Biuro Prasowe ARiMR.

Przykład:
WIBOR 3 miesiące (na 31 maja) 2016 wynosi 1,68% podstawa oprocentowana kredytu 1,68% + 2,5 % = 4,18%. Kredytobiorca płaci: 0,67 × 4,18 =  2,8006 i jest to mniej niż 3%, co oznacza, że rolnik płaci 2,8%.

Uwaga!

– Przy ustalaniu wysokości oprocentowania stosuje się stopę referencyjną WIBOR 3M (inaczej referencyjne oprocentowanie), ogłaszaną na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału. Oprocentowanie kredytu jest więc zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR 3M powiększona o nie więcej niż 2,5 punktu procentowego (jest to określona maksymalna wysokość opłat i prowizji banku) – podaje Biuro Prasowe ARiMR.

Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu z linii K01 lub K02 może być stosowana w okresie kredytowania, ale nie dłużej niż przez 4 lata liczone od daty wystąpienia szkód.

– Po zakończeniu okresu stosowania przez ARiMR dopłat rolnik płaci oprocentowanie w pełnej wysokości, która wynika z zawartej z bankiem umowy kredytu – dodaje Biuro Prasowe ARiMR. Od kredytobiorcy nie wymaga się wniesienia wkładu własnego, na podobnej zasadzie udzielane są kredyty DK01, DK2.

Więcej informacji na temat kredytów klęskowych można znaleźć w broszurze, dostępnej stronie internetowej ARiMR.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o