Chcesz powiększyć gospodarstwo? Sprawdź kredyt linii Z!

Chcesz powiększyć gospodarstwo? Sprawdź kredyt linii Z!

Co zrobić, gdy brakuje pieniędzy na zakup użytków rolnych w celu utworzenia lub powiększenia gospodarstwa rolnego?

Kredyt preferencyjny linii Z to wprowadzone w 2015 r. rozwiązanie finansowe dla wszystkich, którzy planują zakup użytków rolnych.

Podstawowa zasada

Wysokość pomocy na zakup użytków rolnych, udzielonej jednemu rolnikowi, tj. kwota dopłat Agencji do oprocentowania, nie może przekroczyć równowartości 15 tys. euro w okresie 3 lat, tj. w bieżącym roku podatkowym i w ciągu poprzedzających go 2 lat podatkowych, z uwzględnieniem kwot pomocy de minimis w rolnictwie ze wszystkich tytułów.

Oznacza to, że jeżeli rolnik w jednym roku uzyskał np. dopłaty do materiału siewnego z Agencji Rynku Rolnego, ulgi w opłacie składek na ubezpieczenia społeczne w KRUS, ulgi w spłacie czynszu dzierżawnego z Agencji Nieruchomości Rolnych, to zsumowane kwoty dopłat nie mogą być wyższe niż 15 tys. euro.

Zainteresowanie kredytem

Ograniczenie wysokości pomocy do kwoty de minimis oraz wprowadzenie zmian przepisów krajowych w II kwartale 2014 r. spowodowały ogromny spadek liczby udzielonych kredytów na zakup ziemi. W 2014 r. w stosunku do roku 2013 różnica ta wyniosła aż o 64,24% (tab. 1). Linia Z zastąpiła funkcjonującą w latach 2007–2014 linię nKZ (na zakup użytków rolnych).

Tabela 1: Kredyty z linii nKZ w latach 2007–2014
 RokLiczba udzielonych kredytów z linii nKZKwota udzielonych kredytów (tys. zł)
2007*2 065   207 307,48
20084 719   524 108,21
20095 564   706 207,49
20105 792   802 512,19
20116 5621 029 953,05
20125 368   861 651,32
20136 305   941 054,80
20141 432   250 226,78
Razem37 8075 323 021,32
*dane za okres 01.05.– 31.12.2007 r.
Źródło: Dane ARiMR

Tak mówi o kredycie rolnik Tomasz Śmietało ze wsi Pietkowo: – Wziąłem kredyt na ziemię – 18 ha. Samodzielnie z żoną przygotowaliśmy biznesplan i projekt inwestycyjny. Jak zawsze było sporo formalności, ale można było się z nimi uporać. Trzeba było pozbierać zaświadczenie np. o niezaleganiu z podatkiem i składkami, a także pozwolenie na budowę.

Walory kredytu

ARiMR stosuje dopłaty do oprocentowania kredytu z linii Z, dzięki czemu koszty jego obsługi ponoszone przez kredytobiorcę są niższe w porównaniu z kosztami obsługi kredytów komercyjnych. Kredytobiorca płaci tylko część oprocentowania kredytu, która wynika z różnicy pomiędzy całkowitym oprocentowaniem kredytu a oprocentowaniem płaconym przez Agencję. Obecnie oprocentowanie kredytu z linii Z płacone przez kredytobiorcę wynosi 3% w skali roku.

kredyt_gospodarstwa_Fotolia_47364807_Subscription_XXL

Z danych ARiMR wynika, że w okresie 01.01.2015 r.– 31.03.2016 r. w zdecydowanej większości kredyty były przez rolników przeznaczane na powiększanie istniejących gospodarstw rolnych.

Ponadto należy zaznaczyć, że inwestycje realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020, umożliwiają finansowanie kosztu zakupu gruntów w zakresie nieprzekraczającym 10% łącznych kosztów kwalifikowanych danej operacji. Zatem kredyt preferencyjny stanowi alternatywne źródło finansowania i umożliwia przeznaczenie całej kwoty kredytu na zakup użytków rolnych. Dodatkowo niektóre z banków oferują korzystne warunki w zakresie opłat i prowizji pobieranych od kredytobiorców – nawet 0%. Warto zapoznać się z tabelą banków współpracujących z ARiMR w zakresie udzielania kredytów preferencyjnych zawierającą stawki opłat, prowizji oraz marże.

Kredytem preferencyjnym linii Z można w pokryć 80% ogólnej wartości inwestycji – zakupu gruntów.

– Kredyt z linii Z charakteryzuje się również atrakcyjnymi warunkami kredytowania, przede wszystkim wysokim udziałem środków kredytu (80%) w ogólnej wartości inwestycji
i wysoką kwotą kredytu (maksymalnie 5 mln zł), a także dogodnym okresem kredytowania, który może wynosić nawet 15 lat, w tym okres karencji 2 lata – podaje ARiMR.

Kredytem preferencyjnym linii Z można w pokryć 80% ogólnej wartości inwestycji – zakupu gruntów i 10% łącznych kosztów kwalifikowanych danej operacji z PROW 2014–2020.

Inwestycje finansowane w praktyce

Z danych ARiMR wynika, że w okresie 01.01.2015 r.– 31.03.2016 r. w zdecydowanej większości kredyty były przez rolników przeznaczane na powiększanie istniejących gospodarstw rolnych. Udzielono 2 741 tego typu kredytów na łączną kwotę 527 227,4 tys. zł. Na utworzenie nowych gospodarstw rolnych – 48 kredytów na kwotę 19 128,2 tys. zł.

Przeczytaj również:

  1. Kredyt klęskowy dla dużych przedsiębiorstw. Kiedy można się o niego starać?
  2. Kredyty klęskowe dla rolników: czy są wśród nich popularne?
  3. Kredyt preferencyjny: linia RR. Co umożliwia sfinansować?

Pasze z GMO w Polsce jeszcze przez 5 lat?

Rząd proponuje przedłużenie możliwości stosowania pasz z GMO o następnych 5 lat. Co wpłynęło na tę decyzję?

7 lutego 2018

Jednolity Plik Kontrolny VAT za styczeń obowiązuje też mikroprzedsiębiorców

Rolnicy VAT-owcy od 1 lutego muszą złożyć Jednolity Plik Kontrolny za styczeń. Termin na jego przesłanie mija 26 lutego. Zobacz, jak i gdzi

8 lutego 2018

Dofinansowanie na modernizację gospodarstwa z nowym wnioskiem

Nabór wniosków na modernizacje gospodarstw rozpoczyna się już 19 lutego. Sprawdź, jak zmienił się wniosek, aby go dobrze wypełnić!

9 lutego 2018

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij