Odmiany kukurydzy na kiszonkę – typu dent dużo lepsze niż flint!

Kukurydza jest dzisiaj podstawą żywienia zwierząt gospodarskich, szczególnie bydła. Często wykorzystuje się ją do sporządzania kiszonki z całych roślin, wraz z kolbami. Kiszonka taka jest bardzo wydajną paszą objętościową o dużej wartości energetycznej. Jakie odmiany kukurydzy wybrać na kiszonkę? Szczególnie wysoceenergetyczna jest kiszonka uzyskiwana z mieszańców kukurydzy o ziarnie typu dent. Właśnie tak! Przełamujemy stereotyp! Dowiedz się, czym dent przeważa w produkcji kiszonki nad flintami?

Wyjątkowo strawną kiszonkę wysoceenergetyczną, gwarantującą bardzo dużą wydajność mleczną lub mięsną, zapewniają odmiany kukurydzy na kiszonkę, firmy Corteva, właściciela marki nasion Pioneer. Którą zatem kukurydzę, właśnie o ziarnie typu dent, wybrać do uprawy w 2022 r., z przeznaczeniem na kiszonkę? Od tej decyzji zależy bowiem sukces w hodowli zwierząt.

Najlepsze odmiany kukurydzy na kiszonkę – doświadczenia farmerów amerykańskich

Od kilku lat przeważała wśród hodowców zwierząt opinia, że najlepszymi odmianami kukurydzy na kiszonkę są te o ziarnie typu flint. Tymczasem specjalizujący się w żywieniu zwierząt, dr Bill Mahanna, przełamuje ten stereotyp przenosząc na nasz kontynent praktyczne zalecenia farmerów amerykańskich. Oni skarmiają bowiem bydło najwyższej jakości dentami o wysokich wartościach odżywczych, odnosząc ogromny sukces w produkcji.

Aktualności rolnicze- Rekompensaty za stan wyjątkowy

zbiór kukurydzy na kiszonkę

fot. Tomasz Kuźdub

Z odmianami typu dent oszczędzasz na suplementacji białka w żywieniu zwierząt

Skrobia mączysta zawarta w ziarnach typu dent (we flintach jest skrobia szklista) jest w mniejszym stopniu osłonięta białkiem (zeiną) niż we flintach. Dlatego też bakterie żwaczowe mają do niej łatwiejszy dostęp. W warunkach dużej dostępności pożywki rozwijają się intensywnie, przez co ilość tych białkowych drobnoustrojów w żwaczu szybko wzrasta. Organizm przeżuwacza trawi to dodatkowe źródło białka, gdy bakterie przedostają się z treścią pokarmową ze żwacza do jelita cienkiego. Oszczędzamy w ten sposób na suplementacji białka w żywieniu.

Ponadto skrobia mączysta, pochodząca z ziarna kukurydzy typu dent, równomiernie rozproszona jest w całym roztworze wypełniającym żołądek, stając się łatwo dostępną dla mikroustrojów bakteryjnych. Skrobia szklista natomiast osadza się na dnie żwacza i tam może nawet zalegać.

Wyższa strawność skrobi i włókna z kiszonki odmian dentowych

Doświadczenia francuskie wskazują, że skrobia zawarta w ziarnach kukurydzy typu dent jest w większym stopniu trawiona w przewodzie pokarmowym zwierząt, przez co jej wydajność energetyczna jest bardzo duża. Poprzez lepsze trawienie/wykorzystanie tego źródła energii, mniej skrobi wydalanej jest z kałem, przez co – mniejsze jej straty.

Jeśli chodzi natomiast o zawartość włókna, ona jest porównywalna w dentach i flintach, przy czym to cechy odmianowe decydują o jego strawności. Doświadczenia amerykańskich farmerów, związane z żywieniem bydła, wskazują na bardzo dobrą wydajność biomasy i strawność włókna kiszonek uzyskanych z kukurydzy typu dent hodowli Pioineer. Odmiany o szczególnie dobrej strawności włókna, firma kwalifikuje do tzw. strefy kiszonki. Do tej grupy zaliczamy mieszańce wysoce energetyczne (pod względem zawartości i strawności skrobi ziarnowej) oraz te, których pozostałe części rośliny – łodyga i liście dostarczają włókna łatwostrawnego.

Z efektem zieloności – najlepsze odmiany kukurydzy na kiszonkę

Nowoczesne odmiany kukurydzy na kiszonkę wysokoenergetyczną charakteryzować się powinny obfitym plonem suchej masy łodyg, liści oraz kolb – bogatych w węglowodany. Takie właściwości mają przede wszystkim rośliny intensywnie i długo fotosyntetyzujące, czyli wykazujące się tzw. efektem zieloności (stay-green). Odpowiada za tę cechę bardzo duża ilość chlorofilu (zielonego barwnika), znajdująca się w komórkach liści i łodyg. Taką właściwość mają mieszańce kukurydzy hodowli Pioneer. Produkowane przez nie asymilaty, praktycznie nieprzerwanie aż do zbiorów roślin, kierowane są nie tylko do ziarna. Duże ilości węglowodanów (celulozy/włókna) kumulowane są także w liściach i łodygach tych odmian, które są dodatkowo dość dobrze uwodnione. To właśnie cukry (skrobia, celuloza) i woda odpowiadają za dobre i szybkie zakiszanie surowca, którym są łodygi, liście oraz bogato ziarniste kolby.

Jaka kukurydza na kiszonkę

Jaka kukurydza na kiszonkę

fot. Daniel Biernat

Optymalna zawartość włókna w kukurydzy to pewniejsze jej zakiszenie

W momencie koszenia kukurydzy na kiszonkę badamy parametr suchej masy w roślinie. Optymalnie, gdy wynosi on 36-37% – instruuje Sebastian Drzewiecki – starszy agronom w firmie Corteva Agriscience. Gospodarstwa bardzo tego pilnują badając z dużą częstotliwością ten parametr przed zbiorami, aby idealnie się wstrzelić w zawartość suchej masy w kukurydzy. Jeśli sucha masa osiągnie poziom 40-42, możemy mieć problem z dognieceniem kiszonki. Wówczas w przestworach powietrznych rozmnażają się bakterie tlenowe, podczas gdy zakwaszanie powinno przebiegać w warunkach beztlenowych. Gdy natomiast jest mniejszy – w granicach 25%, taka kiszonka będzie zbyt uwodniona, czego zwierzęta raczej nie tolerują.

Dent – to dłuższa wegetacja i większe plony

Ocieplanie się klimatu objawia się nie tylko wzrostem średniej temperatury, ale niestety towarzyszą mu często ekstremalnie długie okresy bez deszczu. Odmiany kukurydzy o ziarnie typu dent wykazują się niezłą odpornością na suszę, mają też duży potencjał plonotwórczy.

Polecane poniżej odmiany kukurydzy na kiszonkę, to zaledwie niewielka część bogatej oferty firmy Corteva Agriscience. Wszystkie charakteryzują się dużą odpornością na czasowe, nawet dość długo trwające deficyty wody. Ze względu na to, że są to odmiany o ziarnie typu dent, powinny być siane wtedy, gdy gleba na głębokości siewu ogrzeje się do 10-12°C. Z reguły, poniższe mieszańce należą do tzw. ogólnoużytkowych ziarnowo-kiszonkowych. Nadają się do uprawy na terenie całego kraju.

Kukurydza na kiszonkę - Pioneer

Polecane odmiany kukurydzy na kiszonkę

fot. Daniel Biernat

Strefa kiszonki – mieszańce konwencjonalne 2

Zaprezentowane w tabeli mieszańce pojedyncze SC, o typie ziarna dent mają dobry wzrost i wigor początkowy.

Nazwa odmiany FAO Przeznaczenie Zalecana obsada* Inne cechy „Strefa kiszonki”
P8500 250 kiszonka/ziarno 80(85)-85(90) stay-green tak
P8683 260 kiszonka 80-85(90) stay-green

P8500 – to odmiana szczególnie polecana na kiszonkę, powszechnie znana w całej Polsce. Jest uniwersalna pod względem stanowiska glebowego od klasy IV w górę. Rośliny średnio wysokie mają silną łodygę. Jej kolby są jednorodne, wyrównane na całym polu. Daje wysoki plon kiszonki o dobrej strawności ogólnej. P8500 jest tolerancyjna na okresowe niedobory wody.

P8683 – to przyszłoroczna NOWOŚĆ w portfolio firmy Corteva, właściciela marki Pioneer. Jej rośliny są wysokie, mają mocną łodygę bogato ulistnioną. Kolby są bardzo równomierne rozmieszczone na wyrównanej wysokości i w pełni zaziarnione. Uzyskuje się z tej odmiany dużą ilość wysokoenergetycznej (o bardzo dużej zawartości skrobi) kiszonki.

Optimum Aquamax – odporność na zasychanie i więdniecie liści

Poniższe mieszańce w technologii Optimum® AQUAmax® kukurydzy o ziarnie typu dent, mają wyjątkowe właściwości oszczędnego gospodarowania wodą. Intensywnie kwitną, a ich pyłek, mimo suszy, jest bardzo żywotny. Pylenie i wyrzucanie słupków jest skorelowane u tych odmian czasowo. Poprawiony mają także, bardzo dobry efekt stay-green. Nawet w warunkach długotrwałej suszy liście tych odmian w minimalnym zaledwie stopniu więdną i się zwijają. Mieszańce te polecane są do uprawy w rejonach o czasowo ograniczonych ilościach wody w glebie.

Bardzo dobry stay-green umożliwia dłuższą wegetację i intensywniejszą fotosyntezę, co przekłada się na produkcje i kumulację suchej masy, przede wszystkim – skrobi w kolbach. Rośliny dłużej zachowują zdolność do zakiszania się, niż w przypadku mieszańców szybko zasychających w okresie dojrzewania.

Nazwa odmiany FAO Przeznaczenie Zalecana obsada* Inne cechy „Strefa kiszonki”
P8834 250 Kiszonka/ziarno 80(85)-85(90) stay-green, dry-down
P9127 280 Kiszonka/ziarno 80(85)-85(90) stay-green, dry-down tak

P8834 odmianę tę dedykowaliśmy jako ziarnową, ale po efektach prób przeprowadzonych przez samych rolników już widzimy, że będzie się ona mocno rozpychać łokciami i stanowić dużą konkurencję w segmencie odmian kiszonkowych. To będzie strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o wysokoenergetyczną dużą ilość kiszonki – mówi Sebastian Drzewiecki. Roślina tej odmiany jest średnio wysoka, o dużych, równomiernie zaziarnionych kolbach, wyrównanych na całym polu. Sztywna łodyga i bogate jej ulistnienie jest świetnie skorelowane do kolby, gdzie cała masa wykorzystana na kiszonkę jest bardzo proporcjonalna – 50 : 50. P8834 daje rekordowo wysoki plon. Charakteryzuje się ponadprzeciętną tolerancją na niedobory wody. Nadaje się na słabe gleby

P9127odmiana ta potrafi zaskoczyć, przy czym już nie mnie – mówi Sebastian Drzewiecki. Wydaje bardzo wysoki plon ziarna i kiszonki wysoko jakościowej, bogatej energetycznie, czego można się spodziewać po wyglądzie jej kolb. Roślina jest średnio wysoka, ma bardzo mocną łodygę, wysoko ulokowane kolby.

Reasumując – mieszańce typu dent to duży zysk przy umiarkowanych nakładach

Proporcjonalny stosunek masy kolb o wysokiej zawartości skrobi mączystej w ziarniakach do masy łodygi i liści – 50 : 50 – to optymalne parametry kiszonkowe. Mieszańce hodowli Pioneer, uprawiane zgodnie z zaleceniami dla odmiany, w optymalnych warunkach klimatyczno-glebowych osiągają te proporcje z powodzeniem. Bardzo wartościowe kiszonki z mieszańców typu dent umożliwia dużą wydajność mleka i przyrostu masy mięśniowej. Dobre wyniki produkcyjne, przy umiarkowanych nakładach i stratach polowych, to czysty zysk!

*(liczba dni w nawiasie) – dotyczy obsady na glebach średnich/lepszych, pozostałe – obsada na glebach słabszych

Zobacz również:
https://www.agrofakt.pl/zbior-kukurydzy-na-kiszonke-jak-przebiegaja-zniwa/

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3.8 / 5. Liczba głosów 10

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Prezentowane informacje w zakresie środków ochrony roślin zawarte w serwisie www.agrofakt.pl nie zawierają pełnej treści etykiet-instrukcji stosowania. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Artykuł zawiera lokowanie produktu i ma charakter promocyjny.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarze
  1. Avatar Kuba pisze:

    Bzdury. Flinty dzięki większej ilości skrobi bypass przyczyniają się do większego uzysku mleka oraz do mniejszego ryzyka wystąpienia kwasicy.