Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta

Szkody wyrządzone przez zwierzęta na rolniczych uprawach nie są czymś nadzwyczajnym, ale o odszkodowania rolnik musi się upominać w różnych instytucjach.

Zadośćuczynienie uzależnione jest od tego, czy szkody wyrządziły zwierzęta łowne czy chronione.

Odszkodowania za zwierzynę łowną

Ze szkodami wyrządzonymi przez zwierzęta łowne rolnicy w zasadzie spotykają się na co dzień. Nie jest też niczym nadzwyczajnym, że powstałe szkody ktoś musi rolnikowi zrekompensować. Dla przypomnienia: rolnik może żądać od koła łowieckiego odszkodowania za straty wywołane w czasie polowania oraz za te wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. Wniosek o szacowanie szkód właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego. W razie wątpliwości sprawy te reguluje Ustawa – Prawo łowieckie a zwłaszcza art. 46.1, natomiast jakie elementy bierze się przy szacowaniu szkód dowiadujemy się z artykułu 46a.1.

Odszkodowania – ważne paragrafy

Art. 46. 1. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych: 1) w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny; 2) przy wykonywaniu polowania.

Art. 46a. 1. Podczas oględzin ustala się: 1) gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę; 2) rodzaj, stan i jakość uprawy; 3) obszar całej uprawy; 4) szacunkowy obszar uprawy, która została uszkodzona; 5) szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze. Pełny tekst ustawy  znajduje się pod adresem : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19951470713/U/D19950713Lj.pdf

Zwierzęta chronione też wyrządzają szkody

Sytuacja zmienia się nieco, gdy szkody wyrządzają zwierzęta będące pod ochroną gatunkową. Należą tu takie gatunki, jak żubr, wilk, ryś, niedźwiedź i bóbr. W tym przypadku sposób wypłaty odszkodowania za straty, termin ich zgłoszenia i szacowania określa Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 8 lutego 2018 r.  Poszkodowany rolnik po stwierdzeniu szkody dokonuje niezwłocznie jej zgłoszenia do Regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Wniosek można złożyć pisemnie lub za pomocą skrzynki elektronicznej. Rozporządzenie dopuszcza również zgłoszenie szkody telefonicznie w przypadku szkody wyrządzonej w odniesieniu do zwierząt, w pasiece albo w budowli stawów rybnych w gospodarstwie rybackim, jeżeli szkoda w tej budowli spowodowała albo może spowodować ubytek ryb.

Oględziny

Właściwy organ dokonuje oględzin ubytków w obecności poszkodowanego, niezwłocznie po otrzymaniu wniosku. Musi się to jednak odbyć nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku. W przypadku szkód wyrządzonych w odniesieniu do zwierząt, w pasiece albo w budowli stawów rybnych w gospodarstwie rybackim, jeżeli szkoda w tej budowli spowodowała albo może spowodować ubytek ryb, oględzin strat dokonuje się niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Pełny tekst Rozporządzenia znajdziecie pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000645/O/D20180645.pdf

Z życia wzięte

Ogłoszenie z kwietnia br.:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wypłaca odszkodowania za szkody wyrządzone przez:

  • bobry – w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim;
  • niedźwiedzie – w pasiekach, w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz w uprawach rolnych;
  • rysie i wilki – w pogłowiu zwierząt gospodarskich;
  • żubry – w uprawach, płodach rolnych lub w gospodarstwie leśnym.

W podkarpackim, to rolnicy mają rozrywkę!!! Dostają odszkodowania nie za jakieś tam sarenki czy dziki ale wybryki prawdziwych królów Puszczy Karpackiej.
PS Wygląda na to, że Puszcza Karpacka jeszcze istnieje.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3.3 / 5. Liczba głosów 3

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarze
  1. Avatar danielhaker pisze:

    Uzyskanie odszkodowania za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta można pporównać do wygrania w Lotto