Program azotanowy – czy każdy rolnik posiada dokumentację?

Realizowany na terenie całego kraju Program azotanowy nakłada na rolnika obowiązek posiadania dokumentacji nawożenia azotem w gospodarstwie. Zasady dotyczące tego programu obowiązują od  dwóch lat, jednak nie wszyscy rolnicy stosują się do nowych zasad. Wynika to z kontroli przeprowadzonych przez IOŚ i ARiMR.

Program azotanowy i jego cele

Przypomnijmy, Program azotanowy ma na celu zmniejszenie zanieczyszczeń wód azotanami. Szczególnie tych, które pochodzą ze źródeł rolniczych. Ponadto, zakłada on zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu, uwzględniając również sposób przechowywania nawozów, a także odchodów zwierzęcych. Aby powyższe cele były przestrzegane realizuje się odpowiednie procedury technologiczne i dokumentacyjne.

Kontrole terenowe wykazały 688 naruszeń w 426 gospodarstwach

Program azotanowy realizują rolnicy, a kontrolą nad jego przestrzeganiem zajmuje się przede wszystkim ARiMR. Z wyników kontroli przeprowadzonych w latach 2018 – 2019 wynika, że wysoki odsetek uchybień stwierdzono w województwie wielkopolskim i świętokrzyskim.

Zarówno w 2018, jak i 2019 roku najwięcej naruszeń stwierdzono w odniesieniu do dokumentacji z realizacji wymogów nawożenia (955 naruszeń). Natomiast, pozostałe 798 naruszeń dotyczy nieprawidłowości w przechowywaniu nawozów naturalnych i kiszonek, a także dawek azotu w stosowanych nawozach.

IOŚ stwierdziła naruszenia dotyczące przechowywania nawozów i braku dokumentacji

Kontrole prowadzone przez WIOŚ  w 2019 r. wykazały za to 648 uchybień w 434 podmiotach. W związku z tym, odsetek gospodarstw z uchybieniami stanowi 16,74 %. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie niewłaściwego przechowywania nawozów naturalnych, oraz braku dokumentacji nawożenia azotem.

Program azotanowy – wnioski z kontroli

Na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych zarówno przez ARiMR, jak i IOŚ można stwierdzić, że konieczne jest dalsze informowanie rolników. Zwłaszcza pod względem obowiązujących norm i wymogów wobec przechowywania, aplikowania nawozów naturalnych, a także prawidłowego sporządzania dokumentacji w zakresie planowania i ewidencji nawożenia azotem.

Istotne wydaje się być również praktycznie instruowanie rolników w zakresie samodzielnego wykonania planu nawożenia azotem, oraz prowadzenia ewidencji.

Dokładniejsze wyniki kontroli Programu azotanowego – Sprawdź!

O sankcjach związanych z niezrealizowaniem Programu azotanowego pisaliśmy również w artykule – Zanieczyszczanie wód azotanami – Sankcje w związku z nowelą ustawy o nawozach.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.5 / 5. Liczba głosów 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *