Pomoc w walce z chwastami i pleśniami w truskawkach
fot. http://www.agrofoto.pl/forum/gallery/image/583287-truskawki/

W Polsce niewielu plantatorów ma zwyczaj ściółkowania. Dlaczego warto przeprowadzić ściółkowanie truskawek?

Ściółkowanie daje wiele korzystnych rezultatów mówi Jarosław Górski z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Przede wszystkim podnosi jakość truskawek, poprzez skuteczniejszą walkę z chwastami, utrudnia rozprzestrzenianie się szarej pleśni i sprawia, że owoce się nie brudzą spadając na zapiaszczoną ziemię.

Ściółka zawsze zabezpiecza owoce przed zapiaszczeniem, zwłaszcza na plantacjach, gdzie walkę z chwastami prowadzi się ręcznie.

Jarosław Górski z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Czynniki agrotechniczne

Do grup czynników agrotechnicznych, które w najwyższym stopniu decydują o jakości owoców truskawek należą:

 • dobra ochrona roślin przed agrofagami,
 • właściwe nawożenie,
 • ściółkowanie międzyrzędzi,
 • nawadnianie plantacji.

Gdyby czynniki te uszeregować w hierarchii ważności to przy przeciętnym poziomie pozostałych, na jakość owoców w największym stopniu wpływać będzie ściółkowanie i nawadnianie plantacji mówi pan Jarosław. Ściółka zawsze zabezpiecza owoce przed zapiaszczeniem, zwłaszcza na plantacjach, gdzie walkę z chwastami prowadzi się ręcznie.

Ściółka chroni owoce przed bezpośrednim kontaktem z ziemią, czyli chroni je przed porażeniem przez bakterie i grzyby chorobotwórcze.

Jarosław Górski z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Ściółkowanie truskawek

Tymczasem w Polsce ściółkowanie owocujących plantacji stosowane jest raczej rzadko.

Ściółka ma ogromny wpływ na jakość plantacji przyznaje ekspert. Utrudniając rośnięcie chwastów zwiększa „napowietrzenie” plantacji, a więc rośliny są mocniejsze, a owoce lepiej wybarwione. Poprawia też znacząco wilgotność wokół roślin i truskawki „nie pokładają się”. Nie są także opiaszczone, co jest o tyle ważne, że intensywne mycie wcale nie gwarantuje dokładnego usunięcia zanieczyszczeń. Powoduje natomiast silne ich uwodnienie a nawet częściowe ich mechaniczne uszkodzenie. Ponadto w lata mokre na owocach stykających się bezpośrednio z ziemią powstają plamy gnilne, często mało widoczne, ale bardzo obniżające jakość owoców. Ściółka chroni owoce przed bezpośrednim kontaktem z ziemią, czyli chroni je przed porażeniem przez bakterie i grzyby chorobotwórcze.

Ściółkowanie truskawek wpływa także na przyspieszenie obsychania owoców po deszczach, a to zmniejsza ryzyko ich gnicia, spowodowane porażeniem przez grzyby wywołujące szarą pleśńskórzastą zgniliznę.

Komentarze

 1. Ściółkowanie gleby wokół rośliny daje wiele zalet:
  – ogranicza rozwój chwastów;
  – ogranicza parowanie wody z gleby
  – pomaga utrzymywać stałą temperaturę gleby, chłodząc latem a zimą ogrzewając
  – w czasie deszczu chroni podłoże przed rozmywanie i wypłukiwaniem skłądników pokarmowych z gleby

  Źródło: http://laczynasogrod.pl/sciolkowanie-gleby-jak-kiedy-czym/

Sezon na sadzeniaki

Na chipsy, na frytki, albo na giełdę. Ziemniaki w większości są już zasadzone. Ich uprawa nie należy do tanich.

21 maja 2019

Agroklimat w Polsce: jak wpływa na rolnictwo?

Agroklimat w ujęciu podręcznikowym jest opisem stanów pogodowych na określonym obszarze, który wpływa na rozwój roślin.

19 maja 2019

Siew soi stał się opłacalny

Soja była w Polsce do niedawna egzotyczną uprawą. Dziś jej areał przekracza już 16 tys. hektarów.

16 maja 2019