Pomoc w walce z chwastami i pleśniami w truskawkach
fot. http://www.agrofoto.pl/forum/gallery/image/583287-truskawki/

W Polsce niewielu plantatorów ma zwyczaj ściółkowania. Dlaczego warto przeprowadzić ściółkowanie truskawek?

Ściółkowanie daje wiele korzystnych rezultatów mówi Jarosław Górski z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Przede wszystkim podnosi jakość truskawek, poprzez skuteczniejszą walkę z chwastami, utrudnia rozprzestrzenianie się szarej pleśni i sprawia, że owoce się nie brudzą spadając na zapiaszczoną ziemię.

Ściółka zawsze zabezpiecza owoce przed zapiaszczeniem, zwłaszcza na plantacjach, gdzie walkę z chwastami prowadzi się ręcznie.

Jarosław Górski z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Czynniki agrotechniczne

Do grup czynników agrotechnicznych, które w najwyższym stopniu decydują o jakości owoców truskawek należą:

 • dobra ochrona roślin przed agrofagami,
 • właściwe nawożenie,
 • ściółkowanie międzyrzędzi,
 • nawadnianie plantacji.

Gdyby czynniki te uszeregować w hierarchii ważności to przy przeciętnym poziomie pozostałych, na jakość owoców w największym stopniu wpływać będzie ściółkowanie i nawadnianie plantacji mówi pan Jarosław. Ściółka zawsze zabezpiecza owoce przed zapiaszczeniem, zwłaszcza na plantacjach, gdzie walkę z chwastami prowadzi się ręcznie.

Ściółka chroni owoce przed bezpośrednim kontaktem z ziemią, czyli chroni je przed porażeniem przez bakterie i grzyby chorobotwórcze.

Jarosław Górski z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Ściółkowanie truskawek

Tymczasem w Polsce ściółkowanie owocujących plantacji stosowane jest raczej rzadko.

Ściółka ma ogromny wpływ na jakość plantacji przyznaje ekspert. Utrudniając rośnięcie chwastów zwiększa „napowietrzenie” plantacji, a więc rośliny są mocniejsze, a owoce lepiej wybarwione. Poprawia też znacząco wilgotność wokół roślin i truskawki „nie pokładają się”. Nie są także opiaszczone, co jest o tyle ważne, że intensywne mycie wcale nie gwarantuje dokładnego usunięcia zanieczyszczeń. Powoduje natomiast silne ich uwodnienie a nawet częściowe ich mechaniczne uszkodzenie. Ponadto w lata mokre na owocach stykających się bezpośrednio z ziemią powstają plamy gnilne, często mało widoczne, ale bardzo obniżające jakość owoców. Ściółka chroni owoce przed bezpośrednim kontaktem z ziemią, czyli chroni je przed porażeniem przez bakterie i grzyby chorobotwórcze.

Ściółkowanie truskawek wpływa także na przyspieszenie obsychania owoców po deszczach, a to zmniejsza ryzyko ich gnicia, spowodowane porażeniem przez grzyby wywołujące szarą pleśńskórzastą zgniliznę.

Komentarze

 1. Ściółkowanie gleby wokół rośliny daje wiele zalet:
  – ogranicza rozwój chwastów;
  – ogranicza parowanie wody z gleby
  – pomaga utrzymywać stałą temperaturę gleby, chłodząc latem a zimą ogrzewając
  – w czasie deszczu chroni podłoże przed rozmywanie i wypłukiwaniem skłądników pokarmowych z gleby

  Źródło: http://laczynasogrod.pl/sciolkowanie-gleby-jak-kiedy-czym/

UPL finalizuje przejęcie Arysta LifeScience i ogłasza nowy kierunek rozwoju – OpenAg

Połączenie firm umocni pozycję UPL jako światowego lidera w zakresie rozwiązań dla rolnictwa.

11 lutego 2019

Kondycja rzepaku w okresie zimowym [Reportaż filmowy]

Rzepak jest rośliną wrażliwą na warunki pogodowe. W wielu rejonach był siany podczas suszy. Sprawdź, o czym pamiętać w zimie?

13 lutego 2019