Hormonalne sterowanie rozrodem świń

Download PDF

Efektywność produkcji żywca wieprzowego zależy od liczby prosiąt odchowanych w ciągu roku, czyli plenności gospodarczej. Niedostateczne wykorzystanie potencjału rozrodczego użytkowanych loch jest jedną z przyczyn nierentowności chowu świń lub zbyt wysokich jego kosztów. Aby temu zapobiec, istotna jest optymalna synchronizacja rui u świń. 

Umiejętne wykorzystanie loch to produkcja oparta na grupach świń, czyli dostosowanie technologii do rytmu biologicznego samic. Rytm ten wyznaczony jest przez ich cykl płciowy.

Planowanie rozrodu

synchronizacja rui u świń

Głównym warunkiem, potrzebnym do osiągnięcia sukcesów ekonomicznych w gospodarstwach, jest dobrze zaplanowany rozród w stadzie

fot. Fotolia

Prowadzenie stada podzielonego na grupy technologiczne wymaga przede wszystkim zdolności i umiejętności posługiwania się instrumentami, które pozwalają na sterowanie procesami rozmnażania. Głównym warunkiem, potrzebnym do osiągnięcia sukcesów ekonomicznych w gospodarstwach, jest dobrze zaplanowany rozród w stadzie.

Stosowanie hormonów w sterowaniu rozrodem u trzody chlewnej umożliwia utrzymanie stabilnych grup technologicznych stada podstawowego. Umożliwia też odsadzenie jednolitych grup: prosiąt, warchlaków, tuczników, jak i właściwej organizacji higieny w chlewni (całe pomieszczenie pełne – całe pomieszczenie puste).

Hormony – sterowanie rozrodem

Hormony w rozrodzie zwierząt zyskały masowe zainteresowanie w momencie zrozumienia fizjologii procesów płciowych różnych gatunków zwierząt. Używanie hormonów do sterowania rozrodem zwierząt gospodarskich stało się narzędziem do uzyskania oczekiwanych, lepszych wyników produkcyjnych.

Używanie hormonów do sterowania rozrodem zwierząt gospodarskich stało się narzędziem do uzyskania oczekiwanych, lepszych wyników produkcyjnych.

Oprócz hormonów, w sterowaniu rozrodem zwierząt wykorzystuje się również inne substancje, m.in.: beta blokery, antagoniści wapnia czy antagoniści oksytocyny. Zastosowanie hormonu musi być poparte dużą wiedzą na temat przebiegu cyklu płciowego, ciąży i laktacji. U świni cykl płciowy trwa średnio ok.  21 dni.

Wykaz hormonów i substancji sterujących

Hormony i substancje, które znajdują zastosowanie w sterowaniu rozrodem świń to:

  • gonadoliberyny GnRH  (analogi GnRH otrzymywane syntetycznie stymulują wydzielanie gonadotropin  FSH i LH przez przysadkę mózgową;
  • peforelina – syntetyczny analog GnRH, wybiórczo stymuluje wydzielanie FSH przy niezakłóconej selekcji LH;
  • gonadorelina –  syntetyczny analog GnRH, indukuje komórki gruczołowe przysadki mózgowej do syntezy i uwalnia LH, efektem jest stymulacja wyrzutu endogennego LH powodującego owulację);
  • gonadotropiny (eCG, hCG – pojedynczo lub w połączeniu; eCG w celu stymulacji wzrostu pęcherzyków jajnikowych; hCG w celu indukcji owulacji);
  • analogi prostaglandyn F2α do indukcji luteolizy lub do indukcji porodu;
  • substancje o działaniu gestagennym – hamowanie rozwoju i wzrostu pęcherzyków jajnikowych (później wspomniane jest ich zastosowanie przy synchronizacji);
  • oksytocyna (stymulacja skurczów macicy i wzrost produkcji mleka).

Synchronizacja rui u świń poprzez laktację

laktacja świń

Synchronizacja rui u świń jest determinowana przede wszystkim laktacją

fot. Fotolia

W wysoko rozwiniętych rolniczo krajach Europy (Dania, Francja, Niemcy, Holandia, Belgia) ponad 80% wprowadzonych do stada loszek jest synchronizowanych hormonalnie.

Umożliwia to hodowcom rytmiczne ich włączanie, w zależności od potrzeb, do grup wieloródek, u których synchronizacja rui u świń jest determinowana przede wszystkim laktacją (odsadzenie prosiąt od lochy uruchamia kaskadę hormonalną, w wyniku której około 80-95% odsadzonych samic wchodzi w ruję między 5-7 dniem po odsadzeniu).

Pokrycie w tym samym terminie wieloródek i loszek powoduje, że dochodzi w tym okresie do wyproszeń wszystkich samic. Pozwala to na jednoczesne, grupowe odsadzenie prosiąt o zbliżonej masie ciała oraz wieku.

W konsekwencji możliwe jest przemieszczenie będących w tym samym wieku warchlaków na tucz i w końcowym rozliczeniu jednoczesne sprzedanie całej grupy tuczników. Dzięki zastosowanym hormonom możliwe jest kierowanie rozrodem i produkcją w taki sposób, by odbywała się ona rytmicznie i zgodnie z zapotrzebowaniem rynku, niezależnie od pory roku.

Usystematyzowanie i wprowadzenie cykliczności produkcji jest niezwykle ważne nie tylko w chlewniach z dużym stadem podstawowym loch, ale także tam, gdzie stado liczy tylko 30-40 samic.

Czytaj więcej o metodzie biotechnicznej kierowania rozrodem.

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o