Wsparcie unijne dla rolników. Jaka pomoc dla małych gospodarstw?

Płatności bezpośrednie na lata 2023 – 2027 są przedmiotem poszukiwania takich rozwiązań, które zapewniają wsparcie zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom. Chodzi oczywiście o gospodarstwa rolne mające realne szanse na rozwój. Kluczową rolę odgrywa tu wsparcie unijne dla rolników.

W dniu 20 maja, na posiedzeniu Sejmu, Ryszard Bartosik – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje posłów o kierunkach działań w ramach nowego rozdania płatności bezpośrednich . Mowa jest tu o „Planie strategicznym dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027„, w którym przewidziano wsparcie różnorodnymi instrumentami dedykowane rodzinnym gospodarstwom. Chodzi tu nade wszystko o osiągnięcie określonego wzrostu wartości sprzedaży produktów z gospodarstwa.

Jaka pomoc dla małych gospodarstw?

Wsparcie unijne dla rolników, jak podkreśla Ryszard Bartosik, polegać ma na budowaniu odporności oraz konkurencyjności rodzimych gospodarstw. W związku z postulatami rolników, a także na podstawie przeprowadzonych analiz, w projekcie planu proponuje się szereg mechanizmów wsparcia. Według Sekretarza Stanu zaplanowane mechanizmy umożliwiają realizację zdiagnozowanych wcześniej potrzeb.

Jakie wsparcie dla rolników z budżetu państwa? Sprawdź!

Wsparcie unijne dla rolników – interwencja inwestycyjna

W rezultacie przedstawionych propozycji wsparcie inwestycyjne dla małych i średnich gospodarstw ujęto pod nazwą „Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność„. Pakiet pomocowy zawiera w sobie następujące elementy:

  • racjonalizację technologii produkcji,
  • wprowadzenie nowoczesnych, w tym cyfrowych, technologii lub innowacji,
  • zmianę profilu produkcji,
  • poprawę jakości produkcji,
  • zwiększenie wartości dodanej produktu,
  • budowę lub modernizację budynków lub budowli służących do produkcji zwierzęcej,
  • realizację operacji w gospodarstwach prowadzących produkcję ekologiczną.

Jest wsparcie unijne dla rolników, są też warunki jego uzyskania. Chodzi o to, że warunkiem udzielenia i prawidłowego rozliczenia pomocy jest osiągnięcie i wykazanie przez gospodarstwo wzrostu wartości dodanej brutto.

Wartość dodana brutto

Z pewnością wielu rolników korzystających z unijnych programów pomocowych zetknęła się już z pojęciem wartości dodanej brutto. Jeśli jednak zabiega się o wsparcie unijne dla rolników, warto sobie przypomnieć o tym wskaźniku. Mówiąc w skrócie, wartość dodana brutto to suma wartość dodanej z działalności operacyjnej, przychodów finansowych i salda zysków i strat nadzwyczajnych pomniejszona o koszty finansowe. Sposób wyliczania wartości dodanej brutto podaje ARiMR

Premia na rozwój małych gospodarstw

Nie schodząc z tematu, Ryszard Bartosik poinformował, że w projekcie planu strategicznego dla WPR przewidziano realizację interwencji ˝Premia na rozwój małych gospodarstw˝. Jak wiadomo jest ona realizowana i w chwili obecnej. Dodatkowo, do wcześniejszych założeń związanych z premią planuje się, że premia powinna być wydatkowana zgodnie z założeniami biznesplanu. Efektem tego powinien nastąpić wzrost orientacji rynkowej gospodarstwa wyrażony w szczególności w osiągnięciu określonego wzrostu wartości sprzedaży produktów z gospodarstwa.

Przeczytaj więcej: Jakie są aktualne ceny nawozów? 

Wsparcie unijne dla rolników. Podsumowanie

W podsumowaniu trzeba stwierdzić, że pomoc unijna dla rolników posiadających małe i średnie gospodarstwa jest jak najbardziej pożądane. Spory pakiet pomocowy związany z inwestycjami jest bodźcem do modernizacji gospodarstwa, a co za tym idzie – zwiększenie jego konkurencyjności.

O programach pomocowych dla małych gospodarstw przeczytać można również w materiale: Restrukturyzacja małych gospodarstw 2021 r. vs Młody rolnik 2021!

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 140

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *