Wypadek bez odszkodowania?

Rolnicy naprawiają większość rzeczy w gospodarstwie samodzielnie. Co jednak gdy zdarzy się wypadek? Kiedy przysługuje ubezpieczenie?

Większość rolników to „złote rączki”. Prawie wszystko w domu i w obejściu naprawią samodzielnie. Ale nie każda praca wykonywana przez rolnika w gospodarstwie rolnym zaliczana jest do pracy związanej z działalnością rolniczą. Jeżeli przy wykonywaniu takiej pracy rolnik ulegnie wypadkowi, KRUS nie wypłaci mu jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy rolniczej.

Nie każdy stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu bądź nie każdy przypadek śmierci rolnika spowoduje, że KRUS wypłaci jednorazowe odszkodowanie. Ten uszczerbek albo śmierć musi być skutkiem wypadku przy pracy rolniczej lub skutkiem rolniczej choroby zawodowej.
Za wypadek przy pracy rolniczej ustawodawca uznał taki, który: jest zdarzeniem nagłym (czyli najmniej albo wcale niespodziewanym) i wywołanym przyczyną zewnętrzną (a nie np. nasileniem się stopnia schorzeń rolnika) oraz jednocześnie nastąpił podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności, a do tego wystąpił:

O odszkodowanie można się ubiegać, jeśli wypadek zdarzył się przy pokonywaniu drogi między polem a domem, w drodze do magazynu, po zakup nawozów sztucznych, przy zajmowaniu się zwierzęciem gospodarskim lub domowym.

  • na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony rolnik prowadzi lub w którym stale pracuje (np. domownik)
  • albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym,
  • albo w drodze rolnika (bądź domownika) z mieszkania do takiego gospodarstwa rolnego (bądź w drodze powrotnej),
  • albo podczas wykonywania poza terenem tego gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej,
  • albo w związku z wykonywaniem tych czynności
  • albo w drodze do miejsca wykonywania takich czynności (bądź w drodze powrotnej do własnego gospodarstwa rolnego).

Sąd Najwyższy stwierdził, iż czynności związane ze sprzedażą działki należącej do gospodarstwa rolnego, jak również nabyciem innej działki celem poprawy struktury tego gospodarstwa, też są zwykłymi czynnościami związanymi z prowadzeniem działalności rolniczej poza terenem gospodarstwa rolnego. Jeżeli w drodze do kancelarii notarialnej albo w drodze powrotnej w takiej sytuacji rolnik uległ wypadkowi, to może domagać się wypłaty jednorazowego odszkodowania od KRUS-u (zob. wyrok SN z 20 sierpnia 2003 r., sygn. II UK 373/2002, opublikowany w : OSNP 2004/11/poz. 198).

Jeśli rolnik ulegnie wypadkowi podczas samodzielnie wykonywanych prac przy budowie domu, to taki wypadek nie będzie zaliczony do wypadków przy pracach w gospodarstwie rolnym.

Prace nierolnicze

Przepisy prawa odróżniają jednak pracę rolniczą, która służy działalności rolniczej, i wszelką inną pracę w gospodarstwie, która tej działalności nie służy. Wykonywane przez rolnika (bądź ubezpieczonego domownika) prace np. o charakterze typowo budowlanym, mechanicznym, elektrycznym, hydraulicznym nie są uznawane za czynności związane z prowadzeniem działalności rolniczej. Dlatego nieszczęśliwe zdarzenia, które wystąpią podczas prac wykonywanych przez rolnika w swoim gospodarstwie, do których nie ma on kwalifikacji i przygotowania i które wymagają wiedzy specjalistycznej, nie uprawniają do ubiegania się o odszkodowanie z KRUS.

Jeśli więc rolnik ulegnie wypadkowi podczas samodzielnie wykonywanych prac przy budowie domu, to taki wypadek nie będzie zaliczony do wypadków przy pracach w gospodarstwie rolnym. A w takim przypadku rolnik (albo domownik) nie otrzyma odszkodowania z KRUS-u.

Komentarze

  1. te sprawy sa takie trudne, ze takiemu zwyklemu pracownikowi, jak ja (pracuje na gospodarce swojej), ciezko to zalatwic. ja ogolnie mialem dosc powazny wypadek i problemy z kregoslupem, ale KROP mi pomogl. zgromadzili wszystkie dokumenty, byl mecenas, wszystko zalatwione i dostalem pieniadze, ktore mi sie nalezaly za to wszystko. polecam KROP, jesli macie problem z odszkodowaniem.

Targi i wystawy rolnicze 2017: co planuje DODR?

Sprawdź, kiedy na Dolnym Śląsku odbędą się najważniejsze targi i wystawy rolnicze 2017 r. Na jakich imprezach nie może Cię zabraknąć?

18 lutego 2017

Grupy producentów owoców i warzyw pod specjalnym nadzorem

Wykryto nieprawidłowości finansowe, w wyniku których weryfikacji poddawane są grupy producentów owoców i warzyw. Do kogo zapuka komornik?

13 lutego 2017

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Dzieje DODR sięgają roku 1960. Ile od tego czasu się zmieniło i z jakimi problemami zmagają się dolnośląscy rolnicy?

19 lutego 2017