Zrębki drzewne – wydajne rozwiązanie grzewcze

Od kilku lat trwają w naszym kraju intensywne prace inwestycyjne mające na celu zwiększenie udziału energii z OZE, w tym pochodzącej ze spalania biomasy drzewnej dostarczanej przez rolników i przedsiębiorców rolnych w ogólnym wykorzystaniu energii w Polsce na potrzeby przemysłu i konsumpcji indywidualnej. Zrębki drzewne są jednym z podstawowych materiałów do wytwarzania energii cieplnej.

14 grudnia 2016 roku w obecności wielu zaproszonych gości dokonano uroczystego odbioru niskoemisyjnej kotłowni na zrębki drzewne w Parzęczewie

Dobrym przykładem skutecznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce centralnej jest kotłownia komunalna w Parzęczewie. W tym gminnym miasteczku po kilku latach przygotowywania planów oraz realizacji inwestycji otwarto nową kotłownię wyposażoną w najnowocześniejsze piece do spalania biomasy.

Wkrótce gmina ta może stać się niekwestionowanym liderem w wykorzystywaniu OZE wśród wszystkich gmin woj. łódzkiego. Potwierdza to zwłaszcza szybki rozwój w tej gminie wykorzystywania biomasy do wytwarzania energii cieplnej.

– Energię wytwarzamy ze zrębek drzewnych oraz ze ścinek drzew przydrożnych w gminie – mówi kierownik spalarni biomasy w Parzęczewie Zdzisław Rogowski. – Obecnie do naszej spalarni materiał drzewny np. wycięte krzaki i krzewy porastające brzegi kanałów melioracyjnych, wycięte drzewa rosnące na gruntach rolnych czy z wolnostojących skupisk drzew potrzebnych jako materiał do spalania w naszej kotłowni dostarcza kilkuset rolników z gmin Parzęczew, Dalików czy Grabów.

Zrębki drzewne tanie źródło energii

Zdzisław Rogowski jest kierownikiem kotłowni w Parzęczewie od wielu lat

Stara była dobra i wydajna, ale…

Zanim uroczyście otwarto nową kotłownię, w starej mieszczącej się przy szkole podstawowej spalano przeciętnie ponad 800 ton zrębek drzewnych rocznie do produkcji energii cieplnej, co pozwalało na ogrzanie i zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową w sezonie jesienno-zimowym szkoły podstawowej i gimnazjum, trzech budynków wielorodzinnych, urzędu gminy oraz innych okolicznych budynków użyteczności publicznej.

– Dzięki inwestycji w spalanie biomasy jaką gmina poczyniła ponad 10 lat temu oraz stałych modernizacji zarówno kotłów na biomasę oraz inwestycji w efektywność spalania zużycie oleju opałowego, który był używany do istniejących kotłów olejowych, spadło z ponad 160 tys. litrów w ciągu roku do jedynie 11 tys. litrów – potwierdza kierownik kotłowni Zdzisław Rogowski.

W planach władz gminnych była modernizacja i budowa nowoczesnej i bardziej wydajnej kotłowni na biomasę.

– Poprzednia instalacja znajdowała się w budynku szkoły, co sprawiało, że było mało miejsca na swobodny transport biomasy do pieców spalających zrębki drzewne. Poza tym nie posiadaliśmy odpowiednio dużo miejsca na składowanie materiału opałowego. Od dłuższego czasu planowaliśmy więc wybudowanie nowego obiektu wyposażonego w pojemny magazyn na zrębki. Planowaliśmy też zainstalowanie nowego bardzo wydajnego kotła zamiast dwóch pracujących obecnie – mówi Zdzisław Rogowski.

zrębki drzewne

Koszt kotłowni o powierzchni 1046 m2 to kwota ok. 2,6 mln złotych. Na powyższe zadanie udało się uda się pozyskać dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1,9 mln. zł. Umożliwiło to zrealizowanie tej ważnej dla gminy inwestycji. Środki własne gminy Parzęczew wyniosły 0,7 mln. zł.

Obiekt został wybudowany w ramach projektu „Modernizacja systemu ciepłowniczego w Parzęczewie”. Dzięki skutecznym zabiegom wójta gminy, Pana Ryszarda Nowakowskiego, gmina pozyskała na jego realizację prawie 2 mln dofinansowania. Kwota pochodziła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Zrębki drzewne do spalania

Zarówno sam piec do spalania zrębek jak i cała instalacja ciepłownicza są bardzo nowoczesne

……nowa jest wydajniejsza i nie zanieczyszcza środowiska

Dzięki tej inwestycji został zmodernizowany system ciepłowniczy na terenie Parzęczewa, nowoczesne rozwiązania zastosowane w kotłowni pozwalają na mniejszą emisję  gazów cieplarnianych i umożliwiają efektywniejsze zarządzanie rozprowadzaniem ciepła w Parzęczewie. Przy kotłowni wybudowano również magazyn paliwa o powierzchni 900 m2. Pozwala to na prowadzenie prawidłowej gospodarki zrębkami, poprzez utrzymanie niskiej wilgotności. W efekcie prowadzi do poprawy sprawności całego systemu i ograniczenia kosztów produkcji ciepła.

Dla biomasy w postaci zrębki kluczowe są parametry wielkości, zarówno minimalnych jak i maksymalnych. Dotyczy to zarówno zrębki drzewnej, leśnej oraz z wierzby energetycznej, jak i z pozostałości z produkcji rolnej i sadowniczej.  Nadmierny udział frakcji drobnej jak i występowanie nadwymiarów dyskwalifikuje biomasę z zakresu dostaw. W wielu wypadkach frakcja drobna w zakładowych wymaganiach jakościowych, obejmuje zarówno materiał drzewny (zrębki, trociny) jak i igliwie oraz liście. Dodatkowo w przypadku kotłów dedykowanych, czyli takich które w 90% zużywają zrębki drzewne udział minimalny biomasy rolniczej konieczny do uzyskania zielonego certyfikatu wynosi obecnie 20%. Docelowy poziom 50% ma osiągnąć w 2021 r. 

Nowa jednostka jest całkowicie bezpieczna ze względu na środowisko naturalne

Zdzisław Rogowski, kierownik spalarni biomasy w Parzęczewie

Nowy kocioł to oszczędność energii

Nowy kocioł dedykowany jest wyposażony w system podnoszenia temperatury, powrotu kotła (pompa i mieszacz), zbiornik buforowy, 4 obiegi grzewcze (pompa i mieszacz). Jest także możliwość obsługiwania układu solarnego – system posiada zasobnik do ciepłej wody użytkowej.

Zrębki drzewne są doskonałym źródłem ciepła

Zrębki drzewne są doskonałym źródłem ciepła

Dodatkowo nowy kocioł dedykowany wyposażony jest w układ zapewniający skuteczną ochronę kotła przed mrozem.

– Nowa jednostka jest całkowicie bezpieczna ze względu na środowisko naturalne – mówi Zdzisław Rogowski. – Popiół będący produktem wtórnym procesu spalania i popiół lotny, osadzający się w przeznaczonych do tego celu pojemnikach , jak również popiół pochodzący z popielnika cyklonu  usuwany jest automatycznie za pomocą systemu przenośników ślimakowych do osobnego, centralnego pojemnika.

Takie  rozwiązanie usuwania popiołu oznacza dla użytkownika wiele zalet. Przede wszystkim są to: znikomy nakład czasu poświęcony na usunięcie zapełnionego pojemnika oraz komfort pracy.

 

Poprzednia kotłownia miała moc 750kW, oraz sprawność około 70%. Łączna moc zamówiona już od odbiorców to ok. 1000 kW

Zdzisław Rogowski, kierownik spalarni biomasy w Parzęczewie

Zgodnie z danymi Urzędu Regulacji Energetyki ich łączna moc zainstalowana na koniec 2015 r. wyniosła 1122,670 MW. To znacznie więcej niż w 2014 r. (1008,245 MW) i w 2013 r. (986,873 MW). Niestety, dane za I kwartał pokazują, że Polska cofnęła się w tym względzie do przełomu 2014/2015 r. Na koniec marca 2016 r. łączna moc zainstalowana elektrowni na biomasę wyniosła zaledwie 1003,115 MW.

Natomiast z wyliczeń IEO wynika, że póki co, wytworzenie ciepła dla domu o pow. 100 m2 w kotle opalanym zrębkami kosztuje ok. 100 zł/GJ. Taka energia cieplna jest tym samym średnio o 47 zł droższa od ciepła systemowego i o około 20 zł od ciepła z indywidualnych źródeł ciepła wykorzystujących paliwa kopalne.

Zrębki drzewne będą ogrzewać całą gminę

Docelowa ilość zrębek o wilgotności do 50%, jaka będzie spalana w nowej kotłowni to około 700-800 ton, co oznacza średnią roczną produkcję ciepła na poziomie 5,0-5,5 tys. GJ.

Zrębki drzewne ogrzewają wiejską gminę

W nowej kotłowni zamontowany jest jeden kocioł. Nowa jednostka grzewcza o mocy 1000 KW, ma faktyczną sprawność na poziomie ok 95%. Poprzednie kotły o łącznej mocy 750 KW miały faktyczną sprawność na poziomie ok 70%.

– To wszystko zależy od zimy i temperatur – twierdzi Zdzisław Rogowski. – Poprzednia kotłownia na zrębki drzewne miała moc 750kW, oraz sprawność około 70%. Łączna moc zamówiona już od odbiorców wynosi ok. 1000 kW. Praktycznie, przy temperaturach poniżej -12 st. C, musiała być uruchamiana kotłownia olejowa. Ilość spalanego oleju wynosiła 10-15 tys. litrów/rok. Przy nowej kotłowni zakładam że zużycie oleju poza ekstremalnie niskimi temperaturami i niespodziewanymi awariami, spadnie do zera na rok.

Zakład gospodarki komunalnej w Parzęczewie, kupuje zrębki drzewne od rolników z gminy Parzęczew oraz od większych podmiotów gospodarczych zajmujących się obrotem zrębkami.

Zrębki drzewne mogą ogrzać gminę

Cała instalacja spalania biomasy ze zrębek jest bardzo nowoczesna

– Zrębki drzewne kupujemy od różnych dostawców w wielkościach hurtowych. Ich cena jest zróżnicowana w zależności od jakości materiału i aktualnej koniunktury na rynku. W nadchodzącym sezonie zakładam, że przy cenie zrębek na poziomie 35-45 zł/mp., nie zapłacę więcej niż 35,00 zł netto/mp materiału do spalania w naszym kotle – podsumowuje Zdzisław Rogowski.

 

 

 

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 1 / 5. Liczba głosów 1

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *