dr inż. Mariusz Bogucki

Autor: dr inż. Mariusz Bogucki

Doktor nauk rolniczych, nauczyciel akademicki na stanowisku adiunkta w Zakładzie Hodowli Bydła na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, autor lub współautor 80 publikacji naukowych, 40 komunikatów naukowych w materiałach konferencji krajowych i zagranicznych i kilkudziesięciu artykułów popularno-naukowych. Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Pasjonatów Hodowli Bydła.

Wtórne metabolity roślinne w żywieniu krów mlecznych

W żywieniu krów mlecznych można wykorzystywać wtórne metabolity roślinne. Dowiedz się, w których ziołach znajdzie je krowa.

21 grudnia 2017

Dobrostan bydła: podstawowe wymagania

Zapewnienie odpowiednich warunków bytowych hodowanym zwierzętom to jeden z priorytetów w rolnictwie. O czym należy pamiętać?

6 grudnia 2017

01

Wtórne metabolity roślinne w żywieniu krów mlecznych

W żywieniu krów mlecznych można wykorzystywać wtórne metabolity roślinne. Dowiedz się, w których ziołach znajdzie je krowa.

21 grudnia 2017

02

dobrostan bydła

Dobrostan bydła: podstawowe wymagania

Zapewnienie odpowiednich warunków bytowych hodowanym zwierzętom to jeden z priorytetów w rolnictwie. O czym należy pamiętać?

6 grudnia 2017