dr inż. Mariusz Bogucki

Autor: dr inż. Mariusz Bogucki

Doktor nauk rolniczych, nauczyciel akademicki na stanowisku adiunkta w Zakładzie Hodowli Bydła na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, autor lub współautor 80 publikacji naukowych, 40 komunikatów naukowych w materiałach konferencji krajowych i zagranicznych i kilkudziesięciu artykułów popularno-naukowych. Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Pasjonatów Hodowli Bydła.

Rola witamin w żywieniu krów mlecznych

Dowiedz się, jak ważne są witaminy w żywieniu krów mlecznych. Poznaj ich rolę, źródło i konsekwencje niedoboru.

24 maja 2019

Pleśnie i mikotoksyny w paszach. Co zrobić jak się pojawią?

Zobacz, jakie są skutki spożywania mikotoksyn wraz z paszą.

12 maja 2019

Dobrostan bydła: podstawowe wymagania

Zapewnienie odpowiednich warunków bytowych hodowanym zwierzętom to jeden z priorytetów w rolnictwie. O czym należy pamiętać?

10 marca 2019

01

Wtórne metabolity roślinne w żywieniu krów mlecznych

W żywieniu krów mlecznych można wykorzystywać wtórne metabolity roślinne. Dowiedz się, w których ziołach znajdzie je krowa.

10 marca 2019