dr inż. Mariusz Bogucki

dr inż. Mariusz Bogucki

Doktor nauk rolniczych, nauczyciel akademicki na stanowisku adiunkta w Zakładzie Hodowli Bydła na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, autor lub współautor 80 publikacji naukowych, 40 komunikatów naukowych w materiałach konferencji krajowych i zagranicznych i kilkudziesięciu artykułów popularno-naukowych. Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Pasjonatów Hodowli Bydła.