Bayer i Monsanto tworzą światowego lidera w branży rolniczej

Download PDF

Bayer i Monsanto poinformowały o podpisaniu ostatecznego porozumienia w sprawie fuzji, w ramach którego Bayer dokona przejęcia Monsanto, płacąc 128 dolarów za akcję w transakcji gotówkowej.

Zarząd Monsanto, a także Zarząd i Rada Nadzorcza spółki Bayer jednogłośnie zatwierdziły porozumienie. W odniesieniu do ceny zamknięcia akcji Monsanto z 9 maja 2016, a więc z dnia poprzedzającego przedłożenie Monsanto pierwszej pisemnej oferty przez firmę Bayer, propozycja zawiera premię w wysokości 44%.

Fuzja Bayer i Monsanto

Z przyjemnością informujemy o połączeniu naszych 2 wielkich organizacji. Stanowi to znaczący krok naprzód dla naszej jednostki Crop Science i umacnia wiodącą pozycję firmy Bayer jako globalnego innowatora w dziedzinie Life Science, zajmującego czołowe miejsce w głównych segmentach swojej działalności. Niesie także za sobą znaczne korzyści dla naszych akcjonariuszy, klientów, pracowników i społeczeństwa – podkreślił Werner Baumann, prezes Bayer AG.

– Komunikat jest poświadczeniem wszystkich naszych osiągnięć oraz wartości, jaką stworzyliśmy dla naszych akcjonariuszy w Monsanto. Wierzymy, że połączenie ze spółką Bayer stanowi najbardziej przekonującą korzyść dla naszych udziałowców. Bez wątpienia ze względu na gotówkowy charakter transakcji – powiedział Hugh Grant, prezes i dyrektor wykonawczy Monsanto.

bayer monsanto

Werner Baumann (prezes Bayer) i Hugh Grant (prezes Monsanto).

Udoskonalone rozwiązania dla rolników

Fuzja Bayer i Monsanto łączy ze sobą 2 różne, lecz w znacznym stopniu uzupełniające się firmy. Połączone spółki skorzystają z wiodącej pozycji, jaką Monsanto zajmuje w segmentach nasion i cech genetycznych. A także z platformy Climate Corporation oraz bogatej oferty Bayer w zakresie środków ochrony roślin przeznaczonych do kompleksowych zastosowań i upraw we wszystkich kluczowych regionach geograficznych. W efekcie rolnicy zyskają do dyspozycji szeroką gamę rozwiązań zaspokajających ich bieżące i przyszłe potrzeby. W tym udoskonalonych rozwiązań w dziedzinie nasion i cech genetycznych, rolnictwa cyfrowego i ochrony upraw.

Potencjał innowacyjności

Połączeniu ulegnie również potencjał innowacyjności obu wiodących spółek i platformy technologii badawczo-rozwojowych, których roczny budżet pro forma wynosi w przybliżeniu 2,5 mld euro. W średnim i długim okresie połączone spółki będą w stanie przyspieszyć innowacje i zapewnić klientom udoskonalone rozwiązania. A także zoptymalizowaną paletę produktów w oparciu o wnioski z analiz agronomicznych, wsparte przez zastosowanie „cyfrowego rolnictwa” (Digital Farming). Wskutek tego rolnicy mogą oczekiwać znaczących i trwałych korzyści. Od poprawy poziomu zaopatrzenia i wygody po wyższe plony, lepszą ochronę środowiska i zrównoważony rozwój.

Obydwie spółki wierzą, że to wyzwanie wymaga nowego podejścia, systematycznie łączącego wiedzę w dziedzinie nasion, cech genetycznych i środków ochrony roślin (także biologicznych), z głębokim zaangażowaniem w innowacje i zrównoważone praktyki rolnicze.

Liam Condon, członek zarządu Bayer AG

– Rolnictwo jest źródłem jednego z największych współczesnych wyzwań. Jak w sposób bezpieczny dla środowiska wykarmić dodatkowe 3 mld ludzi, którzy do 2050 r. pojawią się na świecie. Obydwie spółki wierzą, że to wyzwanie wymaga nowego podejścia, systematycznie łączącego wiedzę w dziedzinie nasion, cech genetycznych i środków ochrony roślin (także biologicznych), z głębokim zaangażowaniem w innowacje i zrównoważone praktyki rolnicze – powiedział Liam Condon, członek zarządu Bayer AG i dyrektor działu Crop Science.

Nowa era rolnictwa

Wkraczamy w nową erę rolnictwa – która niesie za sobą wielkie wyzwania, domagające się nowych, zrównoważonych rozwiązań i technologii, umożliwiających rolnikom zwiększenie produkcji przy ograniczeniu nakładów. Dokładnie temu ma służyć połączenie ze spółką Bayer. Zapewnieniu platformy innowacji, która powiąże asortyment produktów ochrony roślin Bayer z naszej światowej klasy nasionami i cechami genetycznymi oraz narzędziami z dziedziny cyfrowego rolnictwa, by pomóc plantatorom w przezwyciężeniu przeszkód w przyszłości. Wspólnie Monsanto i Bayer będą czerpać ze swojej dumnej tradycji i godnej szacunku historii innowacji w rolnictwie, zapewniając rolnikom jeszcze bardziej wszechstronną i bogatą paletę rozwiązań – zaakcentował Hugh Grant.

Tworzenie wartości

Wartość sprzedaży pro forma obydwu firm sięgnęła w 2015 r. 23 mld euro. Fuzja Bayer i Monsanto utworzy spółkę, która zdobędzie pozycję umożliwiającą jej udział w branży rolnej charakteryzującej się potencjałem znacznego długoterminowego wzrostu.

nowa era rolnictwa

– Wkraczamy w nową erę rolnictwa – która niesie za sobą wielkie wyzwania, domagające się nowych, zrównoważonych rozwiązań i technologii, umożliwiających rolnikom zwiększenie produkcji przy ograniczeniu nakładów. – Hugh Grant

fot. Fotolia

Bayer spodziewa się, że – poza atrakcyjnym potencjałem długookresowego tworzenia wartości – transakcja zapewni udziałowcom wzrost zysku na akcję (EPS) w pierwszym pełnym roku po zrealizowaniu transakcji oraz średni 2-cyfrowy wzrost EPS po 3 latach. Firma Bayer potwierdziła założenia dotyczące synergii w zakresie sprzedaży i kosztów, poczynione w analizie due diligence, i oczekuje, że po trzecim roku łączne oszczędności z tytułu synergii zwiększą roczny EBITDA o blisko 1,5 mld dolarów. Plus dodatkowe korzyści płynące z integracji oferty w kolejnych latach.

Zobowiązanie do utrzymania silnej obecności w Stanach Zjednoczonych, ulokowanie globalnego centrum działalności połączonych spółek w segmencie nasion i cech genetycznych oraz centrali na obszar Ameryki Północnej w St. Louis.

 Główne założenia fuzji Bayer i Monsanto
Realizacja wspólnej wizji zintegrowanej oferty dla rolnictwa, dostarczanie udoskonalonych rozwiązań rolnikom i utworzenie wiodącej platformy innowacji dla rolnictwa przyszłości.
Oferta gotówkowa w postaci 128 dolarów za akcję stanowi dla akcjonariuszy Monsanto premię w wysokości 44% Łączna wartość transakcji wynosi 66 mld dolarów.
Istotny potencjał tworzenia wartości przy spodziewanych całkowitych oszczędnościach z tytułu synergii po 3 roku wynoszących 1,5 mld dolarów; dodatkowe korzyści płynące z integracji rozwiązań w kolejnych latach.
Akcjonariusze spółki Bayer odniosą korzyść w postaci spodziewanego wzrostu zysku na akcję (EPS) w pierwszym roku po zamknięciu transakcji oraz średniego 2-cyfrowego wzrostu EPS po 3 latach.

Finansowanie i warunki zamknięcia

Bayer planuje sfinansować transakcję zadłużeniem i nowym kapitałem. Kapitał o wartości w przybliżeniu 19 mld dolarów zostanie pozyskany z emisji obligacji zamiennych na akcje oraz praw poboru. Finansowanie pomostowe o wartości 57 mld dolarów zostanie zapewnione przez BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC i JP Morgan.

Jestem przekonany, że Monsanto rozkwitnie jako część jednej z najbardziej szanowanych i darzonych zaufaniem spółek na świecie.

Werner Baumann, prezes Bayer

Firma Bayer posiada udokumentowaną zdolność do zdyscyplinowanego eliminowania dźwigni finansowej po dużych przejęciach. Jest przekonana, że istotne przepływy finansowe wygenerowane przez połączone spółki przyczynią się do poprawy jej profilu finansowego. Celem firmy Bayer jest uzyskanie po transakcji oceny kredytowej na poziomie inwestycyjnym i osiągnięcie ratingu kredytowego na poziomie pojedynczego „A” w długim okresie.

Przejęcie podlega zwyczajowym warunkom zamknięcia, które obejmują m.in. uzyskanie zgody udziałowców Monsanto na porozumienie w sprawie połączenia. A także wszystkich wymaganych zatwierdzeń odpowiednich władz. Zamknięcia transakcji należy oczekiwać do końca 2017 r. Spółki będą skrupulatnie współpracować z władzami w celu zapewnienia udanej realizacji transakcji. Firma Bayer zobowiązała się do poniesienia opłaty w wysokości 2 mld dolarów na wypadek niedopełnienia przepisów antymonopolowych. Potwierdzając tym samym swoją niezachwianą wiarę w uzyskanie niezbędnych zatwierdzeń.

Fuzja Bayer i Monsanto

Fuzja Bayer i Monsanto zapewni udziałowcom wzrost zysku na akcję (EPS) w pierwszym pełnym roku po zrealizowaniu transakcji oraz średni 2-cyfrowy wzrost EPS po 3 latach.

fot. Fotolia

Centrala i pracownicy

Globalne centrum działalności w segmencie nasion i cech genetycznych oraz centrala na obszar Ameryki Północnej dla połączonych spółek będą się mieścić w St. Louis w stanie Missouri. Globalna siedziba działu ochrony roślin i działu Crop Science znajdzie się w Monheim w Niemczech.

Firma będzie obecna również w Durham w Karolinie Północnej oraz wielu innych lokalizacjach w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Dział rolnictwa cyfrowego dla połączonych spółek ulokuje swoją centralę w San Francisco w Kalifornii.

– Połączenie stanowi wielką szansę dla pracowników, którzy znajdą się na czele innowacji w naszym sektorze. Transakcja wzmacnia również silne przywiązanie firmy Bayer do rynku amerykańskiego, wynikające ze 150 lat naszej historii. Działamy na terenie 25 stanów, zatrudniając ponad 12 tys. ludzi w całym kraju. Jestem przekonany, że Monsanto rozkwitnie jako część jednej z najbardziej szanowanych i darzonych zaufaniem spółek na świecie – powiedział Baumann.

Wkraczamy w nową erę rolnictwa – która niesie za sobą wielkie wyzwania, domagające się nowych, zrównoważonych rozwiązań i technologii, umożliwiających rolnikom zwiększenie produkcji przy ograniczeniu nakładów.

Hugh Grant, prezes Monsanto

Firma Bayer ma bogate doświadczenie w dziedzinie udanej integracji przejęć pod względem biznesowym, geograficznym i kulturowym. Pozostaje też przywiązana do swojej silnej kultury innowacyjności, zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej.

Doradztwo w sprawie transakcji

BofA Merrill Lynch i Credit Suisse działają w charakterze głównych doradców finansowych firmy Bayer i banków strukturyzujących. A także zapewniają finansowanie transakcji; Rothschild zachował pozycję dodatkowego doradcy finansowego firmy Bayer. Doradztwo prawne firmie Bayer zapewniają Sullivan & Cromwell LLP (fuzje i przejęcia) oraz Allen & Overy LLP (finansowanie). Morgan Stanley & Co. i Ducera Partners występują w charakterze doradców finansowych. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz występują w charakterze doradców prawnych spółki Monsanto.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Prezentowane informacje w zakresie środków ochrony roślin zawarte w serwisie www.agrofakt.pl nie zawierają pełnej treści etykiet-instrukcji stosowania. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o