Cena ziemniaków – co zrobić, żeby uzyskać większe dochody ze sprzedaży?
fot. www.pixabay.com

Cena ziemniaków – co zrobić, żeby uzyskać większe dochody ze sprzedaży?

Analiza rynku ziemniaków w Polsce. Jakie działania powinni podjąć rolnicy, aby uzyskać wyższe dochody ze sprzedaży ziemniaków?

Jak kształtuje się cena ziemniaków na polskim rynku, a jak w Europie? Czy cena ziemniaków w kraju zależna jest od importu i dlaczego spada? Jakie działania powinni podjąć rolnicy, aby uzyskać wyższe dochody ze sprzedaży ziemniaków? Dla agroFakt odpowiadają eksperci: przedstawiciele resortu rolnictwa i analitycy.

Nadwyżki na rynku, mały zysk producentów, mniejsza cena ziemniaków, duża presja wysokiej podaży i niskich cen ziemniaków w Europie, dodatnie saldo w handlu i protesty producentów w kraju – to w skrócie sytuacja na rynku ziemniaka.

Większe zbiory i niższa cena ziemniaków

Zbiory ziemniaków w Polsce w 2017 r. wyniosły 9,5 mln t. Oznacza to, że były o prawie 0,7 mln t większe niż w 2016 r. W odniesieniu do średniej z lat 2011-2015, ubiegłoroczny poziom produkcji był wyższy o 1,6 mln t – wynika z danych resortu rolnictwa.

 Dlaczego spada cena ziemniaków?

Jacek Bogucki

fot. Ewa Ploplis

Jacek Bogucki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW)

Spadek ceny ziemniaków jest konsekwencją większych zbiorów w dwóch ostatnich latach, które spowodowały nadwyżkę ziemniaków na rynku – powiedział wiceminister Jacek Bogucki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) podczas konferencji prasowej nt. „Sytuacji na rynku ziemniaka”. – Dodatkowo, w bieżącym sezonie jest silna presja wysokiej podaży i niskich cen w Europie Zachodniej, gdzie zbiory ziemniaków były rekordowo wysokie – dodał.

Jak kształtuje się cena ziemniaków na polskim rynku?

Ceny ziemniaków na polskim rynku nadal są bardzo niskie. Ich poziom w końcu lutego w dużym hurcie, podobnie jak przed miesiącem, w zależności od lokalizacji, jakości bulw i odmiany, wahał się przedziale od 23 do 40 zł/dt – mówi Wiesław Dzwonkowski z IERiGŻ. – Lokalnie niektórzy rolnicy godzili się nawet na cenę 20 zł/dt. Średni poziom cen ziemniaków na rynkach hurtowych na przełomie lutego i marca 2018 r. wynosił 0,56 zł/kg, wobec 0,60 zł/kg w analogicznym okresie poprzedniego roku. Krajowe ziemniaki w Broniszach były nieznacznie droższe niż przed miesiącem i kosztowały 0,45-0,55 zł/kg, w Poznaniu 0,47-0,67 zł/kg, w Lublinie 0,60 zł/kg, we Wrocławiu 0,50-0,60 zł/kg i w Łodzi 0,47-0,67 zł/kg – analizuje.

cena ziemniaków

fot. Ewa Ploplis

Detaliczne ceny ziemniaków w latach 2016-2017

Mniejsza cena ziemniaków w skupie

Udział ceny skupu ziemniaków jadalnych w cenie detalicznej w II półroczu 2017 r. wynosił ok. 39% i był nieznacznie mniejszy niż w porównywalnym okresie 2016 r. – wynika z danych MRiRW.

Rolnicy uzyskują tylko ok. 40 proc. ceny końcowej ziemniaków. Pozostałą część dostają pośrednicy i handel – mówi dla agroFakt wiceminister Bogucki.

Niekorzystny udział ceny skupu warzyw w cenach detalicznych

W ostatnim 5-leciu udział cen skupu warzyw w cenach detalicznych obniżył się z 53% do 42% dla kapusty białej, z 45% do 41% dla cebuli oraz z 48 do 44% dla marchwi – wynika z danych MRiRW. Dla porównania, w Niemczech udział cen skupu warzyw w cenach detalicznych był 2-krotnie niższy niż w Polsce – wynika z analiz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB (IERiGŻ).

Jak kształtuje się cena ziemniaków w Europie?

Ceny ziemniaków na zachodnioeuropejskich rynkach nadal są bardzo niskie – mówi W. Dzwonkowski z IERiGŻ. Z jego analiz wynika, że w końcu lutego w Belgii ceny ziemniaków odmiany Bintje na wolnym rynku wynosiły 20-30 euro/t. W dostawach kontraktowych było to ok. 160 euro/t. Natomiast w analogicznym okresie poprzedniego sezonu ceny wolnorynkowe oscylowały ok. 250 euro/t, a nadwyżka w stosunku do cen kontraktowych sięgała 90-100 euro/t

Jak jest cena ziemniaków w Holandii?

Wiesław Dzwonkowski

fot. IERiGŻ

Wiesław Dzwonkowski, IERiGŻ

W ciągu ostatniego miesiąca w Holandii ceny ziemniaków praktycznie nie zmieniły się. Za ziemniaki  do bezpośredniej konsumpcji z przeznaczeniem na eksport płacono zaledwie 40-50 euro/t. W analogicznym okresie 2016 r. płacono 220-260 euro/t – analizuje Wiesław Dzwonkowski. Dodaje, że ceny ziemniaków do przetwórstwa na frytki, w zależności od odmiany, kształtowały się w przedziale 30-75 euro/t, wobec 170-260 euro/t w analogicznym okresie 2017 r. Ceny ziemniaków na susze wynosiły zaledwie 112,5-17,5 euro/t, wobec 75-100 euro/t w ub. r., a odpadowe ziemniaki na spasanie kosztują 5-15 euro/t, wobec 40-50 euro/t w analogicznym okresie 2016 r.

Jak kształtuje się cena ziemniaków we Francji?

We Francji ceny ziemniaków do przetwórstwa spożywczego są podobne jak na rynku belgijskim i holenderskim i wynoszą 20-45 euro/t – mówi Dzwonkowski z IERiGŻ. Ziemniaki z przeznaczeniem na eksport, podobnie jak przed miesiącem, kosztowały od 70 do 170 euro/t i były, w zależności od odmiany i asortymentu, o 50-70% tańsze niż przed rokiem.

targowiskowe ceny ziemniaków

fot. Ewa Ploplis

Ceny ziemniaków na targowiskach w latach 2016-2017

Cena ziemniaków przeznaczonych do bezpośredniej konsumpcji najbardziej popularnych, tańszych odmian, w zależności od wielkości bulw i opakowania wynosiła od 110 do 185 euro/t. Oznacza to, że ziemniaki były co najmniej o połowę tańsze niż przed rokiem. Ziemniaki typu Premium, tj. odmiany Agata, Charlotta i Various, w opakowaniach 2,5 i 12,5 kg, podobnie jak przed miesiącem, kosztowały od 390 do 430 euro/t, tj. o ok. 40-45% mniej niż w roku poprzednim – wynika z danych IERiGŻ.

Od sierpnia 2017 r. do stycznia 2018 r. średni poziom cen detalicznych ziemniaków na rynku francuskim obniżył się o ok. 20% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego sezonu. Wyniósł w tym czasie 0,84 euro/kg – analizuje W. Dzwonkowski. Dodaje, że mimo to, ich sprzedaż detaliczna w tym okresie zmniejszyła się o ok. 2%. Z jego badań wynika, że we Francji w tym okresie największy udział w sprzedaży detalicznej ziemniaków miały: hipermarkety o 38%, supermarkety o 20% i sklepy dyskontowe o 15%.

Jak przedstawia się cena ziemniaków na rynku niemieckim?

Dynamika cen detalicznych

fot. Ewa Ploplis

Dynamika cen detalicznych ziemniaków wg. IERiGŻ

Na rynku niemieckim ceny są stabilne – odpowiada W. Dzwonkowski. Dodaje, że cena ziemniaków do przetwórstwa z przeznaczeniem na frytki i chipsy w Dolnej Saksonii w obrocie wolnorynkowym wynosiła 30-50 euro/t, wobec 190-230 euro/t w końcu lutego 2017 r. W lutym 2015 r. wynosiła ona zaledwie 20-25 euro/t (dotyczy to ziemniaków w obrocie wolnorynkowym poza kontraktacją). Ceny ziemniaków na susze były w przedziale 35-45. Cena ziemniaków na pasze kształtowała się na poziomie 20-30 euro/t.

W Bawarii poziom cen ziemniaków do przetwórstwa spożywczego był nieco wyższy niż w innych regionach. Tańsze natomiast były bulwy odpadowe z przeznaczeniem na pasze  tj. 10-20 euro/t – wynika z danych IERiGŻ.

Czy cena ziemniaków w kraju zależna jest od ich importu?

ceny skupu ziemniaków

fot. Ewa Ploplis

Ceny ziemniaków w skupie w latach 2016-2017

Polska odnotowuje dodatnie i rosnące saldo w handlu ziemniakami i ich przetworami w ekwiwalencie ziemniaków. W sezonie 2015/16 było ono na poziomie 445,4 tys. t. W sezonie 2016/17 wyniosło 797,3 tys. Ujemne saldo w handlu ziemniakami świeżymi maleje – wynika z danych IERiGŻ.

Import nie ma istotnego wpływu na kształtowanie się cen ziemniaków na rynku krajowym. Wczesne ziemniaki są sprowadzane do Polski w miesiącach, gdy nie ma ich jeszcze na rynku krajowym. Import ziemniaków kończy się zaś w momencie, gdy na rynku pojawia się ziemniak pochodzący z krajowych upraw – mówi wiceminister Bogucki. Minister dodaje, że konsumenci oczekują jak najszybszego pojawienia się młodych ziemniaków w sklepach. Takie warzywa wypierają ziemniaki pochodzące ze zbiorów ubiegłorocznych od polskich rolników.

Jakie działania powinni pojąć rolnicy, aby uzyskać wyższe dochody ze sprzedaży ziemniaków?

ziemniaki na polu

fot. pixabay

Tworzenie grup producentów jest podstawą do budowania silnej pozycji producentów ziemniaków na rynku.

Tworzenie grup producenckich jest podstawą do budowania silnej pozycji producentów ziemniaków na rynku. Dodatkowo, wyższe dochody ze sprzedaży płodów rolnych mogą uzyskiwać rolnicy dzięki ułatwieniom w sprzedaży bezpośredniej – komentuje wiceminister Bogucki.

Ministerstwo rolnictwa zachęca rolników do tego, aby korzystali z obecnych form wsparcia dla organizacji producentów, aby się organizowali. – Jesteśmy otwarci na to, aby pomóc takiej grupie rolników. Chcemy pomóc takim rolnikom, którzy chcą wspólnie działać, tworzyć jednolite partie produktów i dostarczać je na rynek – mówi wiceminister Bogucki. – Drugim działaniem w przypadku rolników, którzy wolą działać indywidualnie, może być korzystanie z ustawy o rolniczym handlu detalicznym, z możliwości sprzedawania pośrednio odbiorcom, z pominięciem podmiotów handlowych, z pominięciem podmiotów skupowych. Wydaje się, że taki związek bezpośredni rolnika z konsumentem może być tworzony na całym rynku rolnym, także na rynku owoców i warzyw, w tym na rynku ziemniaków – podsumowuje.

6

Jak spadek zbiorów wpłynął na rynek zbóż?

Tegoroczne warunki pogodowe były dalekie od korzystnych. Jak susza wpłynęła na polski rynek zbóż?

13 grudnia 2018

Rynek cukru: wahania cen uderzają plantatorów po kieszeni

Wiele gospodarstw ocenia, że produkcja buraka cukrowego przestaje się opłacać!

3 grudnia 2018

Zakup nowego kombajnu. Na co zwrócić uwagę?

Bezawaryjność, dobra separacja, niskie koszty utrzymania to czynniki brane pod uwagę podczas wyboru kombajnu. Jakie jeszcze cechy są ważne?

13 grudnia 2018

Używamy plików cookies, aby poprawić funkcjonowanie strony AgroFakt.pl. Pliki cookies dopasowują treść strony, w tym wyświetlanych reklam, do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika, pozwalają nam również zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony. Informacje te są udostępniane naszym partnerom, z którymi współpracujemy w zakresie marketingu, reklamy i analizowania ruchu na stronie. Podmioty te mogą je łączyć z innymi informacjami, których im udzieliłeś. Kontynuując korzystanie z AgroFakt.pl bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich zamieszczanie w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz jednak dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w każdym czasie. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close