Kiedy dopłata do materiału siewnego przy zniszczonej uprawie?

Co jest potrzebne do ubiegania się o dopłatę do materiału siewnego przy zniszczonej uprawie? Jakie dokumenty musimy przedstawić?

Znamy już odpowiedź na pytanie, czy rolnik może się ubiegać 2-krotnie o dopłatę do materiału siewnego w przypadku wymarznięcia pierwszej uprawy i przesianiu jej także kwalifikatami. O tę sprawę niedawno pytała Krajowa rada Izb Rolniczych.

O wyjaśnienia poprosiliśmy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a ministerstwo sprawę skierowało dalej do Agencji Rynku Rolnego – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR. – I właśnie dostaliśmy odpowiedź.

O wyjaśnienia poprosiliśmy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a ministerstwo sprawę skierowało dalej do Agencji Rynku Rolnego.

Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR

W odpowiedzi prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, zgodnie z zarządzeniem, jeśli doszło do zniszczenia uprawy założonej z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany z powodu wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej, udzielenie dopłaty do tej uprawy jest możliwe jedynie po udokumentowaniu ww. zdarzenia poprzez założenie przynajmniej jednego z wymienionych poniżej dokumentów:

  1. protokół oszacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód;
  2. dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach rolnych, z którego wynika powierzchnia upraw, na których wystąpiła szkoda, sporządzony przez zakład ubezpieczeń, z którym rolnik zawarł umowę ubezpieczenia upraw, co najmniej od jednego z tych ryzyk;
  3. zaświadczenie wystawione przez odpowiedni organ administracji sporządzone w przypadku, gdy nie została powołana komisja przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód oraz uprawy nie zostały objęte umową ubezpieczenia;
  4. zaświadczenie o wystąpieniu pożaru, w przypadku szkód w uprawach spowodowanych pożarem, wydane przez właściwego ze względu na miejsce wystąpienia zdarzenia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;
  5. protokół oględzin lub ostatecznego oszacowania szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, sporządzony przez upoważnionego przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego lub inne podmioty uprawnione do szacowania szkód łowieckich na podstawie przepisów prawa łowieckiego;
  6. decyzje właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, wydaną na podstawie przepisów o ochronie roślin, nakazującą zniszczenie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia organizmów kwarantannowych.

Agencja Rynku Rolnego udziela dopłaty do powierzchni gruntów rolnych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym, w sytuacji gdy uprawa uległa zniszczeniu, po złożeniu przez wnioskodawcę jednego z powyżej przywołanych dokumentów wraz z oświadczeniem o położeniu upraw rolnych, które uległy zniszczeniu – informuje agencja samorząd rolniczy. – Jednocześnie przepisy rozdziału 9b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych ustanawiające sposób udzielania dopłat do materiału siewnego nie zawierają żadnych wytycznych odnośnie postępowania ze zniszczonymi uprawami. Dlatego Agencja Rynku Rolnego nie stosuje wymogu przekroczenia określonego progu procentowego strat w gospodarstwie, w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego skutkującego zniszczeniem uprawy, będących przedmiotem wniosku o przyznanie dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *