e-wnioski ARiMR – jak je wypełniać?
fot. pixabay

Jak wypełnia się e-wnioski ARiMR  o płatności obszarowe w aplikacji e-wniosekPlus? Gdzie uzyskać pomoc w wypełnieniu takiego e-wniosku? Sprawdź, jak korzystać z aplikacji e-Wniosek Plus ARiMR oraz co zrobić, jeśli będziesz miał problem z wypełnieniem takiego e-wniosku. (cz. 1)

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2018 r. można składać od 15 marca do 15 maja 2018 r.

Od 2018 r. wnioski o przyznanie płatności obszarowych tzn. wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach PROW tzn. płatności rolnośrodowiskowe, ekologiczne, ONW i zalesienia składa się w formie elektronicznej.

e-wnioski ARiMR – z jakiej korzystać aplikacji?

e-wnioski ARiMR o przyznanie płatności obszarowych za 2018 r. będzie można składać od 15 marca 2018 r. za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Jest ona udostępniona na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR): www.arimr.gov.pl.

Gdzie uzyskać pomoc w wypełnieniu e-wniosku?

e-wnioski ARiMR

fot. Ewa Ploplis

Michał Rybarczyk, zastępca dyrektora DPB ARiMR

Do zapewnienia rolnikom pomocy technicznej w zakresie wypełniania i składania  wniosku o przyznanie płatnościna rok 2018  przy wykorzystaniu aplikacji e-WniosekPlus, czyli wniosków składanych przez internet, ustawa zobowiązuje kierownika biura powiatowego ARiMR – mówi Michał Rybarczyk, zastępca dyrektora Departamentu Płatności Bezpośrednich ARiMR. – W każdym biurze powiatowym ARiMR, przez cały okres naboru wniosków, będą czekały na rolników stanowiska komputerowe, z których będzie można skorzystać. Pracownicy biur powiatowych udzielą wszelkich niezbędnych porad, jak prawidłowo wypełnić i złożyć wniosek przez internet – wyjaśnia dyrektor.

Jak wypełnia się e-wnioski ARiMR o płatności obszarowe?

Michał Rybarczyk wyjaśnia, jak korzystać z aplikacji eWniosekPlus:

e-wniosek ARiMR

fot. ARiMR

Logowanie w aplikacji eWniosekPlus

 • Aplikacja eWniosekPlus prowadzi rolnika przez cały proces składania wniosku.
 • Wypełnianie wniosku rozpoczyna się od wyrysowania upraw na działkach referencyjnych, ewidencyjnych, spersonalizowanych na podstawie wniosku o przyznanie płatności na 2017 r. lub na dodanych nowych działkach referencyjnych.
 • Po wyrysowaniu uprawy rolnik zaznacza płatność, o którą ubiega się do danej uprawy.
 • Można dodać niezbędne załączniki.
 • Pozostałe dane we wniosku wypełniane są automatycznie przez aplikację.

Aplikacja eWniosekPlus udostępnia rolnikom dane wygenerowane na podstawie danych z 2017 r.

 e-wnioski ARiMR w aplikacji e-wniosek Plus – co podlega personalizacji?

Personalizacji w e-wnioskach ARiMR podlegają wnioskowania o płatności, poza płatnością do bydła,  dane dotyczące:

wysłanie e-wniosku ARiMR

fot. ARiMR

Przegląd wniosków, potwierdzenie wysłania wniosku

 •  działek referencyjnych,
 •  działek rolnych,
 • oraz powierzchni niezgłoszonych do płatności, zatwierdzone/wyrysowane w 2017 r

Na podstawie wyrysowanych przez rolnika w kampanii 2017 geometrii działek rolnych w e-WniosekPlus zostaną utworzone geometrie upraw, które dodatkowo będę ograniczone automatycznie do granic maksymalnego kwalifikowanego obszaru – MKP – mówi wicedyrektor Rybarczyk z ARiMR.

e-wnioski ARiMR – co jeszcze jest prezentowane?

W aplikacji e-wniosek Plus będzie prezentowana także informacja, czy dany rolnik uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw.

Ponadto, na bieżąco będą pokazywane podpowiedzi i komunikaty dla rolnika o stwierdzonych brakach lub błędach we wniosku.

Aplikacja eWniosekPlus porówna dane deklarowane z danymi referencyjnymi między innymi w zakresie maksymalnego kwalifikowanego obszaru (MKO), jak również przeprowadzi kontrolę krzyżową powierzchni na podstawie danych graficznych z geometriami innych rolników oraz inne sprawdzenia w zakresie kompletności wniosku.

Jak traktować przesłany formularz w wersji papierowej?

Pomimo tego, że tak jak dotychczas, rolnikowi będzie przesyłany spersonalizowany formularz wniosku w wersji papierowej, należy traktować go jedynie informacyjnie – wyjaśnia M. Rybarczyk z ARiMR.

W jakich przypadkach można złożyć wniosek w formie papierowej?

Wysłanie e-wniosku ARiMR

fot. ARiMR

Wysłanie e-wniosku do ARiMR lub przejście do edycji danych

Składanie wniosków w formie papierowej będzie możliwe jedynie w wyjątkowych przypadkach, tzn. gdy rolnicy nie są w stanie złożyć wniosku w wersji elektronicznej i jednocześnie nie mogą skorzystać z pomocy technicznej zapewnionej przez biuro powiatowe ARiMR – odpowiada Michał Rybarczyk.

Czy złożone e-wnioski ARiMR w aplikacji e-WniosekPlus można mieć w wersji papierowej?

Na podstawie wprowadzonych danych, aplikacja eWniosekPlus umożliwia wydruk formularzy e-wniosków analogicznych do wersji papierowej.

e-wnioski ARiMR – jak wygląda nadawanie loginu w aplikacji e-Wniosek Plus?

Od 2017 r. uproszczone zostały zasady logowania oraz nadawania kodu dostępu do systemu teleinformatycznego ARiMR. Wnioskowanie o nadanie kodu dostępu odbywa się jedynie drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie internetowej ARiMR.

Rolnicy, którzy posiadają już konto w aplikacji e-Wniosek mogą zalogować się na istniejące konto – wyjaśnia Michał Rybarczyk z ARiMR. Dodaje, że w przypadku, gdy rolnik nie posiada konta w aplikacji e-wniosek, analogicznie jak w roku 2017, może uzyskać kod dostępu do aplikacji po uwierzytelnieniu na stronie Agencji poprzez podanie trzech danych weryfikacyjnych:

e-wniosek ARiMR

fot. ARiMR

e-wniosek ARiMR: działki referencyjne

 •  swojego numeru identyfikacyjnego – numeru EP,
 •  8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego – numer rachunku bankowego zgodny z numerem w ewidencji producentów,
 • kwoty z ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku – tj. w 2017 r.

W przypadku, gdy w danym dniu rolnik otrzymał więcej niż jeden przelew, należy wprowadzić kwotę z największego przelewu. W przypadku braku płatności w 2017 r. należy wprowadzić wartość 0 – dodaje M. Rybarczyk.

Po poprawnej weryfikacji system automatycznie założy konto oraz pozwoli na wprowadzenie indywidualnego hasła celem zapewnienia możliwości ponownego logowania do systemu. Do czasu uruchomienia aplikacji eWniosekPlus w marcu 2018 r. konta mogą być tworzone w aplikacji eWniosek zamieszczonej aktualnie na stronie internetowej ARiMR.

ARiMR zaleca utworzenie konta przed rozpoczęciem naboru wniosków w roku 2018.

e-wnioski ARiMR o płatności obszarowych za 2018 r.

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2018 r. można składać od 15 marca do 15 maja 2018 r. Możliwe jest również złożenie wniosku po tej dacie, nie później jednak niż do dnia 11 czerwca 2018 r., ale spowoduje to obniżenie kwoty płatności o 1% za każdy dzień roboczy zwłoki.

W kolejnym artykule odpowiemy na pytania, skierowane do ARiMR:

 • Kto poinformuje rolnika o błędach w wypełnieniu e-wniosków?
 • Kto ma poprawić wprowadzone błędne dane – rolnik czy agencja?
 • Jakie konsekwencje czekają rolników, którzy błędnie wypełnią e-wnioski?

Ciekawostki rolnicze w 100 sekund – m.in. żona dla rolnika

Dlaczego GIOŚ skontroluje czterokrotnie więcej gospodarstw? Czy zabraknie żon dla rolników? Nie przegap najnowszych ciekawostek!

Polska zbiera pochwały w Brukseli [Aktualności]

Za co konkretnie otrzymujemy wysokie noty w UE?

21 marca 2019

Będzie ponowny audyt w rzeźniach

Wnioski z kontroli w ubojniach są niepokojące, dlatego KE chce je powtórzyć!

13 marca 2019