Finanse w gospodarstwie rolnym

Finanse w gospodarstwie rolnym to temat ważny dla niemal każdego rolnika – wynika z badania Martin & Jacob na zlecenie BNP Paribas Bank Polska. Większość badanych – bo aż 80 proc. – albo w ogóle nie zalega z rachunkami (58 proc.), albo też zdarza im się to sporadycznie (22 proc.). Które płatności gospodarze regulują w pierwszej kolejności?

Około 90 proc. rolników dobrze ocenia swoją wiedzę na temat finansów związanych z prowadzeniem gospodarstwa. Połowa wystawiła sobie ocenę średnią, 40 proc. bardzo wysoką. Poziom samooceny gospodarzy uzależniony jest od kierunku produkcji – najniższą mają hodowcy bydła mięsnego, najwyższą – producenci mleka.

Pobierz i zapoznaj się z pełnym raportem pt. Finanse w gospodarstwie rolnym

Rolnicy interesują się finansami

finanse w gospodarstwie rolnym

Jak rolnicy oceniają swoją wiedzę na temat finansów w gospodarstwie rolnym?

Co skłania rolników do tego, że zaczynają myśleć o pieniądzach? Przede wszystkim konieczność zaspakajania codziennych potrzeb, a także plany inwestycyjne i budżet roczny. Zainteresowanie wynika w dużo mniejszym stopniu z problemów finansowych lub zadłużenia gospodarstwa.

– Zainteresowanie sprawami finansowymi jest warunkowane przede wszystkim wielkością areału. Im większe gospodarstwo, tym częściej rolnicy deklarują zainteresowanie tymi sprawami w sytuacjach „rozwojowych” oraz przy konieczności spłaty rat pożyczek. Ta ostatnia sytuacja zyskuje na znaczeniu szczególnie w gospodarstwach największych, 50 ha i więcej – mówi Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Produktów Agro z BNP Paribas Bank Polska. Na zainteresowanie finansami gospodarstwa wpływa także konieczność opracowania jego rocznego budżetu. W najmniejszym stopniu dotyczy to gospodarstw mlecznych, w największym – tych o produkcji roślinnej i mieszanej – dodaje.

Finanse w gospodarstwie rolnym

Blisko 60 proc. rolników deklaruje, że „prawie nigdy” lub „nigdy” nie zalegało z płaceniem rachunków powyżej 7 dni. Stałe problemy wynikające z zalegania z opłatami to problem co piątego gospodarza.

finanse w gospodarstwie rolnym

Czy rolnicy regulują swoje płatności na czas?

– W zakresie płynności finansowej (niezaleganie z płatnościami gospodarstwa powyżej 7 dni) najlepiej należy ocenić gospodarstwa „roślinne” (lub częściowo „roślinne” – o mieszanym profilu produkcji). Najgorzej – gospodarstwa hodowlane. Wśród tych ostatnich gorsza płynność charakteryzuje producentów mięsa. Lepsza – producentów mleka – ocenia Paweł Trojanowski, pełnomocnik Martin & Jacob ds. badań. W grupie gospodarstw hodowlanych gorszą sytuację pod tym względem mają producenci mięsa. Blisko połowa z nich deklaruje „częste” i „bardzo częste” zaleganie z płatnościami powyżej 7 dni. Wśród producentów mleka ta grupa jest niewielka – zaledwie 10-procentowa – podkreśla.

Płatności w pierwszej kolejności

finanse w gospodarstwie rolnym

Rolnicy a zobowiązania finansowe.

Które płatności rolnicy regulują w pierwszej kolejności? Połowa badanych twierdzi, że niemal wszystkie. Najczęściej są to rachunki bieżące i „zabezpieczające”: media, codzienne życie, podatki, KRUS, ubezpieczenia. Nieco rzadziej – związane z prowadzeniem działalności produkcyjnej: paliwa, SOR, kredyty, usługi. Pokazuje to, że gospodarze przywiązują większe znaczenie do rachunków powiązanych z potrzebami gospodarstwa domowego i potrzebami indywidualnymi, nieco mniejsze do tych wynikających z produkcji.

– Najczęściej wszystkie płatności regulujemy na czas. Zdarza nam się niewielkie opóźnienie, ale nigdy większe niż 2–3 dni – opowiada Alfreda Sulewska ze Śląska. – Najważniejsze są oczywiście rachunki za prąd, wodę i gaz oraz raty kredytu – dodaje.

Kto odkłada na później?

Większość badanych nie odkłada zapłaty zobowiązań „na później”. Waga, jaką rolnicy przywiązują do płatności zależy od kierunku produkcji. Gospodarze produkujący mleko bardziej pilnują płatności i deklarują ich regulację w pierwszej kolejności. Rolnicy produkujący mięso częściej niż pozostali przesuwają zapłatę poszczególnych należności na drugi plan.

Rolnicy a oszczędności

Oszczędza co drugi rolnik. Najczęściej poprzez odkładanie gotówki lub przelewy na konta oszczędnościowe. Zakładanie lokat deklaruje tylko około 14 proc. badanych.

– Rolnicy zasadniczo nie korzystają z aktywnych form oszczędzania wymagających czasu, wiedzy i doradztwa, nie lokują aktywów na rynkach inwestycyjnych. Inwestycyjne modele oszczędzania występują wśród badanych rolników bardzo rzadko: w obligacje i fundusze inwestują grupy o wielkości kilku punktów procentowych – tłumaczy Maciej Piskorski.

Problemy inwestycyjne i finansowe

finanse w gospodarstwie rolnym

Ilu rolników oszczędza?

Czym kierują się rolnicy przed podjęciem ważnych decyzji finansowych (takich jak inwestycje, kredyt)? Z badania wynika, że gospodarze są ostrożni – 60 proc. z nich rozważa wiele możliwości. Najczęściej radzą się członków rodziny, korzystają z forów internetowych, rzadko – z usług doradców bankowych.

– Rolnicy gospodarujący na areale powyżej 30 hektarów są bardziej aktywni w podjęciu decyzji kredytowej od rolników dysponujących mniejszym areałem, nieco bardziej ufają także doradcom bankowym – wyjaśnia Maciej Piskorski. – Rolnicy z gospodarstw o roślinnym oraz mieszanym profilu produkcji znacznie częściej od hodowców konsultują z rodziną swoje decyzje finansowe. Częściej także konsultują plany inwestycyjne z doradcami bankowymi i nieco bardziej im ufają – podkreśla.

Informacje o badaniu

Badanie zostało przeprowadzone między 18 stycznia 2019 roku a 14 lutego 2019 roku, na losowej próbie 358 rolników będącymi użytkownikami portali rolniczych, metodą CAWI, w oparciu o model Real Time Sampling (RTS). Reprezentatywność, ze względu na areałową klasę wielkości gospodarstwa, uzyskano dzięki zastosowaniu wagi analitycznej uwzględniającej cztery kategorie powierzchniowe. 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 1

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *