Jaka może być cena kukurydzy – co przyniesie 2018 r.?

Download PDF

Czy najbardziej ekstremalny rok w historii uprawy kukurydzy przełoży się na ceny kukurydzy na rynku krajowym? Jak kształtuje się cena kukurydzy w skupie na krajowym rynku? Jak może kształtować się cena kukurydzy w kraju w najbliższych miesiącach? Dla agroFakt mówią eksperci.

Jak przebiegały zasiewy kukurydzy w kraju?

cana kukurydzy

Zbigniew Kaszuba, sekretarz Krajowej Federacji Producentów Zbóż (KFPZ), ekspert rynku zbóż, a także producent zboża

fot. Ewa Ploplis

2017 r. to najbardziej ekstremalny rok w historii uprawy kukurydzy! – mówi Zbigniew Kaszuba, sekretarz Krajowej Federacji Producentów Zbóż (KFPZ), ekspert  rynku zbóż, a także producent zboża. Opowiada, że siewy kukurydzy w Polsce wiosną 2017 r. rozpoczęto jak zwykle stosunkowo wcześnie. Jednak duże opady, chłody oraz incydenty mrozowe w kwietniu, a nawet w maju, które nie wyrządziły większych strat w zasiewach zbóż, niekorzystnie odbiły się na kukurydzy. Dotyczy to kukurydzy wcześnie sianej, którą wprawdzie w niewielkim stopniu rolnicy musieli przesiewać. Natomiast plantacje nie przesiane przez długi okres nosiły objawy stresu tzw. niskiego wigoru wiosennego.

Lepiej na późno zasianych plantacjach

Dużo lepiej natomiast rozpoczęły wegetację plantacje siane późno, nawet w końcu maja. Przebieg pogody w lecie, a mianowicie duże i bardzo duże opady przy stosunkowo niskiej temperaturze wprawdzie pozwoliły wytworzyć dużą ilość zielonej masy, ale znacząco opóźniały dojrzewanie – mówi Z. Kaszuba z KFPZ. Dodaje, że jedynie odmiany najwcześniejsze o dobrym wiosennym wigorze, odporne na wyleganie oraz odmiany tupu dent udało się zebrać z dobrymi plonami.

Utrudnione i opóźnione zbiory kukurydzy

Cena kukurydzy

Marta Skrzypczyk, ekspert rynku rolnego w Departamencie Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych Banku BGŻ BNP Paribas

fot. Ewa Ploplis

W Polsce zbiory kukurydzy były utrudnione i opóźnione. Jeszcze na początku stycznia na północy kraju były rejony, gdzie nie zebrano ziarna. Całkowita produkcja oceniana jest przez GUS na 4 mln t wobec 4,3 mln t w ub. r. – mówi Marta Skrzypczyk, ekspert rynku rolnego w Departamencie Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych Banku BGŻ BNP Paribas. Dodaje, że z kolei Sparks szacuje ją na poziomie 4,2 mln t wobec 4,7 mln t rok wcześniej. Jest to wprawdzie wynik niższy niż rok wcześniej, ale historycznie wysoki – dodaje eksport.

 Nie wszystko zostało zebrane

Podobnie oceniają sytuację inni  analitycy i praktycy.

Lokalnie, na północy kraju nie zostały zakończone zbiory kukurydzy, której na polach pozostało kilka procent obsianego areału. Przyczyniła się do tego deszczowa pogoda i brak przymrozków, dzięki którym możliwy byłby wjazd na pola – mówi W. Łopaciuk z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gosdpodarki Żywnościowej (IERiGŻ).

Areał upraw kukurydzy

Areał upraw kukurydzy w Polsce w latach 2010-2018

To głównie fatalna aura, podtopienia pól, wichry i huragany, a w końcowej fazie opady śniegu nie pozwoliły zebrać w całości zbudowanego plonu na polu! – podkreśla Z. Kaszuba z KFPZ. Dodaje, że żniwa właściwie nie rozpoczęły się we wrześniu, ponieważ kukurydza nie była wobec wspomnianych opóźnień dojrzała. Na dobre żniwa rolnicy rozpoczynali w październiku, ale tu na przeszkodzie cały czas stała ekstremalnie deszczowa pogoda i straszliwie podtopione pole nie pozwalające na wjazd kombajnów, nawet na gąsienicach.

Stąd koszenie trwało długo i praktycznie nie udało się zebrać kukurydzy w całości. Dotyczyło to zwłaszcza północnej części Polski, włącznie z Mazowszem, Wielkopolską i Kujawami  – mówi Z. Kaszuba z KFPZ.

Plony kukurydzy

Plony kukurydzy w Polsce w latach 2010-2018

Ile kukurydzy nie zebrano?

Oceniamy, że ok. 10 % powierzchni kukurydzy nie zostało zebrane -mówi Z. Kaszuba z KFPZ. Dodaje, że próby dokończenia żniw trwają do dzisiaj, w okresach przymrozków, które czasami pozwalają wjechać kombajnem na pole. Jednak obecne plony oraz jakość zbieranego ziarna są już bardzo, bardzo słabe.

Wg. oceny Krajowej Federacji Producentów Zbóż (KFPZ) areał zasiewów kukurydzy na ziarno w 2017 r. wyniósł ok. 560 tys. ha. Do tego należy dodać pewien areał kukurydzy przeznaczonej na kiszonkę, który rolnikom nie udało się zebrać na ten cel i pozostawili ją na zbiór na ziarno, może to stanowić do ok. 50 tys. ha. Jednak oceniamy, że i tak z tego całego areału do końca 2017 r. nie zebrano z ok. 10 % powierzchni – mówi Z. Kaszuba z KFPZ.

GUS

Artur Łączyński, dyrektor Departamentu Rolnictwa w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS).

fot. Ewa Ploplis

ocenie GUS w dalszym ciągu pozostaje niezebrane ok. 5% powierzchni kukurydzy ziarnowej tj. ok. 30 tys. ha. Wykonanie tych zbiorów będzie możliwe po dostatecznym zamarznięciu gleby, pod warunkiem, że nie wystąpią intensywne opady śniegu, które całkowicie połamią rośliny – mówi Artur Łączyński, dyrektor Departamentu Rolnictwa w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS).

Jakie są zbiory kukurydzy?

Oceniamy, że łączne zbiory kukurydzy zamknęły się wielkością niewiele przekraczającą 3 mln t. Jest to słaby wynik, ponieważ gdyby pogoda nie stanęła na przeszkodzie zbiory te mogłyby być znaczne wyższe – ocenia Z. Kaszuba z KFPZ. Podkreśla, że wilgotność zbieranej kukurydzy była bardzo wysoka, co wiąże się z wysokimi kosztami jej suszenia. Nakłada się to też na rok o nie najlepszych, przynajmniej jak na razie cen rynkowych kukurydzy, co nie rokuje optymizmem dla jej producentów.

Powierzchnia kukurydzy uprawianej na ziarno wyniosła blisko 0,6 mln ha, natomiast plony oszacowano na 71,6 dt/ha. Oznacza to, że są niższe od ubiegłorocznych o ok. 2% – mówi dyr. Łączyński z GUS. Podkreśla, że plony ziarna mogłyby być wyższe, gdyby nie warunki występujące w okresie zbiorów: nadmierne uwilgotnienie gleb.

– Według szacunku wynikowego zbiory określono na ok. 4,0 mln t, tj. mniej od zbiorów ubiegłorocznych o ok. 8% – analizuje dyr. A. Łączyński z GUS.

Jak kształtuje się cena kukurydzy w skupie na krajowym rynku?

Zbiory kukurydzy

Zbiory kukurydzy w Polsce w latach 2010-2018

W sezonie 2016/2017 cena skupu kukurydzy konsumpcyjnej i paszowej kształtowała się na niskim poziomie – 531 zł/t. Oznacza to spadek ceny kukurydzy o 11% tj. w skali roku. Jednocześnie nastąpił wzrost skupu o 43,6%  tj. o 797 tys. t – wynika z analiz GUS.

Na koniec sezonu 2016/2017 tj. w czerwcu 2017 r. skup kukurydzy obniżył się w stosunku do roku poprzedniego o 6,5%. Natomiast cena kukurydzy  wzrosła o 0,4% – analizuje dyr. A. Łączyński z GUS.

W pierwszych miesiącach sezonu 2017/2018, tj. w okresie lipiec- sierpień 2017, nastąpił sezonowy spadek skupu kukurydzy. W sierpniu 2017 r. w porównaniu z czerwcem 2017 r. skupiono jej o 44% mniej lecz nie miało to wpływu na cenę kukurydzy, która w tym okresie wzrosła o 3,6% – mówi dyr. Łączyński z GUS.

Czy większa ilość kukurydzy w skupie wpłynęła na cenę kukurydzy?

Zużycie kukurydzy w Polsce

Zużycie kukurydzy w Polsce w latach 2010-2018

Ostatni odnotowany skup kukurydzy był w listopadzie 2017 r. i wyniósł ok. 690 tys. t. Oznacza to, że był on o 53% większy w stosunku do analogicznego okresu ub. r. – analizuje A. Łączyński z GUS. – W skali roku, tj. listopad 2016 r. = 100, cena kukurydzy wzrosła o 2,7% i kształtowała się na poziomie 492 zł za t – dodaje.

W listopadzie 2017 r. na krajowym rynku były kontynuowane tendencje wzrostowe cen skupu zbóż w  ceny kukurydzy- mówi W. Łopaciuk z IERiGŻ. – Cena kukurydzy wzrosła o 2,2% . wzrost ten był większy od wzrostu ceny pszenicy i żyta. Wzrost cen wynikał z ograniczonej podąży ziarna na rynku – analizuje ekspert z IERiGŻ.

Sezonowe spadki ceny kukurydzy później niż zazwyczaj

Zużycie kukurydzy na spasanie

Zużycie kukurydzy na spasanie w Polsce

Ze względu na opóźnienie w zbiorach, sezonowe spadki ceny kukurydzy zaczęły się później niż zazwyczaj. Najniższa cena kukurydzy w skupie, jak do tej pory, była odnotowana pod koniec października tj. 596 zł/t. – analizuje M. Skrzypczyk z BGŻ BNP Paribas. – Ogółem w październiku br. w Polsce kukurydzę skupowano przeciętnie po 634 zł/t, czyli o ponad 12% taniej niż we wrześniu oraz 12% drożej w relacji rocznej. W listopadzie cena kukurydzy suchej ustabilizowała się na poziomie 610 zł/t. Pod koniec grudnia wzrosła do 617 zł/t. Zakłady przetwórcze oferowały za nią, w zależności od regionu od 600 do 640 zł/t. Jest to poziom ceny kukurydzy zbliżony do notowanego rok wcześniej – komentuje M. Skrzypczyk z BGŻ BNP Paribas.

Mniejsza produkcja kukurydzy na świecie

Eksport kukurydzy z Polski

Eksport kukurydzy z Polski w latach 2010-2018

Produkcja kukurydzy na świecie w bieżącym sezonie 2017/18 tj. październik-wrzesień sięgnie 1044,8 mln t. Oznacza to, że będzie o 30,8 mln t, tj. 2,9% mniejsza od rekordowego wyniku z ubiegłego sezonu. Spadek zbiorów spodziewany jest praktycznie we wszystkich ważnych regionach uprawy, z wyjątkiem Argentyny – wynika z ostatnich prognoz USDA tj. z grudnia 2017 r.

Trzeba jednak podkreślić, że w ostatnich miesiącach USDA podnosiła swoje oceny zbiorów. Grudniowa prognoza jest o 0,9 mln t wyższa od listopadowej – komentuje M. Skrzypczyk z BGŻ BNP Paribas. – Co więcej, wprawdzie zbiory mają być o prawie 3% niższe niż w ubiegłym sezonie, niemniej rekordowe zapasy z jakimi weszliśmy w nowy sezon sprawiają, że całkowita podaż kukurydzy ma być zaledwie o 1,4% tj. 18,4 mln t mniejsza. Gdyby obecne prognozy sprawdziły się, wskaźnik zapasów do zużycia wyniósłby 21,1%, czyli mniej niż w sezonie 2016/17, gdy przekroczył 21,9%, ale w ujęciu historycznym to nadal wysoki wynik – analizuje ekspert BGŻ BNP Paribas.

Jaka może być cena kukurydzy w kraju w najbliższych miesiącach?

W kolejnych miesiącach spodziewamy się podwyżek ceny kukurydzy, ale nie tak silnych jak w roku ubiegłym. W kierunku wzrostów ceny kukurydzy może działać duże zapotrzebowanie na to ziarno na rynku światowym oraz spodziewany mniejszy areał zasiewów kukurydzy w USA pod zbiory w kolejnym sezonie 2018/19. Wpłynie to na ceny kukurydzy globalne, a tym samym także na ceny kukurydzy krajowe. Niemniej, biorąc  pod uwagę uwarunkowania w Polsce – prognozowany spadek pogłowia trzody, obniżenie dynamiki wzrostu produkcji drobiu – potencjał do wzrostów ceny kukurydzy nie jest duży – prognozuje M. Skrzypczyk z BGŻ BNP Paribas.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o