Kredyt preferencyjny dla rolników 2021. Czy warto skorzystać?

Download PDF

Kredyt preferencyjny dla rolników 2021 jest kontynuacją wcześniejszej oferty ARiMR kierowanej do producentów rolnych. Oczywiście jest to bardzo korzystna propozycja jeśli chodzi o możliwość pozyskania środków na rozwój gospodarstwa. Jednak gdy rolnik musi zaciągnąć zobowiązania finansowe, aby ratować swój warsztat pracy, to rzecz jasna sytuacja wygląda zgoła inaczej.

Prędzej czy później rolnik rozwijający swoje gospodarstwo staje przed dylematem: czy brać kredyt rolniczy czy może inwestować ze środków własnych. ARiMR na korzystnych warunkach oferuje kredyt preferencyjny dla rolników 2021. Wbrew pozorom jest to nienajgorszy sposób dofinansowania gospodarstwa, zwłaszcza że może z niego skorzystać również młody rolnik.

Czym jest kredyt preferencyjny dla rolników 2021?

Kredyt preferencyjny dla rolników 2021 to rodzaj kredytu udzielanego przez banki na korzystniejszych zasadach niż warunki rynkowe. Ta formę finansowania kierowana jest przede wszystkim do określonych klientów banku, w tym przypadku producentów rolnych.

Rolnicy ubiegający się o kredyt preferencyjny dla rolników 2021 z dofinansowaniem ARiMR, składają wnioski w bankach współpracujących z Agencją. Pomoc udzielana przez ARiMR, jak już wspomniano, polega na płaceniu za kredytobiorcę części oprocentowania kredytu udzielanego przez bank. Ściśle mówiąc, rolnik ma tańszy kredyt niż w przypadku, gdyby korzystał z kredytu komercyjnego.

Pożyczki dofinansowywane przez ARiMR

Należy pamiętać, że kredyt preferencyjny dla rolników 2021 ma wiele odmian i dostosowany jest do różnych sytuacji w gospodarstwie. Poniżej lista wybranych kredytów dopasowanych do ewentualnych potrzeb rolników.

 • RR – kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym – w przypadku inwestycji realizowanych w gospodarstwie rolnym – nie mogą przekroczyć 80% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 5 mln zł.
 • Z – kredyty na zakup użytków rolnych – nie mogą przekroczyć 80% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 5 mln zł.
 • Linia inwestycyjna K01 Linia obrotowa K02 – kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę – do 5 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów zaciągniętych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych.
 • KR – kredyty na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej – łączna kwota kredytów z linii KR udzielonych jednemu podmiotowi nie może wynosić więcej niż 5 mln zł.
 • KO – kredyty obrotowe nieoprocentowane dla producenta rolnego.

I coś dla młodego rolnika

Młody rolnik również może liczyć na indywidualnie dopasowany kredyt rolniczy.

 • Linia Mrcsk – kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników – kwota kredytu nie może przekroczyć 90% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i wynosić więcej niż 5 mln zł.

Kto udziela kredytu?

Wielu rolników zastanawia się, do którego banku iść po kredyt preferencyjny dla rolników 2021.Ogólnie rzecz biorąc wybierają bank, w którym jest korzystniejsze oprocentowanie czy mniejsza prowizja.

Tymczasem ARiMR rozwiązała ten problem wskazując producentom rolnym konkretne banki, w których mogą ubiegać się o preferencyjny kredyt rolniczy. Agencja informuje, że w 2021 roku o kredyty preferencyjne rolnicy mogą ubiegać się w:

 • Banku Polskiej Spółdzielczości i SGB-Banku oraz w zrzeszonych i współpracujących z nimi bankach spółdzielczych,
 • BNP Paribas Bank Polska,
 • Santander Bank Polska,
 • Krakowskim Banku Spółdzielczym,
 • Banku Spółdzielczym w Brodnicy.

Natomiast kredyt z linii KR udzielają wyłącznie banki spółdzielcze z grupy BPS i SGB.

Wysokość pomocy udzielanej rolnikom przez ARiMR

Bez wątpienia kredyt preferencyjny dla rolników 2021 jest wspomagany finansowo przez ARiMR. Jeśli chodzi o pomoc, to jej łączna wysokość jest określana przez bank w umowie kredytu i nie może przekroczyć:

 • 40% kwoty udzielonego kredytu,
 • 60% kwoty udzielonego kredytu pod dwoma warunkami. Po pierwsze, inwestycja jest realizowana przez młodego rolnika lub producenta rolnego, u którego obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego z tytułu nabycia gospodarstwa rolnego powstał nie wcześniej niż 5 lat przed dniem złożenia wniosku o udzielenie kredytu. Po drugie, inwestycja jest realizowana w dziale specjalnym produkcji rolnej lub gospodarstwie rolnym:
  – położonym na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami lub
  w celu poprawy stanu środowiska naturalnego lub poprawy warunków dotyczących dobrostanu zwierząt wykraczających poza wymagania określone w tym zakresie w przepisach UE.

Kredyt preferencyjny dla rolników 2021, opłaty, prowizje, marże

Poniższa tabela przedstawia oprocentowanie kredytów inwestycyjnych obowiązujące w okresie 01.04.2021 r. – 30.06.2021 r. dla linii kredytowych RR, Z, PR.

Lp.BankMarża bankuOprocentowanie
1Bank Polskiej Spółdzielczości SA2,502,7100
2Krakowski Bank Spółdzielczy 2,502,7100
3SGB-Bank SA 2,502,7100
4Bank Spółdzielczy w Brodnicy 2,502,7100
5BNP Paribas Bank Polska SA2,482,6900
6Santander Bank Polska SA1,952,1600

 

Jak długo spłaca się kredyt preferencyjny dla rolników 2021?

Faktem jest, że jednym z pierwszych pytań, które zadaje kredytobiorca w banku, to na jaki okres udzielana jest pożyczka. Poniżej propozycja okresu kredytowania proponowana przez BS na poszczególne linie kredytowe:

 • RR – 15 lat 2 lata karencji,
 • Z – 15 lat 2 lata karencji,
 • PR – 15 lat 2 lata karencji,
 • K01/K02 – 4 lata,
 • MRcsk – 15 lat nie krócej niż 5 lat.

Kto może otrzymać kredyt preferencyjny dla rolników 2021?

Kredyt ostatecznie może zostać udzielony podmiotom wymienionym w wykazie działalności w zakresie rolnictwa, przetwórstwa produktów rolnych, przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków lub w zakresie rybactwa śródlądowego. Jednym słowem są to osoby fizyczne:

 • posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz niebędącymi emerytami i rencistami mającymi ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Kredyt preferencyjny dla rolników 2021 – wymagane dokumenty

Podstawą do rozpatrzenia wniosku o kredyt jest przede wszystkim złożenie dokumentów z poniższymi załącznikami.

 1. Planem inwestycji
 2. Oświadczeniami sporządzonymi wg wzorów
 3. Kosztorysami, ofertami handlowymi lub innymi dokumentami uzasadniającymi koszty planowane do sfinansowania kredytem
 4. Kompletem dokumentów wymaganych przez bank

Należy pamiętać, że szczegółowe informacje zamieszczone są na stronach ARiMR.

Podsumowanie

Ogólnie rzecz biorąc kredytobiorcą zostać nie jest łatwo. Aby uzyskać kredyt preferencyjny dla rolników 2021 trzeba faktycznie sporo się natrudzić. Zakładając, że spełnia się wstępne warunki, żeby otrzymać kredyt, przed rolnikiem jeszcze długa droga do pieniędzy. Ponadto skompletowanie dokumentacji, w tym wzorcowy plan inwestycji, wybór banku to rzeczywiście są pracochłonne czynności. Jeśli rolnik pokona wszystkie trudności, to finałem jego starań jest dostęp do naprawdę dużych pieniędzy. Nie mówiąc już o preferencyjnych warunkach finansowania rolniczej inwestycji zewnętrznym kapitałem.

Na zakończenie trzeba przyznać, że kredyt preferencyjny dla rolników 2021 jest niewątpliwie pożyteczną inicjatywą ARiMR dający duże możliwości inwestowania w gospodarstwo.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.2 / 5. Liczba głosów 55

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o