Podatek rolny na 2021 r.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował komunikat w którym podał wartość średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów. Na tej podstawie określono podatek rolny na 2021 r. Ile zapłacimy?

Przypomnijmy, w 2020 r. średnia cena skupu żyta z ostatnich 11 kwartałów wynosiła 58,46 zł. Natomiast, w roku bieżącym jak wynika z komunikatu GUS powyższa cena minimalnie wzrosła i wynosi 58,55 zł za 1 dt. Cena za 1 kwintal żyta służy do obliczania podatku rolnego.

Podatek rolny na 2021 r.

Na podstawie wyżej wymienionej stawki rada gminy ustala wysokość podatku dla wszystkich posiadaczy gruntów. Warto przy tym dodać, że radni mogą ją podwyższyć, obniżyć, lub pozostawić bez zmian.

W przypadku jej obniżenia projekt uchwały Rady Gminy musi uzyskać opinię lokalnej izby rolniczej. Jeżeli nie zostanie to spełnione, to wówczas taka uchwała może być unieważniona przez wojewodę. 

Stawki podatku ustalane są w dwojaki sposób:

 • dla gruntów gospodarstwa rolnego – stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (od 1 ha przeliczeniowego),
 • dla pozostałych gruntów rolnych, które podlegają podatkowi rolnemu – wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta (od 1 ha).

Stawka podatku rolnego w 2021 roku

W 2021 r. podatek rolny nieznacznie wzrośnie i wyniesie odpowiednio:

 • 146,38 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość 2,5 q żyta), to tzw. podstawowa stawka podatku rolnego,
 • 292,75 zł od 1 ha gruntów pozostałych (równowartość 5 q żywa).

Dla porównania stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych w bieżącym roku (2020) to 146,15 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych. Natomiast w roku 2019 wynosiła 135,9 zł.

Podatnicy podatku rolnego

Zobligowani do zapłacenia podatku rolnego są osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne.

 • Właściciele gruntów
 • Posiadacze samoistni gruntów
 • Użytkownicy wieczyści gruntów
 • Posiadacze gruntów, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
 • Dzierżawcy gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy

Obowiązek podatkowy – kiedy powstaje i wygasa?

Jak podaje Portal Podatkowy obowiązek zapłacenia podatku powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik objął grunt:

 • na własność,
 • w samoistne, lub zależne posiadanie,
 • w wieczyste użytkowanie.

Natomiast, obowiązek podatkowy ulega wygaśnięciu w ostatnim dniu miesiąca, w którym przestały istnieć powyżej wymienione okoliczności.

Podatek rolny na 2021 r. – zwolnienia i ulgi

Nie wszyscy jednak muszą płacić podatek w podanej wysokości.

Zwolnienia obejmują m.in. osoby posiadające:

 • użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione,
 • grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego, lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie więcej niż 100 ha.

Rolnikom przysługuje również ulga inwestycyjna, z tytułu poniesionych wydatków. Wspominaliśmy o tym w artykule –  Podatek rolny 2020. Jakie są stawki, komu przysługują zwolnienia i ulgi?

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.2 / 5. Liczba głosów 20

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *