Podatek rolny 2020. Jakie są stawki, komu przysługują zwolnienia i ulgi?

Download PDF

Podatek rolny 2020 należy płacić kwartalnie od użytków rolnych zajętych na działalność rolniczą. Jego stawka zależy od średniej ceny skupu żyta, która jest ogłaszana co roku przez GUS, choć gminy mają prawo ją obniżyć. Sprawdzamy tegoroczne stawki – komu przysługują zwolnienia i ulgi?

Rolnik posiadający ziemię, sad lub staw jest zobowiązany do zapłaty podatku rolnego. Sprawdzamy, komu należą się ulgi i zwolnienia!

Podatek rolny 2020

Podatek rolny należy zapłacić za użytki rolne, czyli grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako: R – orne, S – sady, Ł – łąki, Ps – pastwiska, Br – rolne zabudowane, Wsr – pod stawami, W – pod rowami. Prowadzący na gruntach rolnych inną działalność gospodarczą niż rolnicza zobowiązani są do zapłaty podatku od nieruchomości.

Za działalność rolniczą uznaję się produkcję:

 • roślin (w tym także roślin ozdobnych, warzyw, owoców jak również grzybów),
 • zwierząt (przemysłowa hodowla, chów i hodowla ryb, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, w tym również ptaków i owadów).

Obejmuje również materiał szkółkarski, siewny, a także do hodowli i reprodukcji.

Podatek rolny 2020 – przeczytaj więcej informacji!

Zwolnić z podatku może gmina – kiedy?

podatek rolny 2020

Podatek rolny 2020. Stawka wynosi do 146,15 zł za 1 hektar przeliczeniowy gruntów gospodarstw rolnych i do 292,30 zł za 1 hektar pozostałych gruntów

fot. pixabay

Do zapłaty podatku rolnego zobowiązany jest właściciel gruntu, posiadacz samoistny, użytkownik wieczysty gruntów, będących własnością publiczną, posiadacz gruntów będących własnością publiczną a także dzierżawca gospodarstwa rolnego.

Jeśli rolnik złoży wniosek gmina może zwolnić z podatku:

 • grunty orne, pastwiska i łąki, które obejmuje melioracja,
 • część gruntów gospodarstw rolnych, na których farmer kończy produkcję rolną

Gmina może zwolnić z podatku także grunty:

 • gospodarstw rolnych z zagospodarowania nieużytków,
 • gospodarstw rolnych, powstające w wyniku wymiany lub scalenia,
 • z przeznaczeniem na stworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego do 100 hektarów, jeśli rolnik je:
  • kupuje lub ma w użytkowaniu wieczystym w ramach umowy sprzedaży,
  • ma w użytkowaniu wieczystym,
  • ma w dzierżawie lub użytkowaniu na co najmniej 10 lat –chodzi o grunty z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Sprawdź stawki podatku rolnego

Podatek rolny za rok 2020 wynosi: do 146,15 zł za 1 hektar przeliczeniowy gruntów gospodarstw rolnych i do 292,30 zł za 1 hektar pozostałych gruntów. Dokładna kwota do zapłaty będzie znajdować się w decyzji, którą rolnik otrzyma pocztą. Gminy mają prawo obniżyć wysokość podatku na swoim terenie. .

Stawki podatku zależą od średniej ceny skupu żyta. Ogłasza ją co roku GUS do 20 października roku, który poprzedza rok podatkowy.

Jak zapłacić podatek rolny 2020?

Należy wypełnić druk IR-1 Informację o gruntach – jest dostępny w urzędzie gminy, można go też pobrać ze strony internetowej. Wypełniony wniosek należy złożyć w gminie: zanieść druk do gminy, wysłać pocztą lub wysłać przez internet np. przez ePUAP. Później należy poczekać na decyzję o wysokości podatku. Rolnicy, którzy posiadają grunty rolne w różnych gminach muszą w każdej gminie złożyć odrębną informację IR-1.

Podatek można zapłacić w 4 ratach w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada. Natomiast w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, należy go zapłacić jednorazowo w terminie pierwszej raty – czyli do 15 marca.

Zwolnienia oraz ulgi – komu przysługują?

Rolnicy płacą podatek niższy o 75% w pierwszym roku i o 50% w drugim roku – jeśli kończy się ich zwolnienie z podatku rolnego, które mają za:

 • stworzenie gospodarstwa rolnego z zagospodarowanych nieużytków lub przez wymianę lub scalenie gruntów,
 • kupno gruntów, tworzących lub powiększających gospodarstwo rolne do powierzchni 100 hektarów.

Farmerzy płacą podatek niższy o 60% (grunty klas IVa, IV i IVb) albo o 30% (grunty klas I, II, IIIa, III i IIIb) – jeśli posiadają grunty rolne na terenach górskich i podgórskich.

Podatek rolny 2020 – ulga na inwestycje

Na wniosek rolnika gmina może mu przyznać ulgę za wydatki na inwestycje, obejmujące:

 • budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do chowu, hodowli a także utrzymywania zwierząt gospodarskich,
 • budowę lub modernizację obiektów do ochrony środowiska,
 • kupno i instalację deszczowni i urządzeń, które: mają posłużyć do melioracji, dostarczyć wodę do gospodarstwa lub wykorzystują naturalne źródła energii.

Gmina może również obniżyć podatek w sytuacji, gdy rolnik ucierpi z powodu klęski żywiołowej, która dotknęła jego grunty. Warunkiem jest wprowadzenie przez Radę Ministrów oficjalnie stanu klęski.

Źródło: www.gov.pl

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.7 / 5. Liczba głosów 13

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o