KE pomoże producentom mleka

Tymczasowa nadzwyczajna pomoc Komisji Europejskiej dla producentów mleka ma być skierowana do producentów mleka o średniej i małej skali produkcji.

10 listopada do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych. Tymczasowa nadzwyczajna pomoc Komisji Europejskiej dla producentów mleka ma być skierowana do aktywnych producentów mleka o średniej i małej skali produkcji (ok. 3–50 krów).

Ta pomoc jest nam potrzebna – mówi Zdzisław Banasiak, producent mleka z Dąbrowic w woj. łódzkim. – W trudnej sytuacji, w jakiej znalazłem się z powodu kary za przekroczenie kwoty mlecznej, zastanawiałem się już nawet nad redukcją stada czy przejściem na hodowlę opasów – dodaje.

Wsparcie nie będzie jednak udzielane wszystkim producentom mleka. Na pieniądze mogą liczyć tylko ci rolnicy, którzy w dniu 31 marca 2015 r. posiadali kwotę indywidualną dla dostaw lub sprzedaży bezpośredniej (lub suma tych kwot) nie niższą niż 15 tys. kg i nie wyższą niż 250 tys. kg mleka i w dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy posiadali co najmniej 3 krowy typu mlecznego lub kombinowanego, w wieku powyżej 24 miesięcy, zgłoszone do IRZ.

W trudnej sytuacji, w jakiej znalazłem się z powodu kary za przekroczenie kwoty mlecznej, zastanawiałem się już nawet nad redukcją stada czy przejściem na hodowlę opasów.

Zdzisław Banasiak, producent mleka z Dąbrowic

Wsparcie będzie przyznane do każdego kilograma mleka lub przetworów mlecznych wprowadzonego do obrotu przez producenta w roku kwotowym 2014/2015, nie więcej niż do wysokości posiadanej 31 marca 2015 r. indywidualnej kwoty mlecznej. Szacunkowa wysokość wsparcia może wynieść ok. 2 gr do kilograma mleka – informuje resort rolnictwa.

Pomoc w takiej formie będzie udzielana na wniosek producenta mleka w drodze decyzji administracyjnej, podejmowanej przez dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta.

Projektowane rozporządzenie ma na celu wdrożenie przepisów unijnych, dzięki którym wsparcie finansowe będą mogli otrzymać producenci mleka, którzy od 2014 r. w największym stopniu odczuli skutki niekorzystnej sytuacji rynkowej.

Projektowane rozporządzenie ma na celu wdrożenie przepisów unijnych.

Zmiany w sytuacji popytowo-podażowej na rynku unijnym i światowym, rosyjskie embargo na przewóz produktów rolno-spożywczych, w tym mleczarskich, oraz likwidacja systemu kwotowania mleka 1 kwietnia 2015 r. doprowadziły do bardzo nie korzystnych tendencji na rynku mleka.

Od początku 2014 r. do sierpnia 2015 r. utrzymywał się spadek cen skupu mleka, który w powiązaniu z koniecznością zapłaty przez producentów mleka wysokiej opłaty z tytułu nadprodukcji w ostatnim roku kwotowym spowodował zachwianie płynności finansowej wielu gospodarstwa mleczarskich.

Dój karuzelowy: jak wydoić 300 krów w godzinę?

Rolnictwo wymaga ciągłych inwestycji. Jednym z rozwiązań dla hodowców bydła mlecznego jest dój karuzelowy. Jakie ma zalety?

12 stycznia 2017

Płatność za redukcję dostaw mleka: złóż wniosek do 14 lutego!

Przypominamy! Niedługo upływa termin składania wniosków do ARR o płatności za redukcję dostaw mleka za I okres ograniczeń!

11 stycznia 2017

Sprzedaż ziemi rolnej: chwilowy zastój w obrocie

Czego możemy spodziewać się w najbliższym czasie na rynku ziemi rolniczej? Specjalnie dla agrofaktu wypowiadają się eksperci!

12 stycznia 2017