Ptasia grypa u ptaków dzikich! Chrońmy drób!

Ministerstwo rolnictwa prosi hodowców drobiu o szczególną ostrożność! U dzikich ptaków w woj. zachodniopomorskim potwierdzono przypadki ptasiej grypy (H5N8)!

Zdaniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi najważniejszą sprawą jest zabezpieczenie gospodarstw przed wirusem. Trzeba zabezpieczać paszę i utrzymywać drób w zamknięciu.

Najważniejsze zadanie teraz to zabezpieczenie gospodarstw, zarówno małych jak i dużych, przed przeniesieniem wirusa – mówi wiceminister Ewa Lech. Pojawienie się wirusa w gospodarstwie będzie skutkowało reperkusjami w handlu. Wirus stwierdzony u ptaków dzikich takich reperkusji nie powoduje. Podejmujemy odpowiednie działania i uczulamy rolników, aby przestrzegali zasad bioasekuracji. Aby m.in. zabezpieczali paszę i utrzymywali drób w zamknięciu.

Pojawienie się wirusa w gospodarstwie będzie skutkowało reperkusjami w handlu.

Ewa Lech, wiceminister rolnictwa

Tak więc stwierdzenie wirusa ptasiej grypy (H5N8) u ptaków dzikich nie powoduje utraty statusu państwa wolnego od wysoce zjadliwej grypy ptaków. Dlatego wiceminister Lech wspólnie z wojewódzkimi lekarzami weterynarii uważa, że najważniejsze, to nie dopuścić do rozprzestrzenienia się wirusa na fermach drobiu.

Ministerstwo zaleca więc, aby wszyscy hodowcy drobiu, w szczególności posiadający gospodarstwa położone w pobliżu zbiorników wodnych, powinni zachowywać szczególną ostrożność. Zobowiązani są stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. W szczególności należy:

  • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
  • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
  • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne.
ptasia grypa u ptaków dzikich

Jednym z zaleceń bioasekuracyjnych dla hodowców drobiu jest dopilnowanie, by do paszy nie miały dostępu dzikie zwierzęta.

Ponadto hodowcy powinni zgłaszać wszystkie podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej drobiu do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, urzędowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta).

Drób jest jedną z tych gałęzi produkcji, które z powodzeniem eksportujemy na Zachód, więc boimy się grypy ptaków, bo straty mogą być ogromne − mówi Andrzej Pawłowski, hodowca drobiu z Wielkopolski. − Może być nam potrzebna pomoc w skutecznym zabezpieczeniu ferm przed wirusem.

Ludzie nie powinni się obawiać zakażenia wirusem ptasiej grypy. Jak informuje ministerstwo rolnictwa, dotychczas nigdzie na świecie nie stwierdzono przypadków zakażenia wirusem HPAI/H5N8 u ludzi.

RGT JakuzziKup teraz 5% rabatu na nasiona rzepaku od 3 j.s. RGT Jakuzzi

Ceny jaj w okresie wielkanocnym niskie w tym roku

Okres wielkanocny był zawsze dobry dla producentów jaj. Ale tym razem przedświąteczne ceny jaj spożywczych są w skupach najniższe od 5 lat.

19 kwietnia 2019

Ukraińskie kurczaki zaleją Europę za… nasze pieniądze?

Ukraiński potentat drobiarski MHP ominął ograniczenia importowe, teraz występuje o pożyczkę w ogólnoeuropejskim banku!

16 maja 2019

Jakie będą ceny ryb i ich przetworów w 2018 r.?

w detalu, zbycie, w handlu zagranicznym, w pierwszej sprzedaży…

17 czerwca 2019