Grypa ptaków w natarciu. Koszmar może się rozpocząć

Kilka dni temu resort rolnictwa opublikował na własnej stronie internetowej apel ministra Grzegorza Pudy ws. wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Apel ma związek z trwającą migracją dzikiego ptactwa i jest skierowany do hodowców i producentów drobiu.

Apel ministra Pudy nawiązuje do komunikatu zamieszonego 19 października przez Głównego Lekarza Weterynarii o ryzyku wystąpienia w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w sezonie jesienno-zimowym 2020/2021. W komunikacie GIW czytamy o ryzyku jakie pojawia się ze strony nowych ognisk wirusa występujących za wschodnią granicą Polski. „Główny Lekarz Weterynarii informuje o opublikowaniu przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ostrzeżenia dotyczącego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w związku ze stwierdzeniem w ostatnim czasie nowych ognisk grypy ptaków na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu”.

Apel ministra Pudy dot. grypy ptaków

Szef resoru w swoim apelu przypomniał, że nowe ogniska grypy ptaków odnotowano na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu. Region ten zazwyczaj jest jesiennym szlakiem migracji dzikiego ptactwa do Europy. W związku z tym, istnieje ryzyko wystąpienia nowych ognisk zarówno w Europie, jak i w Polsce. W treści apelu szef resortu zwrócił uwagę, że zachodzi związek pomiędzy występowaniem grypy ptaków na zachodnich obszarach Rosji, a późniejszym pojawieniem się ognisk w Europie. Powołał się przy tym na analizy Państwowego Instytutu Weterynaryjnego:

,,Z analiz krajowego laboratorium referencyjnego ds. grypy ptaków w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach wynika, że kiedy grypa ptaków wykrywana była na zachodnich obszarach Rosji w 2005 r. oraz w 2016 r., w niedługim czasie pojawiały się ogniska choroby na terenie północnej i wschodniej Europy”.

Zagrożenia dla eksportu drobiu

W treści apelu czytamy jednocześnie, że w Izraelu 14 października br. potwierdzona została obecność wirusa H5N8 u kilku ptaków dzikich, a sześć dni później występowanie grypy ptaków stwierdzono u łabędzi niemych w Holandii. Sytuacja staje się poważna i rodzi niebezpieczeństwo nie tylko dla krajowego rynku drobiu, ale również może mieć bardzo negatywne skutki dla eksportu mięsa drobiowego.

Przypomnijmy, że ostatni przypadek ptasiej grypy odnotowano w Polsce w woj. lubuskim ostatniego dnia marca br. Zaś na przełomie grudnia 2019 i stycznia 2020 występowała w Polsce epidemia ptasiej grypy, wówczas odnotowano łącznie 35 ognisk wirusa. O poważnych problemach wynikających z tej choroby pisaliśmy w styczniu br. informując m.in. o wstrzymaniu eksportu mięsa drobiowego do kilkunastu krajów.

Aktualne i szczegółowe komunikaty oraz zasady i przepisy prawne związane ptasią grypą podaje Główny Inspektorat Weterynarii – ptasia grypa aktualne informacje GIW.

Dla powagi zagrożenia warto przytoczyć jeszcze jedno zdanie z apelu ministra Pudy – Apeluję do każdego hodowcy, niezależnie od wielkości posiadanego gospodarstwa o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji!

Bioasekuracja przy grypie ptaków

Na konieczność przestrzegania zasad bioasekuracji również zwraca uwagę Główny Lekarz Weterynarii. Przypomina w komunikacie o obowiązujących środkach bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

apel ministra Pudy bioasekuracja ptasia grypa

Apel ministra Pudy wyraźnie podkreśla znaczenie bioasekuracji w obronie branży drobiarskiej przed wystąpieniem epidemii ptasiej grypy

fot. pixabay.cpm

Przy występowaniu grypy ptaków zagadnienie bioasekuracji powraca zawsze, tak jak zawsze w podobnym czasie powraca zagrożenie tą chorobą. Środki ostrożności, wszelkiego rodzaju działania prewencyjne mają ograniczyć ryzyko pojawianie się wirusa. Informujemy o tym przy każdej możliwej sytuacji, jak w listopadzie 2017 roku w reportażu – Ptasia grypa i bioasekuracja, czy w tegorocznym styczniowym artykule – Jakie zasady bioasekuracji obowiązują hodowców drobiu?

Dlatego kolejny raz przytaczamy za GIW obowiązujące w Polsce środki bioasekuracji.

Środki bioasekuracji na terenie Polski

  • Zakazuje się:

a) Pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki.

b) Wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

  • Nakazuje się:

a) Utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

b) Utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

c) Przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

d) Karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami.

e) Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym.

f) Stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym.

g) Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich.

h) Oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem.

i) Powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu.

j) Dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

k) Zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Powiadomienie o symptomach

Z apelu ministra Grzegorza Pudy koniecznie trzeba przytoczyć:  „W przypadku zaobserwowania w stadach drobiu zwiększonej śmiertelności, spadku pobierania paszy i wody, nagłego spadku nieśności, objawów nerwowych (drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów), czy innych niepokojących objawów należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii lub podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.” Apel ministra Pudy dot. grypy ptaków trzeba potraktować rozsądnie.

Lita powiatowych lekarzy weterynarii dostępna jest na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii w sekcji „Jednostki terenowe”.

Ptasia grypa realne zagrożenie

Na koniec dodajmy dwie bardzo ważne informacje, które zamieszcza Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz. Wirus grypy ptaków (podtypy H5N8 oraz H5N5) wykryto u dzikiego ptactwa w krajach związkowych Niemiec: Hamburgu, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Szlezwik-Holsztyn. Jak podaje KIPDiP, niemieckie władze wzywają producentów drobiu do podjęcia wszelkich środków ograniczających ryzyko przeniesienia wirusa do gospodarstw utrzymujących drób.

Ceny drobiu 2020 i ptasia grypa 2020 – czytaj nowe informacje

Wczoraj tj. 3 listopada br. KIPDiP opublikowała informację, że w angielskim hrabstwie Cheshire potwierdzono zakażenie wirusem grypy ptaków na fermie reprodukcyjnej kur mięsnych. Do uboju trafi około 13 tys. kur. Natomiast na moment podania informacji nie było wiadome jakiego rodzaju jest to szczep wirusa.

Źródła: MRiRW, GIW, KIPDiP

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 3

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

NOWOŚĆ | SU TARROCAPrzeczytaj Nawet 115.3% wzorca wg COBORU

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *