Błędy w rozrodzie świń

Download PDF

Najważniejszym elementem, mającym ogromny wpływ na efektywność produkcji trzody chlewnej, jest prawidłowo prowadzony rozród świń. Właśnie w tym sektorze tkwią duże, często niewykorzystane rezerwy.

Do najczęściej popełnianych błędów zalicza się m.in.: nieumiejętne korzystanie lub całkowity brak zainteresowania nowoczesnymi metodami kierowania rozrodem (inseminacją, stymulacją rui, diagnozowaniem ciąży itd.). Uwzględnia się także błędy w zakresie organizacji produkcji, szczególnie prowadzenie rozrodu oraz zbyt długi okres laktacji, w jej konsekwencji zaś wydłużony czas pomiędzy odsadzeniem prosiąt a ponownym pokryciem. Są to czynniki, które powodują niską skuteczność krycia, niską płodność, a także zbyt małą ich liczbę w roku.

zdrowa świnia

Błędy, mające wpływ na efektywność produkcji trzody chlewnej, to m.in. nieumiejętne korzystanie z nowoczesnych metod kierowania rozrodem

fot. Fotolia

Normy fizjologiczne a prawidłowy rozród świń

Realne normy fizjologiczne, warunkujące prawidłowy przebieg rozrodu w naszych chlewniach, które dawałyby gwarancję efektywności stada to ciąża trwająca 115 dni oraz laktacja od 24 do 28 dni. Okres od odsadzenia prosiąt do wystąpienia kolejnej rui powinien wynosić 5 – 7 dni.

Długość całego cyklu reprodukcyjnego wynosiłaby wówczas ok. 144 – 148 dni. To z kolei pozwoli na osiągnięcie ok. 2,2 miotów w roku.

Przyczyny obniżonej rozrodczości świń

Przyczyn obniżonych, a najczęściej bardzo niskich wskaźników rozrodczości świń jest bardzo wiele. Można je umownie podzielić na dwie grupy: spowodowane przez człowieka, tzw. organizacyjne przyczyny niepłodności oraz zaburzenia ze strony zwierzęcia, tj. biologiczne przyczyny niepłodności.

prosię

Na produkcyjność świń wpływa wiele czynników, m.in. organizacja na fermie

Do pierwszej grupy należy zaliczyć: brak rui, ograniczone jej występowania lub nieumiejętne jej rozpoznawanie i zaburzenia na tle hormonalnym. Uwzględnia się również niską skuteczność krycia (inseminacji) loch, niski odsetek zapłodnienia loszek remontowych oraz niską plenność świń.

Zła organizacja na fermie powoduje duże straty w wynikach produkcyjności świń. Jednym z największych problemów jest ustalenie przez hodowców optymalnej masy ciała loszki przy pierwszej inseminacji/kryciu naturalnym. Znając masę ciała loszek w danym wieku, możemy znacznie lepiej oszacować trafność  stosowanego przez nas programu. A tym samym mamy możliwość skutecznego kontrolowania zwierząt jako przyszłych matek prosiąt.

Loszka ma być w przyszłości wyłącznie jak najlepszą rodzicielką i opiekunką prosiąt. Chociażby z tego powodu jej rozwój musi być prowadzony całkowicie inaczej, niż zwykły wzrost tuczników. Hodowcy jednak bardzo często o tym zapominają.

Ważną informacją dla hodowców/producentów trzody chlewnej powinna być kondycja lochy pierwiastki po odsadzeniu prosiąt. Znając ubytek masy ciała lochy po okresie laktacji, w którym wykarmiła ona określoną liczbę prosiąt, możemy dokładniej zaplanować program szybkiej odbudowy niezbędnej tkanki zapasowej.

Na efektywność produkcji trzody chlewnej wpływa prawidłowo prowadzony rozród świń.

Najczęstsze błędy wpływające na brak rui

Najczęstsze błędy mające wpływ na występowanie rui to indywidualny system utrzymania i nadmierne zagęszczenie samic w kojcu. Istotne są również złe warunki środowiskowe, na przykład zbyt śliskie podłoże, utrudniające poruszanie się zwierząt. Również zbyt wysoka, tj. powyżej 30°C lub zbyt niska – poniżej 8°C temperatura pomieszczenia.

Ponadto istotne są: brak kontaktu loszek z knurem (w okresie ich rozwoju somatycznego), zbyt słabe oświetlenie pomieszczenia (jego natężenia i czas trwania), jak i utrzymywanie loszek bez wybiegów (samice korzystające z wybiegów osiągają wcześniej dojrzałość płciową). Wpływ mają także niewłaściwa obserwacja rui, zaburzenia na tle hormonalnym (zbyt krótka lub zbyt długa laktacja) oraz stres spowodowany niewłaściwym formowaniem grup technologicznych po odsadzeniu. Uwzględnia się również nadmierne przegrzewanie loch w czasie upałów oraz brak pobudzenia hormonalnego (ograniczony kontakt z knurem).

Metody wykrywania ciąży

Testy hormonalne jako metoda wykrywania ciąży do tej pory nie mają szerszego zastosowania w praktyce. Wszystko to z powodów dużych nakładów pracy związanych z pobieraniem materiału do badań, a także z kosztem ich wykorzystania.

wykrywanie ciąży u świń

Jedną z metod wykrywania ciąży jest oznaczanie poziomu estrogenów w kale lub moczu ciężarnych

Znane są trzy testy hormonalne: pierwszy i drugi oparty jest na oznaczeniu poziomu progesteronu lub estrogenów we krwi. Trzeci natomiast polega na ustaleniu poziomu prostaglandyn (PGF2alfa) w surowicy krwi loch. Metodą znacznie prostszą i bardziej praktyczną jest oznaczanie poziomu estrogenów w kale lub moczu ciężarnych samic.

Przebieg owulacji

Skuteczność inseminacji jest ściśle związana i zależna od optymalnego terminu pierwszego wprowadzenia nasienia do dróg rodnych loszki oraz liczby zabiegów reiseminacyjnych. Ruja u loch trwa przeciętnie od 1,5 do 2,5 dnia, u loszek zazwyczaj krócej.

Owulacja następuje na kilka godzin przed wystąpieniem odruchu tolerancji (30-40 godzina rui). Czas trwania owulacji wynosi od 4 do 7 godzin. Żywotność uwolnionych podczas owulacji komórek jajowych jest stosunkowo krótka (4-6 godzin). Okres utrzymywania zdolności do zapłodnienia plemników w narządzie rozrodczym lochy wynosi ok. 24 godzin.

Należy również mieć na uwadze fakt, że krócej żyjąca komórka jajowa musi pokonać drogę do jajowodu i tam oczekiwać na plemnik. Zatem niezmiernie ważne jest prawidłowe zgranie tych wszystkich elementów. Wpływ ma również umiejętnie wykonany zabieg inseminacyjny.

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o