Szukasz: Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”