Ubezpieczenia: grunt to spokój

Prowadząc działalność pod gołym niebem, rolnicy narażeni są na wiele zagrożeń, dlatego tak ważne jest umiejętne zabezpieczenie tego, co dla nich cenne. Od tego bowiem uzależnione jest powodzenie całorocznej pracy w gospodarstwie.

Prowadząc działalność pod gołym niebem, rolnicy narażeni są na wiele zagrożeń, dlatego tak ważne jest umiejętne zabezpieczenie tego, co dla nich cenne. Od tego bowiem uzależnione jest powodzenie całorocznej pracy w gospodarstwie. Grunt to zapewnić spokój sobie i swojej rodzinie.

Jesień to intensywny okres prac polowych związanych z uprawami ozimymi. Przestrzegając terminów agrotechnicznych, niemal z zegarkiem w ręku należy obsiać pola. Aby trud pracy w następstwie ostrej zimy nie poszedł na marne, warto ubezpieczyć uprawy w pakiecie zawierającym ujemne skutki przezimowania. Doświadczenia ostatnich lat, zwłaszcza roku 2012 wskazują, że warto wykupić solidną polisę.

Od ciężkiej zimy, przymrozków wiosennych i gradu

ubezpieczenia upraw

Ubezpieczenia uwzględniają ryzyka gradu lub w specjalnie przygotowanych pakietach zawierają grad i ujemne skutki przezimowania; przymrozki wiosenne oraz najszerszy pakiet zawierający dodatkowo: deszcz nawalny i huragan.

W jesiennym sezonie zawierania umów ubezpieczenia ochroną mogą być objęte uprawy zbóż ozimych (pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime) oraz uprawy rzepaku ozimego. Ubezpieczenia uwzględniają ryzyka gradu lub w specjalnie przygotowanych pakietach zawierają grad i ujemne skutki przezimowania (Bonus Z); przymrozki wiosenne (Baza Z) oraz najszerszy pakiet zawierający dodatkowo: deszcz nawalny i huragan (Plus Z) – dostępny dla zbóż. Możliwe jest również ubezpieczenie tylko od ryzyka gradu.

W tym roku zanotowaliśmy ponad 6 tys. zgłoszeń szkód. Spowodowane one były głównie gradobiciem, które w wielu przypadkach dotknęło już w pełni dojrzałe rośliny. Wiosną, lokalnie wystąpiły szkody z tytułu ujemnych skutków przezimowania i przymrozków wiosennych – wskazuje Andrzej Janc – Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych w Concordii Ubezpieczenia.

W 2012 r. co trzeci ubezpieczony w Concordii rolnik otrzymał wypłatę odszkodowania.

Wszyscy pamiętamy rok 2012. Concordia zlikwidowała wówczas ok. 18 tys. szkód w uprawach (z tego aż 14,5 tys. w wyniku skutków złego przezimowania), wypłacając ponad 370 mln zł odszkodowań. Oznacza to, że co trzeci ubezpieczony w Concordii rolnik otrzymał wypłatę odszkodowania.

W 2015 r. w Concordii największym zainteresowaniem cieszyło się ubezpieczenie od gradu i przymrozków wiosennych. Należy pamiętać, że znaczna część upraw zbóż oraz rzepaku była objęta również ochroną od ujemnych skutków przezimowania – umowy ubezpieczenia w pakiecie zawierającym to ryzyko były oferowane przez ubezpieczycieli jesienią ubiegłego roku.

Kiedy najlepiej wykupić ochronę?

W Concordii jesienny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatami budżetu państwa rozpoczął się 18 września i potrwa nie dłużej niż do 30 listopada. Data końcowa związana jest z limitem dopłat oraz koniecznością terminowego rozliczenia dotacji.

Kiedy rolnik otrzyma należne odszkodowanie?

ubezpieczenia upraw

Ujemne skutki przezimowania roślin często widać dopiero po czasie.

Szkoda z tytułu ujemnych skutków przezimowania musi wystąpić na powierzchni nie mniejszej niż 10% powierzchni pola. Dla przykładu, w rzepaku ozimym obsada roślin żywych po zimie musi być mniejsza niż 15 szt./m2, pod warunkiem, że już przed jesiennym zakończeniem wegetacji rośliny posiadały przynajmniej 8 liści, a obsada na 1 m2 była nie mniejsza niż 30 szt. Dzięki uzyskanemu odszkodowaniu, które wypłacane jest w sposób ryczałtowy (na poziomie 15%, 20% lub 25% sumy ubezpieczenia) możliwe jest zastąpienie zniszczonej uprawy inną, z której zostanie osiągnięty plon.

Odpowiedzialność za szkody spowodowane przymrozkami wiosennymi lub gradem w Concordii rozpoczyna się w przypadku wystąpienia szkód od 8%.

– Odpowiedzialność za szkody spowodowane przymrozkami wiosennymi lub gradem w Concordii rozpoczyna się w przypadku wystąpienia szkód od 8% ubytku w plonie. Warunkiem jest jednak wykupienia specjalnej klauzuli szczególnej – informuje Andrzej Janc, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych w Concordii Ubezpieczenia. I dodaje – Wyliczając szkodę, pod uwagę bierzemy nie tylko całą powierzchnią pola, lecz także jego części. Związane jest to z tym, że szkoda może być rozłożona nierównomiernie.

System zarządzania stadem AfiFarm: jak wspomoże hodowcę?

Sprawdź rozwiązanie dla nowoczesnego hodowcy bydła mlecznego! System wspomaga zarządzanie rozrodem, żywieniem oraz ocenę stanu zdrowia i dobrostanu.

11 stycznia 2017

Eksport polskich jabłek do Chin: 100 tysięcy ton w 2022?

Nawet 100 tys. t polskich jabłek już za 5 lat w Chinach? Plany ekspansji są ambitne. Co na to sadownicy?

18 stycznia 2017

Czerń zbóż: groźny grzyb atakujący zboża

Czerń zbóż jest chorobą grzybową wywoływaną przez grzyby z gatunków: Cladosporium herbarum, Alternaria alternata, Epicoccum. Jak się objawia?

20 stycznia 2017