Wniosek o premię dla młodych. Już teraz przygotuj się do naboru

Premia dla młodego rolnika jest udzielana osobom przygotowanym do podjęcia pracy w gospodarstwie. Aby ją otrzymać powinniście złożyć wniosek o premię, zgromadzić odpowiednie dokumenty i zdobyć niezbędne informacje.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Dla przypomnienia, znajdują się one w każdym województwie. Informacje o siedzibie oddziału regionalnego znajdziecie w najbliższym Biurze Powiatowym ARiMR lub Internecie. Pamiętajcie, nie każdy Oddział Regionalny ma siedzibę w stolicy województwa. Istotną informacją jest to, że aplikując o pomoc składa się nie tylko wniosek. W skład dokumentów wchodzi również biznesplan, oświadczenia a w dalszej kolejności wnioski o płatność I i II raty. Jeśli jesteś zdecydowany skorzystać z pomocy zobacz i przećwicz wniosek o premię, który jest dostępny na stronie ARiMR https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-61-premie-dla-mlodych-rolnikow.html. Musisz pamiętać również o tym, że o pomoc w wypełnianiu dokumentów możesz zwrócić się do doradców z Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego. Takie usługi świadczą również prywatne firmy doradcze.

Podstawa prawna

Pomoc finansową na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW 2014-2020 przyznaje się na postawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 759 i 1021 oraz z 2019 r. poz. 760), nazywanego dalej Rozporządzeniem.

Wniosek o premię

Przy wypełnianiu wniosku pamiętaj o kilku istotnych szczegółach:

  • Przeanalizuj zasady przyznawania pomocy (zawarte w podstawie prawnej).
  • Zapoznaj się z instrukcją wypełniania wniosku.
  • Wniosek należy wypełnić komputerowo, bądź odręcznie, czytelnie.
  • Czytelnie podpisz wniosek.

Biznesplan

Wniosek o premię bez biznesplanu jest bezwartościowym dokumentem. Również z biznesplanem możesz zapoznać się korzystając z jego wersji elektronicznej umieszczonej na stronach ARiMR. Radzę zacząć od instrukcji sporządzania biznesplanu. Przy wystąpieniu problemów z wypełnianiem tego dokumentu pomogą Ci oczywiście doradcy. Oczywiście za stosowną opłatą. Musisz pamiętać, że do biznesplanu potrzebne mogą być załączniki, np. aktualny Wypis z Rejestru Gruntów.

Oświadczenia

Istotnymi dokumentami, które musisz dołączyć do wniosku są również:

  • Oświadczenie małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę.
  • Oświadczenie osoby przekazującej gospodarstwo o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli przez Agencję oraz o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych.

Na koniec sama przyjemność

Ukoronowaniem wielu starań związanych ze skompletowaniem dokumentów na wniosek o premię dla młodych rolników są końcowe wnioski finalizujące udział w programie. Należą do nich Wniosek o płatność  I i II raty pomocy, do których trzeba dołączyć sprawozdanie z realizacji biznesplanu. Ostatnim, wymaganym dokumentem jest oświadczenie w sprawie prowadzenia ewidencji księgowej w gospodarstwie rolnym.

Jeśli chcesz sprawdzić, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać premię dla młodego rolnika zapraszam na stronę https://www.agrofakt.pl/dotacja-dla-mlodego-rolnika-to-hit-i-szasna/. Jeśli spełniasz wymagania, wystarczy śledzić ogłoszenia ARiMR o naborze wniosków. Zazwyczaj odbywa się on w II kwartale roku.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 5

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarze
  1. Avatar Mirek pisze:

    W jaki sposób z „tarczy” mogą skorzystać spółki wodne? Bardzo mnie to interesuje.To, jakby wstydliwy i bardzo niszowy temat. Czy jest ktoś, kto mnie łaskawie oświeci?