Zmiany w 2021 – podwyżki, nowe podatki i zwolnienia

Rok 2020 był trudny. Jaki będzie 2021? Lepszy? Gorszy? Taki sam? Zobaczymy za rok. Ale dziś już wiemy jakie czekają nas zmiany w 2021. Podwyżki, nowe podatki to już pewne. Ale są też zwolnienia.

Zmiany w 2021 – podatek cukrowy

Zmiana przepisów w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów wprowadza od stycznia tzw. podatek cukrowy.

Na wysokość opłaty – podatku cukrowego składają się następujące części:

 • 0,50 zł za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju, lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej, o których mowa w rozporządzeniu nr 1333/2008,
 •  0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju

– w przeliczeniu na litr napoju.

Napoje zawierające dodatek kofeiny lub tauryny są objęte opłatą w wysokości 0,10 zł w przeliczeniu na litr napoju.

Opłacie nie podlega wprowadzenie na rynek krajowy napojów m.in.:

 1. Będących wyrobami medycznymi w rozumieniu.
 2. Będących suplementami diety.
 3. W których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego oraz zawartość cukrów jest mniejsza lub równa 5 g w przeliczeniu na 100 ml napoju.
 4. Będących wyrobami, w których na pierwszym miejscu w wykazie składników znajduje się mleko albo jego przetwory, niezależnie od ich sklasyfikowania w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Podatek od psa

W przypadku opłacania podatku rolnego od użytków rolnych o powierzchni większej niż 1 hektar lub 1 hektar przeliczeniowy można mieć bezpłatnie dwa psy. Za trzeciego i kolejnego trzeba zapłacić.

Opłata maksymalna w 2021 wynosi 130,30 zł. Rada gminy ustala stawkę obowiązującą na jej terenie.

Podatek rolny

W 2021 r. wzrośnie podatek rolny. Podstawowe stawki wyniosą:

 • 146,38 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych
 • 292,75 zł od 1 ha gruntów pozostałych nietworzących gospodarstwa rolnego

Opłata targowa

Tutaj korzystne rozwiązanie. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. opłata targowa nie będzie pobierana. Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają rekompensatę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Abonament RTV

Opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w 2021 roku wyniosą:

 • za używanie odbiornika radiofonicznego –7,50 zł za jeden miesiąc
 • za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego –24,50 zł za jeden miesiąc

W przypadku płatności za cały rok z góry można uzyskać zniżkę w wysokości 10,0%.

Zmiany w 2021 – droższy prąd

Nowe stawki i nowa opłata mocowa – to musi oznaczać podwyżki. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił, iż od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. stawki opłaty mocowej, bez podatku od towarów i usług 1(stawki netto) wynoszą:

 • 1,87 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej
 • 4,48 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej
 • 7,47 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 1 200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej
 • 10,46 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 2800 kWh energii elektrycznej
 • 0,0762 zł/kWh – w odniesieniu do odbiorców końcowych innych niż w gospodarstwach domowych

Opłata mocowa obowiązuje każdego, kto korzysta z energii elektrycznej.

Stawka OZE- dopłata do energii odnawialnej

Stawka opłaty OZE obowiązująca w roku 2021 wyniesie 2,20 zł/MWh. Jest to zgodne z informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 62/2020 w sprawie wysokości stawki opłaty OZE na rok 2021.

Opłata OZE została wprowadzona ustawą z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Stawka do 2020 roku wynosiła 0 zł.

W myśl art. 45 ust. 7 prawa energetycznego przedsiębiorstwa energetyczne uwzględniają w taryfie za usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej w rozumieniu przepisów prawa energetycznego opłatę, o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Prawo do naprawy sprzętu

W kwietniu 2021 r. wejdą w życie przepisy, które mają zastopować nieuczciwe praktyki w zakresie „postarzania sprzętu”. Chodzi o sytuacje, które zdarzają się wielokrotnie. Choćby to, że sprzęt psuje się w krótkim czasie od zakończenia gwarancji. W takiej sytuacji najczęściej okazuje się, że naprawa jest w ogóle niemożliwa, albo zbyt droga. Dotyczy to m.in. komputerów, lodówek, pralek.

Informacja o żywotności sprzętu oraz zapewnienie wymienności części urządzeń to niektóre z nowych obowiązków producentów.

Standard Warunki Techniczne (WT) 2021- nowa jakość budownictwa

Od 1 stycznia zaczną obowiązywać nowe przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmiany dotyczą tzw. efektywności energetycznej budynków. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię grzewczą, zachowanie minimalnych wymagań m.in. współczynnika przenikania ciepła, współczynnika zużycia energii (Ep) (na poziomie poniżej 70 kWh/m2rok, obecnie jest 95 kWh/ m2rok) to niektóre z wymogów, które pojawią się w styczniu. Obniżone zostaną także graniczne współczynniki przenikania ciepła dla okien, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych.

Zmiany w 2021 – wyższe opłaty za wywóz śmieci

Od stycznia zaczną obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach. Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła nowe obowiązki. Finalnie wiążą się one z podwyżką opłat, które i tak już są wysokie. Wiele gmin już zapowiedziało podwyżki. Termin na wprowadzenie nowych przepisów w życie został przesunięty tzw. Tarczą 3.0. z września na koniec grudnia 2020 r.

Zmiany w 2021 – magazynowanie odpadów

1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. ws. szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

Rozporządzenie określa wymagania dla magazynowania odpadów, obejmującego wstępne magazynowanie odpadów przez wytwórcę odpadów. Tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów oraz magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów. A także czas magazynowania zakaźnych odpadów medycznych oraz zakaźnych odpadów weterynaryjnych.

Wprowadzane zmiany dotyczą m.in.

 • sposobu oznakowania miejsca składowania odpadów,
 • ustalenia, że wytwórca odpadów może magazynować je w workach, pojemnikach, kontenerach, pryzmach i stosach tylko pod warunkiem, że nie są one szkodliwe dla środowiska.

Wpisowi do rejestru wytwórców odpadów nie podlega podmiot będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha.

Dowiedz się więcej – Podatek rolny na 2021 r.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.1 / 5. Liczba głosów 19

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *