4,6% wzrost gospodarczy w Polsce w 2017 r. – GUS podał wstępne szacunki

Download PDF

Wzrost gospodarczy w Polsce, czyli wzrost Produktu Krajowego Brutto tzw. PKB wyniósł 4,6% w 2017 r. Miniony rok był dobrym rokiem dla producentów rolnych. Pierwszy raz, od sześciu lat, relacje cenowe produkcji sprzedanej do kosztów produkcji były korzystne dla rolników – wynika ze wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W jakich warunkach gospodarczych gospodarują rolnicy?

Wzrost gospodarczy w Polsce

Dominik Rozkrut, prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)

fot. Ewa Ploplis

Wzrost PKB jest większy niż w 2016 r., kiedy to wyniósł 2,9%, a także większy niż wzrost w krajach Unii Europejskiej – dla agroFakt mówi Dominik Rozkrut, prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Więcej konsumujemy

Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce tj. wzrostu PKB był wzrost spożycia ogółem, przy pozytywnym wpływie popytu inwestycyjnego oraz nieznacznie pozytywnym oddziaływaniu eksportu netto – mówi prezes D. Rozkrut z GUS.

Większa konsumpcja to dobry znak także dla rolników. Łatwiej o  zbyt i klientów. W 2017 r. spożycie ogółem w kraju było wyższe niż w 2016 r. o 4,2%, Spożycie w gospodarstwach domowych zwiększyło się o 4,8%. Popyt krajowy był o 4,7% wyższy niż w 2016 r.

Spożycie w Polsce

Spożycie ogółem w Polsce

Szybki wzrost gospodarczy w Polsce i więcej inwestujemy

Akumulacja brutto w 2017 r. była wyższa niż w 2016 r. o 6,4%. Warto przypomnieć, że w 2016 r. nastąpił jej spadek o 1,9%.

Wzrosły nakłady na środki trwałe. Może się to przełożyć na ceny środków trwałych, chociaż nie musi.

Niewielki wzrost gospodarczy w Polsce produkcji rolniczej, ale…

W przypadku produkcji rolniczej mamy do czynienia z niewielkimi wzrostami. Wzrost produkcji zwierzęcej był większy niż roślinnej – mówi prezes D. Rozkrut z GUS.

W przypadku produkcji rolniczej mamy do czynienia z niewielkimi wzrostami.

W 2017 r. produkcja rolnicza zwiększyła się w porównaniu z 2016 r. o 1,4%. Wzrosła zarówno produkcja zwierzęca o 2,5% jak i roślinna o 0,4%. Pogłowie ogółem w grudniu 2017 r. zwiększyło się o 4,6% w skali roku. Wzrost obserwowano w większości grup wiekowo-użytkowych, z wyjątkiem prosiąt. Utrzymuje się wzrostowy trend w produkcji trzody chlewnej. Pogłowie bydła w grudniu minionego roku było o 1,1% większe niż w 2016 r. – wynika z danych GUS.

Korzystne relacje cenowe dla rolników

Produkct Krajowy Brutto

PKB w Polsce w latach 2010-2017

Wzrost gospodarczy w Polsce w minionym roku następował przy jednoczesnych polepszających się warunkach cenowych dla produkcji rolniczej. Oznacza to, że opłaca się produkować.

– To, co jest bardzo istotne, to korzystna relacja pomiędzy cenami sprzedaży produkcji rolniczej a kosztami, które ponoszą producenci rolni. Tzw. nożyce cenowe wyniosły 110 co oznacza, że rolnikom bardziej opłaca się produkować. Sytuacja na rynku jest korzystna z punktu widzenia opłacalności produkcji rolniczej – mówi prezes D. Rozkrut z GUS.

Wzrost gospodarczy w Polsce i wzrost cen

W 2017 r., ceny towarów i usług konsumpcyjnych, po dwóch latach spadku, wzrosły o 2,0% w skali roku. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych był wyższy od założonego w ustawie budżetowej. Obserwowano wysoki wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych. Po spadku w 2016 r., znacznie wzrosły ceny związane z transportem – wynika z analiz GUS.

Spożycie gospodarstw domowych

Spożycie gospodarstw domowych w Polsce

Większa sprzedaż detaliczna

Według wstępnego szacunku GUS, sprzedaż detaliczna ogółem w 2017 r. była o 4,9% wyższa niż przed rokiem, kiedy jej wzrost wyniósł o 6,2%. W grudniu 2017 r. sprzedaż detaliczna była o 5,2% wyższa niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Dobry wzrost gospodarczy w Polsce i więcej zarabiamy

Z danych GUS wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenia nominalne brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2017 r. wzrosły w skali roku o 5,9%, a ich dynamika była wyższa niż w ośmiu poprzednich latach. Przy wzroście cen konsumpcyjnych, siła nabywcza płac zwiększyła się o 3,9%.

Popyt na import?

Niestety od stycznia do listopada 2017 r. w obrotach towarowych handlu zagranicznego obserwowano szybszy wzrost importu niż eksportu (w skali roku).

Zwiększyła się wymiana handlowa ze wszystkimi grupami krajów. Najbardziej z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Saldo obrotów ogółem było dodatnie, ale mniejsze niż przed rokiem.

W okresie styczeń-październik 2017 r. wymiana w cenach stałych wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. Wskaźnik terms of trade kształtował się niekorzystnie i wyniósł 99,8 – wynika z analiz GUS.

koniunktura gospodarcza w 2017r.

W styczniu br. przedsiębiorstwa w przetwórstwie przemysłowym oceniają koniunkturę pozytywnie.

Jednak dobra koniunktura

W styczniu br. przedsiębiorstwa w przetwórstwie przemysłowym oceniają koniunkturę pozytywnie. Korzystne są zarówno oceny bieżące, jak i prognozy w zakresie produkcji, portfela zamówień oraz sytuacji finansowej. Pozytywnie oceniają koniunkturę w styczniu br. jednostki handlu detalicznego. Bieżąca sprzedaż i sytuacja finansowa jest oceniana bardziej optymistycznie niż w grudniu 2017 r.

Wskaźniki ufności konsumenckiej w styczniu 2018 r. kształtują się lepiej niż w grudniu ub. r. Najbardziej poprawiły się przewidywania konsumentów dotyczące możliwości oszczędzania pieniędzy i sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. Korzystniej konsumenci postrzegają obecną i przyszłą sytuację ekonomiczną kraju.

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o