Większa produkcja roślinna w Polsce w 2017 r.
fot. pixabay

Większa produkcja roślinna w Polsce w 2017 r. Wyższe zbiory głównych ziemiopłodów. W jakich działach nastąpił największy wzrost produkcji roślinnej, a gdzie spadek? – Główny Urząd Statystyczny podał wstępne szacunki.

 produkcja roślinna w Polsce

fot. Ewa Ploplis

Dynamika produkcji roślinnej w Polsce w latach 2010-2020

Nieduży wzrost produkcji roślinnej

W 2017 r. produkcja roślinna w Polsce zwiększyła się jedynie o 0,4% w stosunku do 2016 r. Czy to jest dużo czy mało? Nie był to najlepszy rok dla producentów ziemiopłodów. W 2016 r. produkcja roślinna wzrosła o 7,1% w stosunku do roku poprzedniego. Jednak trzeba zauważyć, że 2015 r. był wyjątkowo niekorzystny dla producentów ziemiopłodów, kiedy to globalna krajowa produkcja roślinna zmniejszyła się o ok. 3,9%. W stosunku do 2015 r. ubiegłoroczny wzrost produkcji roślinnej jest nienajgorszy.

Wyższe zbiory głównych ziemiopłodów

A. Łączyński GUS

fot. Ewa Ploplis

Artur Łączyński, dyrektor Departamentu Rolnictwa GUS

W 2017 r. zbiory głównych ziemiopłodów rolnych, z wyjątkiem owoców z drzew i owoców jagodowych, były wyższe niż przed rokiem. Były także wyższe od średnich zbiorów z lat 2011-2015 – mówi Artur Łączyński, dyrektor Departamentu Rolnictwa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Z danych GUS wynika, że sytuacja w poszczególnych działach produkcji roślinnej w Polsce była zróżnicowana. Producenci podstawowych zbóż, kukurydzy na ziarno, gryki, prosa, rzepaku i rzepiku, ziemniaków, buraków cukrowych, a także producenci warzyw ogrodowych nie mogą narzekać na zły rok.  Mniejsza produkcja dotyczyła owoców z drzew i owoców jagodowych.

Produkcja roślinna w Polsce 2017 r. – więcej zbóż i …

Zbiory zbóż w Polsce

Zbiory głównych zbóż w Polsce w 2017 r.

Na wzrost produkcji roślinnej wpłynęły przede wszystkim wyższe o 7,9%, od notowany w 2016 r., zbiory podstawowych zbóż. Zbiory żyta były większe aż o 25%. Zbiory pszenicy o 7,5% większe, jęczmienia 0 14%  i owsa o 9,5%.  Więcej jest, aż o 31,3%, mieszanek zbożowych.  Większe są także zbiory rzepaku i rzepiku o 20,6%, ziemniaków o 7,3%, buraków cukrowych o 3,5% i warzyw gruntowych o 0,8% – mówi dyrektor A. Łączyński z GUS. Dodaje, że na wzrost produkcji wpłynęły korzystniejsze niż w 2016 r. warunki przezimowania oraz zwiększenie powierzchni i plonowania upraw.

Mniejsze zbiory owoców z drzew i owoców jagodowych

Zbiory ziemiopłodów w Polsce

Zbiory głównych ziemiopłodów (bez zbóż) w Polsce w 2017 r.

GUS ocenia, że mniejsze były zbiory: pszenżyta, owoców z drzew i owoców jagodowych.

Wyraźny spadek zbiorów owoców z drzew i owoców jagodowych spowodowany był uszkodzeniem pąków kwiatowych w wyniku gwałtownego oziębienia i utrzymujących się przymrozków w okresie od końca kwietnia do połowy maja – komentuje dyrektor A. Łączyński z GUS.

Wyższe plony zbóż

Wyższe plony zanotowano odnośnie wszystkich głównych zbóż, tj. o 4,8%.  Największy wzrost plonów, w porównaniu z 2016 r., wystąpił w produkcji: pszenżyta o 8%, mieszanek zbożowych o 8,3%, pszenicy o 7,9%, a także żyta, jęczmienia i mieszanek zbożowych – powyżej 6%.

Co wpłynęło na plony?

R. Kaczkowska GUS

fot. Renata Kaczkowska

Renata Kaczkowska, konsultant w GUS

Na wysokość plonów i wzrost produkcji roślinnej w Polsce wpłynął również wzrost zużycia nawozów.

-W roku gospodarczym 2016/17 zużycie nawozów mineralnych, z czystymi składnikami NPK,  wyniosło ok. 140 kg w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych  i kształtowało się na poziomie o ok. 8% wyższym niż w 2016 r. – mówi  Renata Kaczkowska, konsultant w GUS. – Nawozów azotowych zużyto ok. 79 kg tj. o ok. 10% więcej niż w 2016 r. Nawozów fosforowych blisko 24 kg tj. o ok. 5% więcej a nawozów potasowych ok. 38 kg  tj. o ok. 5% więcej. Natomiast zużycie nawozów wapniowych, na 1 ha użytków rolnych, zmniejszyło się w skali roku o ok. 22% i wyniosło blisko 53 kg – dodaje.

Produkcja roślinna w Polsce – większy skup zbóż

Plony zbóż w Polsce

Plony zbóż w Polsce w 2017 r.

Od początku bieżącego sezonu 2017/2018, tj. od lipca do grudnia 2017 r.,  skup zbóż podstawowych, z mieszankami zbożowymi, bez ziarna siewnego, z ubiegłorocznych zbiorów, w okresie lipiec-grudzień 2017 r. wyniósł 5926,4 tys. t. Był on o 11,6% większy niż w analogicznym okresie 2016 r. Dostawy pszenicy zwiększyły się o 12,2%, a  żyta o 19,0% – wynika z danych GUS.

W grudniu 2017 r. skupiono 506,4 tys. t zbóż podstawowych, tj. o 27,3% mniej niż przed rokiem, w tym mniej pszenicy – o 31,4% i żyta o 31,6% – mówi R. Kaczkowska z GUS.

 

 

6

Kup min. 3 j.s. RGT JakuzziKup teraz a czwartą dostaniesz za 1 zł netto!

Siew soi stał się opłacalny

Soja była w Polsce do niedawna egzotyczną uprawą. Dziś jej areał przekracza już 16 tys. hektarów.

16 maja 2019

Płot na granicy czyli musztarda po obiedzie

Rolnicy nie chcą budowy kosztownej zapory. To największa głupota - mówią. Chcą, aby pieniądze zostały skierowane do poszkodowanych przez ASF

17 czerwca 2019

Gospodarstwo rodzinne Zetorami silne [REPORTAŻ]

Odwiedź z nami gospodarstwo Pana Bartłomieja z Baszkowa, gdzie ciężko pracują aż dwa Zetory Proxima. Zobacz reportaż!

4 lipca 2019