Aktualności rolnicze – 30.04.2018 r.

Download PDF

Dziś w Aktualnościach rolniczych:

 

aktualności rolniczeCopa i Coega popierają decyzje UE ws. zawieszenia importu mięsa z Brazylii

mięso brazylia

Badania pokazują, że UE jest już w 102% samowystarczalna jeżeli chodzi o produkcję wołowiny.

fot. fotolia.pl

Jest poparcie decyzji UE w sprawie zawieszenia importu z 20 zakładów mięsnych w Brazylii i wezwania do przeprowadzenia pilnej oceny sprawozdania z misji Parlamentu Europejskiego do Brazylii – podaje Copa i Coega w komunikacie.

Popieramy propozycję Komisji w sprawie zablokowania importu z 20 zakładów mięsnych w Brazylii, ponieważ zakłady te nie spełniają wysokich standardów europejskich. Nie możemy pozwolić sobie na narażanie wysokiej jakości i standardów przejrzystości, które obowiązują w UE – powiedział sekretarz generalny Copa i Cogeca.

Europoseł Michel Dantin stwierdził, że po naszej misji w Brazylii stało się jasnym, iż Brazylia nie spełnia podstawowych wymogów sanitarnych UE. Stawką jest zdrowie naszych obywateli oraz przyszłość rolników i obszarów wiejskich.

Badania pokazują, że UE jest już w 102% samowystarczalna jeżeli chodzi o produkcję wołowiny oraz że ogólny wpływ negocjowanych umów handlowych z państwami trzecimi wraz z konsekwencjami wiążącymi się z Brexitem spowodują nadwyżkę na rynku, która przełoży się na szybki spadek cen wołowiny nawet o 16%. Jest to istotne zagrożenie dla wzrostu i miejsc pracy na obszarach wiejskich.

Copa i Cogeca konsekwentnie wzywają UE do zaniechania kolejnych ustępstw w zakresie wrażliwych produktów rolnych.

Źródło: Copa-Coega

 

aktualności rolniczeSołtysi odmawiają podjęcia działań związanych z szacowaniem szkód łowieckich

prawo łowieckie

W świetle zaistniałej sytuacji sołtysi odmawiają podjęcia działań związanych z szacowaniem szkód łowieckich.

fot. fotolia.pl

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski napisał list do wójtów i burmistrzów wielkopolskich gmin. Zawiera w nim stanowisko Zarządu ws. ustawy Prawo łowieckie.

Od 1 kwietnia 2018 r. został nałożony na organ wykonawczy jednostki pomocniczej samorządu gminnego (czyli sołtysa) obowiązek przeprowadzania szacowania szkód łowieckich na polach w obszarze zarządzanej jednostki pomocniczej.

Po zasięgnięciu opinii lokalnych organizacji sołeckich – kół gminnych i rad powiatowych SSWW z obszaru Wielkopolski – Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego poinformował, że w świetle zaistniałej sytuacji sołtysi odmawiają podjęcia działań związanych z szacowaniem szkód łowieckich na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie.

Poinformował także, że na 11 maja 2018r. została zaplanowana w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu konferencja w sprawie wdrożenia ustawy nowe Prawo Łowieckie. Do udziału w tej konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele właściwych ministerstw.

Źródło: Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego

 

aktualności rolniczeJakie są planowane zmiany ustawy o nawozach i nawożeniu?

nawozy

Najważniejsze zmiany to m.in. umożliwienie wprowadzania produktów powstałych z przerobu odchodów zwierząt jako nawozów naturalnych przetworzonych.

fot. fotolia.pl

Rozwój biogazowni rolniczych oraz potrzeba wprowadzenia przepisów ułatwiających nawozowe zagospodarowanie produktów pofermentacyjnych powstających w procesie fermentacji metanowej z surowców rolniczych, produktów ubocznych, odpadów oraz pozostałości z produkcji rolniczej i przetwórstwa rolno-spożywczego – to przyczyny rozpoczęcia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi prac nad nowelizacją ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, o których informuje resort rolnictwa. Nowelizacja wynika również z potrzeby skutecznej realizacji celów określonych w dokumencie pn. Kierunki budowy biogazowni rolniczych na lata 2010–2020, opracowanego przez Ministra Gospodarki we współpracy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W projekcie ustawy proponowane są zmiany, które można podzielić na trzy grupy zagadnień. Ułatwienia dla producentów nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, ułatwiony dostęp obywateli lub producentów rolnych do informacji na temat znajdujących się na rynku nawozów, wzmocnienie nadzoru nad rynkiem nawozów, środków wspomagających uprawę roślin oraz produktów pofermentacyjnych.

Najważniejsze zmiany to m.in. ograniczenie wymagań administracyjnych dla produktów pofermentacyjnych powstałych w biogazowniach rolniczych czy umożliwienie wprowadzania produktów powstałych z przerobu odchodów zwierząt jako nawozów naturalnych przetworzonych.

Zakończyły się już także konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe projektu ustawy. Termin zgłaszania uwag upłynął 13 kwietnia br. Aktualnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwa analiza zgłoszonych uwag.

Źródło: KRIR

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o