prof. dr hab. Czesław Szewczuk

prof. dr hab. Czesław Szewczuk

Prof. dr hab. Czesław Szewczuk wywodzący się z zamojskiej wsi, jest absolwentem Technikum Rolniczego w Zamościu i Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie. Po ukończeniu studiów został zatrudniony w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin, a następnie w Katedrze Roślin Przemysłowych i Leczniczych, gdzie uzyskiwał kolejne stopnie w karierze naukowej i zawodowej. W okresie 46 lat pracy zawodowej prowadził zajęcia dydaktyczne i badania naukowe z zakresu uprawy roślin rolniczych, a zwłaszcza ich nawożenia (w tym dokarmiania dolistnego i stymulacji roślin) oraz użyźniania gleb. Jest autorem ponad 500 publikacji z tego zakresu, nadal współpracuje z firmami nawozowymi oraz prowadzi szkolenia dla służb doradczych i producentów rolnych.