Dopłaty do nawozów 2023: rząd wydłuża terminy naboru i zakupu

Rada Ministrów zdecydowała o wydłużeniu naboru wniosków o dopłaty do nawozów w 2023 r. Zmienia się też okres realizacji zakupów, za który rolnicy otrzymają dofinansowanie. 

Obecnie trwa nabór wniosków o przyznanie dofinansowania do nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez. Wczoraj (4 lipca) minister rolnictwa i rozwoju wsi, Robert Telus, zapowiedział zmiany terminu naboru i okresu dokonania zakupu nawozów. Zanim jednak wejdą one w życie, potrzebna jest zgoda Komisji Europejskiej.

Jakie zmiany w naborze wniosków o dopłaty do nawozów 2023?

Trwający nabór wniosków miał się zakończyć niebawem, bo już 14 lipca. Jednak propozycja zmian resortu rolnictwa zakłada wydłużenie tego terminu do końca miesiąca, tj. do 31 lipca br.

Wydłużeniu ulegnie też okres dokonania zakupu nawozów, którego dotyczy wsparcie. Mianowicie dotychczas odnosiło się ono do transakcji zrealizowanych między 16 maja 2022 r. a 31 marca 2023 r. Po zmianach okres ten będzie wydłużony do 15 maja 2023 r.

Podsumowując, termin składania wniosków o pomoc do zakupu nawozów wydłuży się do 31 lipca 2023 r. Natomiast termin zakupu tych nawozów będzie obejmował okres od 16 maja 2022 r. do 15 maja 2023 r. Czyli roczny.

Do kogo jest skierowane wsparcie?

O dopłaty do nawozów w 2023 r. może się starać rolnik, któremu zagraża utrata płynności finansowej z powodu agresji Rosji na Ukrainę. Musi jednak być on  mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem. Ponadto wnioskodawca musi wykazać się złożeniem wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. Musi też mieć nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Co więcej, rolnik musi dołączyć do wniosku dokumenty zakupu nawozów mineralnych (innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez). Mogą to być kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe potwierdzające transakcję. Ważne jest, aby transakcje te były dokonane między 16 maja 2022 r. a 15 maja 2023 r. Dodatkowo podmiot sprzedający powinien prowadzić działalność w zakresie obrotu nawozami lub ich sprzedaży.

Jak obliczyć dopłaty do nawozów 2023?

Do wyliczenia wysokości wsparcia opracowano specjalny, dwustopniowy algorytm.

Po pierwsze, powierzchnię upraw rolnych deklarowaną we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. (jednak nie większą niż 300 ha) mnoży się przez 500 zł (w przypadku upraw rolnych) bądź 250 zł.

Mnożnik 250 zł stosuje się w przypadku powierzchni łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach działania objętego PROW 2014–2020 za realizację zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w których ramach obowiązuje całkowity zakaz nawożenia — wyjaśnia ARiMR.

W dalszej kolejności należy ustalić iloczyn dwóch liczb. Pierwsza z nich to ilość ton nawozów mineralnych objętych dopłatą. Druga liczba wyraża różnicę pomiędzy ceną za tonę tych nawozów zakupionych w określonym przedziale czasowym a średnią ceną danego typu nawozu mineralnego ogłoszoną w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Otrzymane wyniki zestawia się ze sobą i mniejsza z tych liczb jest kwotą, którą otrzyma rolnik.

Tak będzie, jeśli zapotrzebowanie, które wyniknie ze złożonych wniosków, wyniesie nie więcej niż 4,7 mld zł. W innym przypadku stosuje się współczynnik korygujący — informuje ARiMR.

Jak złożyć wniosek o dopłaty do nawozów 2023?

Nabór wniosków prowadzą biura powiatowe ARiMR. Dokumentację można dostarczyć bezpośrednio do placówek, drogą elektroniczną (za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel) i rejestrowaną przesyłką pocztową.

Co ważne, w przypadku osobistego składania wniosków liczy się dzień stawienia się z nim w biurze, czyli najpóźniej 31 lipca 2023 r. Natomiast w przypadku korzystania ze ścieżki elektronicznej lub rejestrowanej przesyłki pocztowej pod uwagę będzie brany dzień nadania dokumentów.

Dotychczas do ARiMR wpłynęło ponad 223 tys. wniosków. Najwięcej rolników stara się o pomoc w województwach: lubelskim, mazowieckim i wielkopolskim.

Czytaj też: Nowy pakiet dotacji dla rolników przygotowała UE

Źródło: ARiMR

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.5 / 5. Liczba głosów 6

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *