Dotacje na przetwórstwo 2018 – w marcu nabór wniosków
fot. www.pixabay.com

Od 30 marca do 29 kwietnia 2018 r. rusza kolejny nabór wniosków na dofinansowanie mikro, małych i średnich przetwórców rolno-spożywczych. Warto złożyć wniosek. Można otrzymać nawet 15 mln zł. Kto i jak może uzyskać dotacje na przetwórstwo w obecnym naborze?

Dofinansowanie będzie udzielane w ramach poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”. Niespełna miesiąc temu w specjalnym komunikacie poinformował o tym prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

dotacje na przetwórstwo

fot. Ewa Ploplis

Urszula Majek-Moch, dyrektor Departamentu Oceny Projektów Inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR?

Kto może składać wnioski o dotacje na przetwórstwo?

O dofinansowanie inwestycji będą mogły ubiegać się podmioty, które zajmują się przetwórstwem rolno-spożywczym albo wprowadzają do obrotu artykuły rolne, i co ważne, działają jako mikro- małe i średnie przedsiębiorstwa – mówi Urszula Majek-Moch, dyrektor Departamentu Oceny Projektów Inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). – Wnioskodawcy mają zatem jeszcze trochę czasu, aby dogłębnie przeanalizować swoje potrzeby inwestycyjne, zweryfikować możliwość ich realizacji w ramach dostępnych środków i, co ważne, profesjonalnie przygotować się do ubiegania się o wsparcie finansowe – dodaje.

 Na jaki rodzaj działalności można otrzymać dofinansowanie?

Dotacja na przetwórstwo może być przyznana podmiotom, które realizują inwestycje w sektorach przetwórstwa:

Dotacje na przetwórstwo są przyznawane w formie refundacji 50% kosztów

  • mleka,
  • mięsa,
  • owoców i warzyw,
  • zbóż,
  • ziemniaków,
  • jaj,
  • miodu.
  • handlu hurtowego owocami i zbożem.

W jakiej formie można otrzymać dofinansowanie?

Dotacje na przetwórstwo są przyznawane w formie refundacji kosztów poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalny poziom dofinansowania może wynieść 50%.

Jakiej wysokości są dotacje na przetwórstwo?

Wysokość wsparcia finansowego dla zakładów przetwórczych sięga aktualnie 10 mln zł. W przypadku tych przedsiębiorstw, które są związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów, w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach, refundacja może wynieść 15 mln zł. Natomiast minimalna wysokość wsparcia wynosi 100 tys. zł – mówi dyrektor U. Majek-Moch z ARiMR.

Zakłady przetwórcze dostaną do 10 mln zł wsparcia, a grupy producenckie – do 15 mln zł

 Gdzie należy składać wnioski?

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziałach regionalnych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce realizacji inwestycji.

Wnioski można też wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Dotacje na przetwórstwo popularne

Od chwili uruchomienia PROW 2014-2020, ARiMR przeprowadziła cztery nabory wniosków w ramach poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. W tym były dwa nabory skierowane do przedsiębiorców prowadzących zakłady przetwórcze oraz zakłady zajmujące się sprzedażą hurtową lub magazynowaniem artykułów spożywczych.

Biznes plan

fot. pixabay.com

Zakłady przetwórcze mogą liczyć na wsparcie od 100 tys. zł do nawet 10 mln zł.

W przypadku zakładów, pierwszy nabór został przeprowadzony jeszcze w grudniu 2015 r. Ogółem złożono 834 wnioski na kwotę 1,4 mld zł.

Aktualnie beneficjenci realizują inwestycje objęte dofinansowaniem i rozliczają je w Agencji występując z wnioskami o płatność – mówi dyrektor Majek-Moch z ARiMR.

Drugi nabór na dofinansowanie dla przetwórców odbył się od 10 kwietnia do 9 maja 2017 r.

Spotkał się on, podobnie z resztą jak pierwszy, z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony potencjalnych beneficjentów – mówi dyrektor U. Majek-Moch z ARiMR. W oddziałach regionalnych ARiMR zarejestrowano 808 wniosków na łączną kwotę ponad 1,5 mld zł. Tymczasem pula środków zarezerwowanych w budżecie PROW 2014-2020 na ten nabór wynosi niespełna 120 mln euro.

Spośród wielu sektorów, w których mogą działać podmioty ubiegające się o dofinansowanie, dominuje przetwórstwo owoców i warzyw oraz handel hurtowy tymi artykułami, handel hurtowy zbożem, a także przetwórstwo mięsa – komentuje dyrektor U. Majek-Moch z ARiMR.

Wzory dokumentów dostępne są na stronie ARiMR.

Będzie ponowny audyt w rzeźniach

Wnioski z kontroli w ubojniach są niepokojące, dlatego KE chce je powtórzyć!

13 marca 2019

Dynamiczny rozwój gospodarstwa? Realizuj swoje ambicje już dziś!

Trzy tanie kredyty dla rolników od BGŻ BNP Paribas to okazja do zrealizowania marzeń o prowadzeniu supernowoczesnego gospodarstwa! Chcesz zainstalować ogniwa fotowoltaiczne lub po prostu kupić ziemię? Zapoznaj się...

21 marca 2019

Gospodarstwa ekologiczne przestały się opłacać?

Gospodarstwa ekologiczne przestały być opłacalne? Maleje liczba producentów, kurczy się areał ekologicznych upraw.

18 marca 2019