Dotacje na przetwórstwo – do 300 tys. zł na inwestycje z PROW

Od 5 lipca do 3 sierpnia br. będzie odbywać się nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji w przetwórstwo, tzw. małe przetwórstwo mleka,  mięsa, owoców i warzyw, a także zbóż i ziemniaków. 

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby ubiegać się o dotacje na przetwórstwo? Jak duża może być pomoc finansowa na inwestycje w przetwórstwo? Jakie warunki trzeba spełnić? Jak dobrze przygotować wniosek o dofinansowanie? Z Urszulą Majek-Moch, dyrektor Departamentu Oceny Projektów Inwestycyjnych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) rozmawia Ewa Ploplis.

Dotacje na przetwórstwo z PROW

5 lipca br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) uruchomi kolejny już nabór wniosków na tzw. małe przetwórstwo w ramach PROW 2014-2020. Proszę przypomnieć w ramach jakiego poddziałania jest przyznawana pomoc?

dotacje na przetwórstwo

Urszula Majek-Moch, dyrektor Departamentu Oceny Projektów Inwestycyjnych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

Są to dotacje na przetwórstwo w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, instrumentu finansowego związanego z rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

W budżecie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014_2020 tzw. PROW 2014-2020 przewidziano środki finansowe, które pozwoliły na zorganizowanie kolejnego naboru wniosków w ramach wspomnianego poddziałania. Tym razem, w dniach 5 lipca – 3 sierpnia br. agencja przeprowadzi tzw. nabór tematyczny, skierowany do rolników, stawiających na rozwój gospodarstw poprzez dywersyfikację prowadzonej działalności.

Uprawnieni do uzyskania pomocy

Kto może otrzymać pomoc?

Pomoc finansowa  jest kierowana do  rolników, domowników bądź małżonków rolników podlegających KRUS i  którzy zdecydują się podjęć działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania produktów rolnych.

Urszula Majek-Moch, ARiMR

Pomoc finansowa na inwestycje w przetwórstwo jest kierowana do  rolników, domowników bądź małżonków rolników, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, którzy zdecydują się na podjęcie wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych.

Istotnym warunkiem jest jednak, aby w okresie ostatnich 12 miesięcy, poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawcy, nie byli wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czyli tzw. CEDIG. Tylko taka grupa może liczyć na dotacje na przetwórstwo.

Jaki rodzaj działalności gospodarczej może być dofinansowany?

Pomoc może być przyznana podmiotom, realizującym inwestycje m.in. w sektorach przetwórstwa:

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych

Pomoc finansowa na inwestycje w przetwórstwo z PROW 2014-2020. Można otrzymać dofinansowanie do 300 tys. zł

  • mleka,
  • mięsa,
  • owoców i warzyw,
  • zbóż i ziemniaków.

Czy rolnicy, którzy zechcą skorzystać ze wsparcia muszą założyć firmy?

Tak. Warunkiem uzyskania pomocy finansowej będzie rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych. Warto przy tym zaznaczyć, że obowiązek rejestracji działalności przetwórczej pojawi się dopiero po podpisaniu z Agencją umowy o przyznaniu pomocy, a więc po uzyskaniu zapewnienia, że planowana inwestycja spełnia wymogi programu.

Jakich kwot można się spodziewać

Jak duże dotacje na przetwórstwo mogą być przyznane? Na jakiego rodzaju wsparcie mogą liczyć rolnicy, którzy decydują się na podjęcie działalności przetwórczej?

Pomoc finansowa na inwestycje w przetwórstwo jest przyznawana w formie refundacji kosztów poniesionych przez beneficjentów na realizację inwestycji. Jej maksymalny poziom wynosi 50%, a wysokość wsparcia finansowego, jakie można otrzymać, w przypadku tej grupy beneficjentów wynosi 300 tys. zł.

 Nawet 300 tys. zł  może wynieść pomoc finansowa  tj. 50% inwestycji.

Urszula Majek-Moch, ARiMR

Jakie przedsięwzięcia i na jakich warunkach dostaną dotacje na przetwórstwo

Jakie jeszcze warunki trzeba spełnić, aby uzyskać pomoc finansową na inwestycje w przetwórstwie?

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznanych na podstawie kryteriów wyboru określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa. Kryteria premiują m.in.: „młodych rolników”, innowacyjność operacji, uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości i przetwarzanie produktów rolnych, pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych.

Jakiego typu przedsięwzięcia mogą liczyć na dofinansowanie?

Dotacje na przetwórstwo obejmują wiele typów kosztów. Dostępny katalog kosztów kwalifikowanych obejmuje bardzo szerokie spektrum możliwości, bowiem do kosztów zaliczyć można m.in. koszty:

Pomoc finansowa na inwestycje w przetwórstwo

Pomoc finansowa na inwestycje w przetwórstwo może być przeznaczona m.in. na zakupu maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, a także budowę lub modernizację budynków

  •  budowy lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności,
  •  zakupu, wraz z instalacją maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej,
  •  urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

Ilu rolników już skorzystało z tej formy wsparcia?

W październiku ubiegłego roku odbył się pierwszy, cieszący się naprawdę sporym zainteresowaniem ze strony rolników, nabór tematyczny na dotacje na przetwórstwo. Do oddziałów regionalnych Agencji wpłynęło niemal 300 wniosków na łączną kwotę przekraczającą 77 mln zł.

Zważywszy na wysokie wymagania, jakie stawiane są podmiotom zajmującym się przetwórstwem rolno-spożywczym, można mówić o naprawdę dużym zainteresowaniu ze strony rolników. Najwięcej wniosków dotyczyło branży przetwórstwa owoców i warzyw, w tym m.in. produkcji naturalnych soków, tłoczonych z najlepszych owoców. Niemałym zainteresowaniem ze strony rolników cieszyły się także małe mleczarnie, paszarnie i masarnie.

Warto podkreślić, że z punktu widzenia rolników, możliwość uczestnictwa w Programie stwarza szanse rozwoju gospodarstw i osiągnięcia korzyści, które przede wszystkim mają wymiar finansowy. Rolnicy otrzymują szansę uzyskiwania dodatkowych dochodów z wykorzystaniem wszystkich zasobów gospodarstwa.

Dziękuję za rozmowę.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *